banner
8 år sedan
5449 Har läst om projektet
2 0

Snabba och säkra markprover med Sonic Geo Drill

Bevakat av:
banner

Företaget Sonic Geo Drill använder en borrningsteknik med både vibration och rotation. Det går att borra även i hårdare marker. Tekniken gör det möjligt att snabbt få upp exakta prover, för geologisk bedömning på plats. Proven kan hanteras på plats och mätningar kan göras. Alternativt förpackas proven för senare analys på laboratorium.

Vid många markundersökningar händer det att de som tar prov först gräver upp material, sedan skruvar upp material. Därefter – inför djupare nivåer – tar man kontakt med Sonic Geo Drill, som kan borra ner till drygt 60 meter. Det självklara och effektiva är i stället att kontakta företaget redan när provtagningsplanen görs upp.

– Vi tar bättre prover som ger underlag för bättre geologiska bedömningar och miljötekniska mätningar, säger företagets vd Klas Samuelsson. De prov som tas upp är sammanhållna och det eventuellt syrefria centrumet av kärnan exponeras inte nämnvärt för syre. Tiden innan provet är överfört till sin burk minimeras.

Borrkärnorna som tas upp är 50-100 mm i diameter, beroende på borrdimension, och så kallat ostörda. Strukturerna och nivåerna är opåverkade. En kvalitativ analys kan göras på plats. Man kan direkt fastställa geologin i provet.

Företaget Sonic Geo Drill är ensamt i Sverige om sin Sonic Rigg som är monterad på en runtomsvängande och fjärrstyrd maskin försedd med larvfötter. Riggens vibration tillsammans med rotation och matningstryck gör det möjligt att ta prov även i hårdare marker. För borrning i hårdare geologier används spolmedium. Utrustningen fungerar bra även under krävande geologiska förhållanden. Det går att ta prov också under grundvattennivån.

– Vi anlitas av flera olika konsultföretag som arbetar för kommuner, landsting och Trafikverket, berättar Klas Samuelsson. Konsulterna kommer till exempel från Sweco, Golder, HIFAB, ÅF och Cowi, men även lite mindre som Jordnära Miljökonsult AB finns bland kunderna. Zinkgruvan, NCC, Vattenfall och Uppsala Universitet tillhör också uppdragsgivarna. Vi arbetar över hela Sverige.

Företaget Jordnära Miljökonsult AB gjorde en utredning av en industrifastighet där planen var att använda den för bostäder. Markundersökning och sanering hade gjorts tidigare, men inför ett ägarbyte var det aktuellt med förändrad markanvändning och därmed en ny undersökning. Då anlitades Sonic Geo Drill för provtagningen.

– Vi eftersträvar konkreta lösningar och har en tydlig dialog med kunden. Vi hjälper och lotsar gärna våra kunder genom hela processen från undersökning till färdig sanering, via plan- och tillståndsprocesser och andra myndighetskontakter. Vi arbetar med alla typer av föroreningar i mark, grundvatten, ytvatten, sediment och byggnader, berättat Ellen Samuelsson, delägare i Jordnära Miljökonsult.

Den unika borrteknik som Sonic Geo Drill har tillgång till och kompetens för, är även utmärkt för att installera provtagningsutrustning, miljöbrunnar och filterbrunnar.

 

 

 

 

 

 

 

Projektkategori
Industri · Infrastruktur
banner

Kommentera projektet

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Alla projekt