banner
8 år sedan
3027 Har läst om projektet
0 0

Stockholm storsatsar på cykeltrafiken

Bevakat av:
IMG_4354
banner

– Cykeltrafiken i Stockholm har allt för länge fått stå tillbaka för biltrafiken, säger trafikborgarrådet i Stockholm Daniel Helldén (MP). Därför satsar vi nu för att förbättra förutsättningarna för Stockholms cyklister på flera plan. Sammanlagt ska närmare 1 miljard satsas på insatser för en bättre cykeltrafik i huvudstaden till 2018.

– Stockholm lider av tidigare felprioriteringar som i allt för stor utsträckning koncentrerats till biltrafiken. Det har gjort att vi idag har många cykelvägar som är för smala, är märkligt dragna och ofta leder till att cyklister, bilister och gångtrafikanter tvingas samman på små ytor, vilket skapar konflikter.

För att förbättra situationen för Stockholms cyklister ska ny ett antal åtgärder genomföras.

Ny cykelparkeringsnorm

Bland annat ska staden få fler cykelparkeringsplatser. Det ska uppnås genom en ny cykelparkeringsnorm vid nybyggnation av flerbostadshus. Minsta antal cykelparkeringar ökas nu från 1,5 cykelparkeringsplatser per lägenhet, till mellan 2,5 – 4 cykelparkeringsplatser beroende på lägenhetens storlek.

Cykelparkeringar ska också finnas vid nybyggda kollektivtrafikhållplatser, studentbostäder, arbetsplatser och butiker.

– Det måste finnas gott om parkeringsplatser så att cyklisterna enkelt säkert kan ställa ifrån sig cykeln, säger Daniel Helldén.

Cykelgarage

Stockholm bygger också ett antal nya cykelgarage runt om i staden.

– Vi arbetar nu bland annat med ett garage med 700 platser vid Södra station, berättar Daniel Helldén. Vid den nya pendeltågsstationen vid Odenplan kommer det också bli ett garage och vi planerar också ett garage vid centralen.

Stockholms stad har också gett Stockholm Parkering i uppdrag att se över möjligheten att frigöra yta i befintliga parkeringshus i staden.

– Ytorna finns, men de är ofta inte anpassade för cykeltrafik, vilket gör att en del ombyggnationer kommer att krävas, säger Daniel Helldén.

På de platser där nya parkeringshus byggs ska det också finnas plats för cykelparkering. Ett aktuellt exempel på det är det nya parkeringshuset i Råcksta.

Nya cykelbanor

Vidare ska nya cykelpendlingsstråk skapas både i och utanför staden och befintliga cykelbanor ses över och görs om där det behövs.

– På många platser i innerstan är cykelbanorna alldeles för smala idag. Och ofta är fälten dragna mitt bland övrig trafik och upphör utan förvarning. Det skapar en otrygg miljö, säger Daniel Helldén.

– Vid Valhallavägen ser vi nu över hur vi kan förbättra förutsättningarna för cykeltrafiken nu när stora delar av biltrafiken försvunnit ner i tunnlarna i Norra länken, säger Daniel Helldén. En annan plats vi tittar på är cykelvägen utmed Norr Mälarstrand som måste breddas.

Förbättrat underhåll

Utöver den miljard som satsas till 2018 tillförs reinvesteringsmedel på 45 miljoner kronor för att se över det befintliga cykelvägsnätet. Det handlar om insatser md beläggningsarbeten, snöröjning, sopning och borttagning av hinder.

– Det är lika viktigt som att bygga nytt att se till cykelvägar som är bra idag fungerar. Vi har därför avsatt ytterligare 45 miljoner kronor för att se att underhåll förbättras. Förhoppningsvis kommer Stockholms cyklister under mandatperioden märka av förbättringarna, avslutar Daniel Helldén.

 

 

 

Projektkategori
Infrastruktur
banner

Kommentera projektet

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Alla projekt