banner
8 år sedan
4892 Har läst om projektet
1 1

Ventilation är en del av fastighetens brandskydd

Bevakat av:
Svensk-Ventilation-Framsida_IMG_4015_Liten
banner

Idag ställs det höga grav på inneklimatet i svenska fastigheter samtidigt som husen skall vara energieffektiva. Husen byggs därför täta där luftombyte ofta sker via centrala ventilationsaggregat. Idag finns det nya EU-regler kring brandspjäll. I Svensk Ventilations nya bok ”Praktiska lösningar – Brandskydd – Ventilation 2014” kan man ta del av vad som gäller för brandsäkra ventilationslösningar. 

Det regelverk som ligger till grund för byggnaders brandskydd och berör ventilationstekniska installationer finns främst i Boverkets Byggregler BBR kapitel 5, och Boverkets allmänna råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd (BBRAD).

För att svara mot de förändringar som gjorts i byggreglerna sedan 2004 har Svensk Ventilation uppdaterat innehållet i en ny utgåva av ”Praktiska lösningar – Brandskydd – Ventilation 2014”. Det detaljstyrda regelverket är borttaget sedan länge och byggreglerna baseras på funktionskrav.

Energieffektivt inneklimat

Svensk Ventilation är en branschorganisation för tillverkare, grossister och installationsföretag inom ventilationssektorn. De har ca 100 medlemsföretag och sysselsätter ca 10 000 medarbetare. Det gemensamma målet är att arbeta för ett bättre och energieffektivare inneklimat.

– Vi ägnar oss åt branschfrågor inom ventilation och är ett forum där vi diskuterar ventilationens roll i samhället och vilket inomhusklimat vi skall ha samt vilken ventilationsteknik vi skall använda för att få effektivare energilösningar. Vi agerar mot offentliga Sverige med frågor som rör utbildning, energieffektivitet och inomhusklimatets betydelse för hälsa och produktivitet, säger Erik Österlund, teknik- och miljöchef på Svensk Ventilation.

I den nya brandhandboken finns det flera beprövade lösningar på säkert brandskydd när det gäller ventilation i fastigheter. Dimensioneringen av brandskyddet kan ske antingen genom förenklad eller analytisk dimensionering. Den förenklade dimensioneringen innebär att byggherren uppfyller föreskrifterna genom de lösningar och metoder som finns i de allmänna råden. BBR anger två sätt att förhindra brandgasspridning, antingen genom separata ventilationssystem för varje brandcell eller med brandspjäll.

Brandskydd

Analytisk dimensionering innebär att byggherren uppfyller föreskrifterna på annat sätt än förenklad dimensionering. Verifiering av brandskyddet ska då utföras genom kvalitativ bedömning, scenarioanalys eller kvantitativ riskanalys.

– Luftkanaler leder ofta luft till och ifrån flera delar av en fastighet. För att öka säkerheten och begränsa skador i samband med brand delas fastigheten in i olika brandceller. Med brandspjäll stänger man automatiskt kanalerna så att brand eller brandgaser inte sprids utanför sin brandcell. spjället manövreras med en spjällmotor, förklarar Erik Österlund.

Brandspjäll installeras i det genomgående kanalsystemet och placeras i direkt anslutning till väggarna mellan brandceller. Det betyder att ett brandspjälls förmåga att förhindra spridning av brand ska vara samma som för andra brandavskiljande byggdetaljer. En felaktigt utförd ventilationsanläggning kan sprida heta (900°C) brandgaser med stora tryck som sedan antänder omgivande material i andra brandceller.

Brandspjäll

– Reglerna har ändrats i och med de harmoniserade EN-standarderna för brandspjäll. De nationella typgodkännande gäller inte längre och CE-märkning har införts som en tvingande regel. Däremot har regler för upphängning inte förändrats, säger Erik Österlund.

Boken ”Praktiska lösningar – Brandskydd – Ventilation 2014” innehåller Svensk ventilations tolkning av Boverkets regler samtidigt som en rad lösningar redovisas.

– Vi har valt att lyfta fram beprövade lösningar. Boken är tänkt för dem som ritar system; konstruktörer, installatörer och besiktningsmän som kontrollerar samt fastighetsägare, tillägger Erik Österlund.

banner

Kommentera projektet

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Alla projekt