banner
8 år sedan
2440 Har läst om projektet
0 0

Småskaliga el/värmetekniker testas

Bevakat av:
banner

Emåmejeriet i Hultsfred och Ronneby Miljö & Teknik går i bräschen för småskalig kraftvärme. 2015/2016 kommer de bygga varsin anläggning med olika tekniker för att samtidigt producera el och värme från biobränsle. Det kan användas såväl vid fjärrvärme som i industriella anläggningar, största fördelen är om man kan använda både värme och el inom den egna verksamheten.

Energikontor Sydost har inom ramen för EU programmet LIFE+ fått stöd för ett demonstrationsprojekt för småskalig kraftvärme. Projektets budget är 35 miljoner kronor där bidragsdelen är runt 35 %. Projektet samverkar även med Linnéuniversitetet, Svensk Fjärrvärme, Svebio och Bioenergigruppen i Växjö. Projektet syftar till att demonstrera teknik som ligger i framkant men ännu inte nått det kommersiella stadiet.

– Att delta i LIFE+ projektet Småskalig Kraftvärme ligger helt i linje med Ronneby Miljö och Teknik AB:s strategiplan. Vi kommer nu att tillverka el via ånga från vår befintliga biopanna. Elen kommer att användas för egen förbrukning inom företaget. Ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt att tillverka el på.  säger Hans Nilsson VD på Ronneby Miljö och Teknik AB.

Ronneby Miljö & Teknik ska bygga en ångturbin för våt ånga (sk. wet steam turbine) på den befintliga fjärrvärmeanläggningen Sörbyverket. Emåmejeritet installera en förgasare med motor, som använder flis som bränsle. Det finns också andra tekniker som till exempel skruvkompressorer och organisk Rankinecykel.

– Emåmejeriet jobbar med närproducerade mejerivaror och det ligger självklart i linje för vår verksamhet att också ha närproducerad värme och el i vår verksamhet, säger Patrik Evertsson, VD för Emåmejeriet AB.

Redan när anläggningarna börjar byggas öppnas de för studiebesök och intresserade kan kontakta Energikontor Sydost för att boka plats. Möjligheten att boka studiebesök kommer sedan fortsatt finnas även under driftstiden.

 

 

Projektkategori
Energi
banner

Kommentera projektet

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Alla projekt