banner
8 år sedan
8680 Har läst om projektet
0 0

Smidigare flöde när Hus A på Luleå tekniska universitet byggs om

Bevakat av:
banner

Akademiska Hus moderniserar A-huset på Campus i Luleå, vilket är en investering på ca 132 miljoner kr i om- och tillbyggnad. Genom att skapa smidigare flöden skall forskning och studentlivet på Luleå tekniska universitet (LTU) gynnas. Totalt handlar det om 2 300 kvm nya trivsamma ytor med bl a kontor, undervisningsmiljöer och café nära entrén för konstruktiva möten.

Hela byggnaden omfattar 16 900 kvm BTA i tre plan med en fjärde påbyggnad ämnas som teknik- och ventilationsutrymme. Projektet är byggt enligt de senaste hållbarhetsprinciperna och huset har därmed godkänts som Miljöbyggnad Silver.

Toppklass

– Tanken med hela projektet är att skapa forskning och undervisningsmöjligheter i toppklass. Med den nya byggnaden stärks LTU:s varumärke. Ytorna blir mer flexibla och får ett rundare flöde så att man kan gå runt och slippa döda korridorsändar, förklarar Roger Granberg, fastighetschef på Akademiska Hus.

Den nya planlösningen spar tid för dem som skall arbeta och studera på LTU. Lokalerna blir ändamålsenliga för forskning och undervisning. Många delar av lokalerna blir i nyproduktionsskick.

– Vi gör en total översyn av hela huset där entréerna öppnas upp och blir ljusa med screentryckt glas som symboliserar forskningen som bedrivs i lokalerna och som visar att det är ett tekniskt universitet, säger Roger Granberg.

Det moderniserade A-huset ska lysa upp som en pärla i vintermörkret i hörnan av Regnbågsallén, som avenyn heter och som går som ett promenadstråk genom Campus. Projektet är ett samarbete mellan LTU, Akademiska Hus och verksamheten. Akademiska Hus arbetar ständigt med fastighetsutveckling och har även varit en delaktig part i framtagandet av Campusplanen som ska vara ett långsiktigt styrdokument.

Ny plåtfasad

Stora delar av den gamla byggnaden från 1977 kommer finnas kvar där fasaden upprustas med ny plåt, luftspalt och tilläggsisolering, ny FTX-ventilationen samt utbyte av många installationer.

– Fasaden kommer bytas och inneha samma kulör som tidigare. Enligt skriften ”Plåt och Form” som är ett styrdokument hur färgsättningen ska gå till är en viktig karaktär på Campus och som man vill bevara och något som vi värnar om. Arkitekt Bertil Franklin är den arkitekt som ursprungligen ritade huset där Tirsén & Aili i Luleå moderniserar huset till nästa nivå, säger Roger Granberg.

Kloka materialval

Materialvalet är gjort efter Byggvarubedömningens riktlinjer. För att uppnå Miljöbyggnad Silver krävs det kloka materialval.

– Vi jobbar dagligen med att bygga klokt ur ett hållbarhetsperspektiv. Det gör att vi inte ska behöva gå in och störa verksamheten med underhåll de närmaste tio åren. Preliminärt så kan fullständig inflyttning ske kring månadsskiftet februari-mars 2016 då vi ska vara klara. Byggstarten ägde rum i oktober 2014, berättar Roger Granberg.

Fakta Om- och tillbyggnad av kontor/utbildningslokal mm, Luleå

Byggtid: oktober 2014 – januari 2016

Byggherre: Akademiska Hus AB

General- och byggnadsentreprenör: Peab Sverige AB

Arkitekt: Tirsén & Aili Arkitekter HB

Värde: Cirka 132 miljoner kr

Kim Hall

Illustration: Akademiska Hus

Projektkategori
Skolor
banner

Kommentera projektet

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Alla projekt