banner
8 år sedan
5803 Har läst om projektet
1 0

Skola i Ursvik byggs om- och till med ny förskola och nytt tillagningskök

Bevakat av:
banner

Elevantalet har ökat konstant sedan allt fler barnfamiljer väljer att bosätta sig i Sundbyberg. Ursvikskolan som ligger i Lilla Ursvik, med direkt anslutning till friluftsområdet på andra sidan vägen, räcker inte till.

 Ursvikskolan byggs ut med en ny modern tillbyggnad och blir därmed en f-6 skola med plats för cirka 420 elever och ny förskola med plats för cirka 80 barn.

Skolan hade fram till i fjol haft plats för cirka 300 elever i åldrarna 6-12 år. En del av undervisningen höll man i tillfälliga paviljonger. Sedan byggstarten i maj 2014 går eleverna på Kymlingeskolan. Juni månad 2015 beräknas bygget vara klart.

För att den gamla skolbyggnaden från 2004 bättre skall fungera bättre i skolverksamheten så anpassas den ihop med den nya tillbyggnaden. Man behåller endast några enstaka innerväggar och stommen som bär upp byggnaden och totalrenoverar resten.

Länkbyggnad

De nya byggnaderna förenas med den gamla genom en länkbyggnad, innehållande bland annat en matsal och ett tillagningskök med kapacitet för cirka 600 portioner.

Hela byggnaden med nya klassrum, tillagningskök, bibliotek, fritids och förskola byggs i två plan och omfattar totalt cirka 5 482 bta. Tillbyggnaden blir 3 615 bta och ombyggnaden 1 867 bta. Det innebär att själva skolbyggnaden blir nästan dubbelt så stor.

Skolgården kommer att bli extra fin så att alla elever ska kunna ha skoj på rasterna. Förskolan får en egen del av skolgården, avgränsad med staket och anpassad utemiljö. För elever som vill spela fotboll finns en fotbollsplan med konstgräs ca 50 meter från skolgården, på andra sidan vägen vid busshållplatsen.

– Vi har jobbat mycket med att skapa en bra skolmiljö för både elever och personal på skolan. Vi har jobbat med att få bort mörka hörn för att förhindra mobbning. Alla undervisningsdörrar har glas långt ner. För att öka elevernas koncentration i klass- och grupprum har vi vanliga väggar. Skolan är som en klassisk skolbyggnad med samlingsutrymmen innan eleverna kommer in i klassrummen, säger Torkel Persson, projektledare i Sundbyberg stad.

Sågtandade tak

Marge Arkitekter har ritat skol- och fritidsbyggnaden medan landskapsarkitekterna på Norconsult har utformat skolgården. Byggföretaget Heving & Hägglund uppför de nya skolbyggnaderna i en utförandeentreprenad av formen generalentreprenad. Byggherre är Sundbybergs stad. Byggkostnaderna beräknas till ca 150 miljoner kr.

Konstruktionen består till största delen av stålstomme, håldäcksbjälklag och limträbalkar. Utmärkande för byggnaden är det sågtandade taket med sedum. Fasaderna består av fibercement, trä och sträckmetall i olika röda nyanser monterade på loftgångarna in mot skolgården som skärmar av solljuset samtidigt som det ger effekt till byggnaden.

– Vi siktar på Miljöbyggnad guld för nybyggnadsdelen och att alla byggmaterial ska vara godkända enligt Sunda Hus. Huset försörjs med fjärrvärme och alla ventilationsaggregaten har återvinning, säger Torkel Persson.

Stora glaspartier

Skolbyggnaden har golvvärme i hela bottenvåningen och konvektorer på plan två. Matsal med stora glaspartier ut mot skolgården som består av isolerglas i bottenplan skapar kontakt med utemiljön.

Eftersom skolan ligger nära Enköpingsvägen som är ganska trafikerad byggs en bullervall med bullerplank mot skolgården.

Fakta Ursviksskolan

Vad: Tillbyggnad av skola och förskola i Ursvik

Byggtid: maj 2014- juni 2015

Byggherre: Sundbybergs stad

General- och byggnadsentreprenör: Heving & Hägglund AB

Arkitekt: Marge Arkitekter AB

Värde: Cirka 150 miljoner kr

 

Foto: Sundbybergs stad

 

Projektkategori
Skolor
banner

Kommentera projektet

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Alla projekt