banner
9 år sedan
5837 Har läst om projektet
1 0

Umeås centrumgalleria Utopia slutför ”Extreme Makeover”

Bevakat av:
banner

Den 26 mars blir det stor baluns när den sista etappen av Umeås centrumgalleria Utopia i kvarteret Forsete invigs. Under fyra dagar kommer Utopia försöka leva upp till devisen ”allt är möjligt” efter att hela byggnaden genomgått en ”Extreme Makeover”.

– Efter årsskiftet expolaterar vi sannolikt vidare med ytterligare en etapp med centralt belägna bostäder med en fin innergård. För närvarande produceras i en första etapp tio st högexlusiva stadsradhus ovan plan fyra i en tredimensionell fastighetsdelning. Inom kvarteret har även förutom Gallerian Utopia, producerats i ny- om- och påbyggnader parkeringsvåning, kontorslokaler, restauranger och hotell. Hela kvarteret omfattar en ca 55 000 kvm varav gallerian utgör ca 17 000 kvm, säger Thomas Persson, Vd på Balticgruppen Bygg AB.

Citygalleria

Beslutet att bygga om den gamla ’’Kungspassagen’’ till en av norra Sveriges största citygallerior togs 2011. Byggherre är Balticgruppen AB som sedan 1987 äger, utvecklar och förvaltar fastigheter i Umeå. White Arkitekter i Umeå har projekterat hotell, kontor, och delar av bostäderna samt exteriört utformat kvarteret. Interiören i gallerian har ritats och planerats av Ågrenkonsult från Göteborg. Projektet, såväl projektering och byggnation upphandlas, samordnas och drivs helt i egen regi av Balticgruppen Bygg AB i en s k ’’construction management’’ form med egen projekt- och produktionsledning. Projektet är uppdelat i ett mycket stort antal delentreprenader.

Första etappen galleria och foodcourt öppnades i oktober 2013. Den Etappen utgör knappt hälften av den totala butiks- och restaurangytan och inrymmer ett tjugofemtal butiker och sju restauranger. Ca ¼ av kvarteret är en nyproduktion i 12 plan + ett nedre försäljningsplan. Där inryms bl a Comfort Hotel Winn med ca 196 rum som har fantastisk utsikt över staden.

Den 23 oktober 2014 blev etapp två med ytterligare butiker i två plan klart. Där möts besökarna av en ny rulltrappa till andra våningsplanet och tillgängligheten ökar ytterligare med nya hissar mellan våningarna.

Kontorslokaler

På plan tre till fyra respektive plan fyra till sex byggs attraktiva kontorslokaler med hög standard och öppen planlösning varierat inom kvarteret. Några av de nyproducerade kontoren produceras med sikte på miljöbyggnad nivå guld. Ett gym kommer att finnas på våningsplan tre ut mot det inglasade inomhustorget. Gymmet öppnas lite innan den stora invigningen av etapp tre äger rum den 26 mars. Etapp tre är den största etappen, ca 6 660 kvm.

– Hela gallerian kommer att innehålla över 50 butiker och restauranger. Det är mycket glas och hög kvalité på material i golv, väggar och tak. Standarden är hög, vilket har varit en ledstjärna för oss. Det ska också vara lätt att ta sig in till gallerian och man skall känna sig välkommen, säger Thomas Persson.

Hela projektet är en investering på strax över en miljard kr och har inneburit omfattande rivningsarbeten, ombyggnation och nybyggnation i en central stadsmiljö vilket varit en stor utmaning i sig och inneburit en sofistikerad logistik i produktionen. Byggkonstruktionen består till stora delar av högprefabricerade betong-, stål- och glaskonstruktioner

Miljöbyggnad guld

– Vi tittar på möjligheten att förutom kontorsdelen att även galleriadelen delvis kan uppnå Miljöbyggnad guld. Ytskikten består av Terazzo golv, mycket glas och Gustafs panel, d v s högkvalitativ ekpanel med relieffat mönster (3-dimensionell struktur). Den stora och vackra ljusgården i tredje etappen tror vi kommer att väcka stor uppskattning, säger Maria Lindberg, projektledare på Balticgruppen Bygg.

Utopia blir inte bara en galleria med spännande storstadsshopping utan även en viktig mötesplats för Umeåborna. Hela gallerian andas storstadskänsla och innovativa interiörlösningar.

Dagsljuset från lanterninen skapar en ljus och luftig miljö. Under den mörka tiden på dygnet ersätts dagsljus med en spännande ljussättning. Gallerians entréer är stora och luftiga med mycket glas.

– Både kunder och boende i Umeå har visat stort intresse för projektet och har haft stort tålamod under ombyggnadsprojekt av Umeå’s mest centrala kvarter. Vi har känt av människors förväntan och uppskattning för varje framsteg vi har gjort i projektet, vilket vi tycker är mycket roligt, tillägger Thomas Persson.

Fakta Utopia, om- och nybyggnad av butiker och kontor i Umeå

Byggstart: mars 2014 av etapp 3

Invigning: 26 mars 2015

Byggherre: Balticgruppen Byggproduktion AB

Arkitekt: White arkitekter

Interiören i gallerian: Ågrenkonsult, Göteborg

Byggentreprenör: Balticgruppen Bygg AB

 

 

Projektkategori
Handel & Kontor
banner

Kommentera projektet

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Alla projekt