banner
9 år sedan
9866 Har läst om projektet
1 0

Sergels torg rustas för framtiden

Bevakat av:
banner

I hjärtat av huvudstaden arbetar just nu Stockholms stad med att renovera Sergels torg. Fram till 2018 kommer arbetet med att förstärka betongkonstruktionen och byta ytskikt att pågå vid ”Plattan” med omgivande gator.

– Arbetena går bra och vi följer den tidsplan som ligger, säger Gustaf Ossmer, projektledare vid huvudentreprenören Skanska.

Totalt är det ett område på 31000 kvadratmeter som ska renoveras. Ytan som projektet omfattar sträcker sig från NK, förbi Sergels torg och Åhléns City, fram till centralstationen. Det handlar om att byta ut tätskiktet i gatorna som börjat släppa igenom vatten på sina håll, vilket stör butiker och annan verksamhet nere på torget. Vidare är gatorna runt Sergels torg byggda på betongkonstruktioner från 50-talet och dessa renoveras också för framtiden och förbereds för kommande spårvagnstrafik.

Förstärkt betongkonstruktion

Arbetet är uppdelat i minde etapper och Skanska har avslutat arbetet med den första etappen och färdigställer de två följande.

– Det är ganska likartade arbeten i etapperna, berättar Gustaf Ossmer. Vi river upp den befintliga plattsättningen eller asfalten, därefter schaktar vi oss ner till konstruktionsbetongen och river det gamla tätskiktet. Sedan vattenblästrar vi och gjuter nytt förstärkningslager av betong. Till sist läggs nytt tätskikt och ny asfalt.

– Vi har gjort prover på betongen och det visar sig att den hållit väldigt bra genom åren. Den är stark och oskadd, så de tycks ha gjort ett bra jobb för 50 år sedan, säger Gustaf Ossmer.

Vattenblästring med återanvändning

– Arbetena har gått väldigt bra, säger Gustaf Ossmer. Det var en inkörningsperiod till en början men nu har vi hittat en effektiv metod.

Bland annat används ett annat tillvägagångssätt för vattenblästringen än vad som ursprungligen var planerat.

– Vattenblästringsentreprenören Waterjet föreslog en metod där utrustningen återanvänder upp emot 90 procent av vattnet. Genom detta har vi tjänat både tid och pengar, säger Gustaf Ossmer.

Metoden innebär att arbetet blir effektivare genom att sedimentet direkt kan köras till deponi, mängden vatten ut i avloppet blir avsevärt mindre och miljön kring arbetsplatsen förbättras avsevärt.

Treskift

Arbetena pågår alltså mitt i den pulserande huvudstaden, vilket ställer extra krav på hänsyn i arbetet.

– Det är mycket som händer på platsen och mycket människor är i rörelse runt arbetsplatsen under dagarna, säger Gustaf Ossmer. Så här långt har vi fått positiv feed back från butiksägare och förbipasserande.

Utanför Kulturhuset pågår arbetena under ljudisolerade tält för att minska bullret. Dessutom behövs väderskyddet för arbetena med spårkroppen till SL:s förlängning av spårvagnslinje 7 till centralen.

– Vi arbetar i treskift dygnet runt för att kunna passa in störande jobb då minst antal människor påverkas, säger Gustaf Ossmer. Det innebär en del jobb nattetid.

Då Sergels torg är en plats som byter klientel under natten finns vaktbolag närvarande under de sena skiften.

– Vi har inte haft några incidenter med exempelvis stölder så här långt, men vi arbetar förebyggande för att de som jobbar ska känna sig trygga, säger Gustaf Ossmer.

Skanskas avslutar den tredje etappen i projektet i början av oktober.

I skrivande stund är det ännu inte beslutat vilken entreprenör som får uppdraget att färdigställa resterande etapper. Totalt rör det sig om ett 20-tal.

 

Fakta Sergels torg

Vad: Renovering av betongkonstruktion och byte av tätskikt

Byggtid: 2014-2018

Byggherre: Stockholms stad

General- och byggnadsentreprenör: Skanska

Värde etapp 1-3: ca 80 miljoner kr.

 

Projektkategori
Infrastruktur
banner

Kommentera projektet

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Alla projekt