banner
8 år sedan
4238 Har läst om projektet
0 0

Välbehövlig utbyggnad rustar Enbacka skola för framtidens elever

Bevakat av:
vy-exteriör-1
banner

Det ökade barnantalet i Säters kommun är den största anledningen till om- och tillbyggnationen av Enbacka skola. Samtidigt passar man på att öka tillgängligheten på skolgården och inför sopåtervinningssystem som ett pilotprojekt. Dessutom byts de gamla oljepannorna ut till ren pelletsanläggningar.

Med utsikt över Dalälven ligger Enbacka skola i det natursköna Gustafs. Idag går ca 300 elever från förskoleklass till årskurs sex på skolan och efter ombyggnationen finns det plats för ytterligare 100-150 barn. Då går man från två till treparallellig skola, alltså tre klasser per årskurs.

Snabbast växande

Skolan ligger i den norra delen av Säters kommun, med Borlänge som närmaste större ort. Det är den kommundel som växer snabbast och därför behöver skolan byggas ut. Dels bygger man på ett skepp med åtta klassrum, dels byggs kök, matsal, musik, och hemkunskapslokalerna om i den befintliga skolbyggnaden.

Vi gör energiåtgärder i hela skolan med ny ventilation och andra energibesparande åtgärder. De två gamla oljepannorna byter vi ut mot en pelletsanläggning om 700 MW. Dessa står nu på plats och provkörs så att allt är klart när det är dags med skolstart till hösten. Ventilationen hinns nog inte bli helt klart då. Sedan börjar vi med ett helt nytt sopåtervinningssystem, vilket är ett pilotprojekt för att sedan se om vi kan fortsätta med detta, berättar Thomas Geijer, fastighetschef i Säters kommun.

Byggpartner i Borlänge utför arbetet med att bygga om skolan på uppdrag av Säters kommun. De påbörjade arbetet i november 2014 och skall vara färdiga i september 2015. Investering är på 40 miljoner kr inklusive nya panncentralen.

Extern satellit

– Panncentralen kommer att bli som en extern satellit vid gymnastiksalen varifrån den ska försörja hela skolan via en kulvert. Det gör att vi kommer att slippa transporten över skolgården, vilket gjordes när pannan skulle fyllas med olja, säger Thomas Geijer.

Enbacka skola består av olika delar som är tillbyggda i olika perioder under 1950 till 90-talet. I detaljplanen finns det möjligheter för ytterligare utbyggnation om behovet skulle infinna sig.

– Vi följer självklart BBR-kraven, men energiberäkningen ligger på 80 procent av BBR och vi siktar på minienergihus i den nya delen, d v s under 70 kWh per kvm och år. Vi har ett snitt på 280 kWh/ kvm och år i kommunen, säger Thomas Geijer.

Verksamheten i skolan pågår under hela byggprocessen och varje måndag morgon sitter platschefen och rektor i möte för att gå igenom veckans planering. Detta för att göra processen smidigare både för dem som bygger och skolans personal och elever.

Verksamheten delaktig

– Vi jobbar mycket med att blanda in verksamheten under byggprocessens gång. På så sätt känner alla sig delaktiga, tillägger Thomas Geijer, som samtidigt vill ge beröm till samtliga inblandade för ett väl genomfört projekt.

Den ena huskroppen består enbart av undervisningslokaler, grupprum, rektorsexpedition och personalutrymme, medan den andra består av tillagningskök och matsal. Köket byggs om och flyttas runt medan matsalsdelen byggs ut. Där ljudnivån är hög görs ljuddämpande åtgärder.

Konstruktionen består av betongplatta på mark, prefabricerad träkonstruktion i stomme. Fasaden består delvis av gult tegel och röd träpanel så att tillbyggnaden smälter in i den gamla. Dessutom har man valt traditionellt tegeltak.

– Skolgården rustar vi upp med ny asfalt, stenplattor och plantage. Vi jobbar mycket med belysning för att förhindra oönskade aktiviteter när det inte är skoltid. Vi gör dessutom tillgänglighetsåtgärder med ramper och markerade steg samt nya dörrar, tillägger Thomas Geijer.

 

Fakta

Vad: Till- och ombyggnad av grundskola i Enbacka, Säters kommun

Byggtid: november 2014-september 2015

Byggherre: Säters kommun

Total- och byggnadsentreprenör: ByggPartner i Dalarna AB

Arkitekt: Falugruppen arkitektkontor AB

Värde: Cirka 40 miljoner kr.

 

Foto: Säters kommun

Projektkategori
Skolor
banner

Kommentera projektet

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Alla projekt