banner
8 år sedan
12539 Har läst om projektet
3 0

Växande Elgiganten bygger ut sitt distributionscenter

Bevakat av:
banner

Huvudanledningen till utbyggnaden av Elgigantens distributionscenter i Jönköping är den starka tillväxten i både Sverige och i Norden. Denna tillväxt sker både genom ökad butiksförsäljning och genom ökning i andra försäljningskanaler som Internet och kundcenter.

– För att skapa förutsättningar för den fortsatta tillväxten bygger vi ut vårt nordiska distributionscenter. Samtidigt skapar vi förutsättningar för en kostnadseffektiv logistikverksamhet med kunden i fokus genom högsta möjliga kvalitet samt kortast ledtider. Vi är marknadsledare nu och skall även vara det i framtiden, säger Daniel Lundby projektledare vid Elgiganten Logistik AB.

Över 100000 lagerplatser
Elgiganten kommer att lagerhålla upp till 36000 pallar i den nybyggda delen av anläggningen. I den nya anläggningen kommer man också att ha 88000 platser för lagerhållning av gods i plastlådor.

– Vi har redan nu ett distributionscenter som är 93000 kvm stort och denna gång lägger vi till 12000 kvm lageryta. De nya byggnaderna vi bygger är dock upp till 32 meter höga så det får plats mycket gods i dem, fortsätter Daniel Lundby.

Den del som byggs ut blir 32 meter hög och kommer att ligga bara 50 meter från E4:an, det blir således ett bra skyltläge och Elgiganten har satsat lite extra på att få ett snyggt skyltfönster mot alla de som dagligen passerar centrallagret på E4:an.

– Vi lyfter således fram den nya byggnaden med ett genomtänkt arkitektoniskt utseende både i ljuset på dagtid och i mörkret på kvällen och natten.

Elgiganten arbetar mot omni- channel. Detta innebär att oavsett var kunder möter Elgiganten ska det vara samma produkter, samma tjänster, samma service, samma priser et cetera.

– Det är här vi ska vara nummer ett inom hemelektroniken även i framtiden.

Automatiserat
Elgiganten går från ett i stort sett manuellt lager till ett som är i stor grad automatiserat. Detta innebär bland annat:
* automatkranar som transporterar pallar,
* skyttlar, hissar och conveyorbanor som transporterar gods i kartoner och i platslådor,
* automatiska kartongresare och kartongförslutare,
* ergonomiska arbetsstationer där medarbetarna plockar gods till kartonger och till pallar.

– Vi håller på att slutföra den detaljerade projekteringen både gällande de tekniska installationerna och för automationsutrustningen liksom för de system som skall styra anläggningen. Samtidigt är markarbetena i full gång och vi har börjat gjuta golvet. Resningen av stommen pågår parallellt med detta.

September 2016
Huset ska vara klart i början av 2016. Därefter sker intrimning och testning av system och utrustning. Driftstagning av den nya anläggningen är planerad till september 2016.

– De viktigaste aktörerna är vi själva och den projektorganisation vi har byggt upp med interna resurser och externa konsulter. Det är vi som styr projektet och de leverantörer vi tecknar avtal med. Det är även vi som ska se till att vi själva och hela organisationen runt omkring är redo att ta i drift den nya anläggningen med allt vad detta innebär av förändringar i organisering, driftsplanering, rutiner et cetera, betonar Daniel Lundby.

Vidare är givetvis de största leverantörerna Blue Wall (totalentreprenör för huset) och Knapp (totalentreprenör för automationsutrustningen) helt avgörande för att projektet ska landa enligt plan, fortsätter Daniel Lundby.

– Elgiganten är marknadsledande inom hemelektronikbranschen i Sverige och i hela Norden genom de systerföretag som finns i de nordiska länderna. Denna position skall ytterligare stärkas i framtiden.

Logistik
Logistiken är en av nycklarna både nu och ännu mer i framtiden för att kunna erbjuda de bästa produkterna till de bästa priserna samtidigt som ledtiden, tjänsteutbudet och servicen skall vara den bästa på marknaden i alla försäljningskanaler.

– För att vara bäst på allt detta måste vi hela tiden utveckla vår logistiklösning. Transporterna är en viktig del av logistiken och är vi bäst även här så är detta en mycket viktig del i den totala bilden, säger Daniel Lundby.

– Utvecklingen av vår transportlösning hänger således ihop med den satsning vi gör genom att bygga ut och till stora delar automatisera vårt nordiska centrallager med den kultur vi har inom företaget som en utvecklingsorienterad organisation som hela tiden söker nya lösningar för att ge kunderna de bästa produkterna till de bästa priserna och samtidigt erbjuda den bästa ledtiden, tjänsteutbudet och servicen.

Nytt affärssystem
– Parallellt med att vi utvecklar vår transportlösning och att vi bygger ut och automatiserar vårt centrala distributionscenter i Jönköping håller vi på med en tredje mycket stor förändring: Vi byter ut vårt affärssystem och inför SAP.

Vidare uppgradering av Elgigantens system kommer att ske de närmaste åren parallellt med att den nya automatiserade anläggningen tas i drift.

– Dessa tre förändringar sammantaget kommer innebära att vi står ännu bättre rustade för att möta befintliga och nya konkurrenter inom hemelektronikbranschen och vinna ”kriget” om kunderna, avslutar Daniel Lundby.

Automationslösning
– Vi levererar automationslösningen till Elgigantens om- och tillbyggda lager. Lösningen från Knapp bidrar till att möta Elgigantens framtida behov. För detta behövs en extremt flexibel och högpresterande automationslösning, säger Benny Thögersen VD för Knapp AB.

Knapp har sitt säte i Graz, Österrike och har funnits som företag i Sverige sedan 2008. Tidigare hette företaget Movic, som hade funnits i Sverige sedan 1969. I Sverige har Knapp 90 anställda.

– Vi är världsledande inom automationslösningar. Till Elgiganten i Jönköping kommer vi också att bistå med ett komplett engineer-upplägg där vi bland har hand om allt underhåll av anläggningen och ser till att den fungerar alla timmar och dagar året runt. Då kommer vi att behöva anställa fler personer.

– Upphandlingen genomfördes Elgigantens professionella konsulter. Vi har slagits och blivit utvärderade i hård kamp mot de stora konkurrenterna i branschen för att få den här stora beställningen. Vi har arbetat upp en bra relation med Elgiganten under projektets gång. Det handlar väldigt mycket om kompetens och förtroende. Vi levererar högteknologiska lösningar som kräver en mycket god IT-, process- och systemförståelse. Dessutom gillar vi att utmana våra kunder under designarbetet för att jobba fram bra lösningar, berättar Benny Thögersen.

Skyttelteknologin
Knapp, med många uppdrag historiskt inom läkemedelsindustrin, var det företag som uppfann skyttelteknologin.

– I det här fallet handlar det om OSR-teknologi, Order, Stores and Retrieval. Knapp gjorde de första installationerna med skyttelteknologi för snart 13 år sedan. Idag har vi cirka 200 OSR-system igång världen över. Vi är det företag som ligger längst fram med den här tekniken, där det också är viktigt att kunna designa lösningar som passar kunderna.

Skönhet
– Skönheten med OSR-tekniken är att den har extremt hög prestanda i antalet rörelser in och ut. Det gör att det går att föda medarbetarna med gods att plocka i ett väldigt hög tempo utan att det känns det minsta stressigt, samt att det är mycket bra ergonomiskt, betonar Benny Thögersen.

– Det känns förstås fantasiskt att ha fått det stora förtroendet att efter en stenhård upphandling få leverera vår kompletta automationslösning till Elgiganten. Det är en mycket viktig order för oss, avslutar Benny Thögersen.

Fakta Elgiganten:
Elgiganten är en av Sveriges ledande varuhuskedjor inom hemelektronik och vitvaror och är ett av de bolag som omsätter mest inom detaljhandeln. Elkjøp-koncernen, där Elgiganten ingår, omsatte räkenskapsåret 2013/14 26,9 miljarder norska kronor med ett resultat på 1146 miljoner norska kronor. I Norden finns totalt 390 varuhus och ca 9000 medarbetare. Alla nordiska varuhus försörjs distributionscentret i Jönköping som nu byggs ut. Elgiganten etablerades i Sverige 1994 och har idag över 3000 anställda och 77 varuhus. Elkjøp-koncernen ägs av brittiska Dixons Carphone Plc.

Fakta Elgigantens utbyggnad i Jönköping:
Vad: Nybyggnad av höglager och ombyggnad av befintlig byggnad
Byggherre: Elgiganten AB
Projektledare: WSP Management
Total- och byggnadsentreprenör: Blue Wall Construction AB
Arkitekt: Enter Arkitektur AB
Totalentreprenör automationsutrustning: Knapp AB
General- och markentreprenör: Strand i Jönköping AB
Stomleverantör: Ranaverken AB
Byggtid: oktober 2014 till september 2016
Investering: Cirka 500 miljoner kr

Projektkategori
Handel & Kontor
banner

Kommentera projektet

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Alla projekt