banner
8 år sedan
104063 Har läst om projektet
0 0

Pionjärprojekt avlastar sårbart trafiknät

Bevakat av:
banner

Nu börjar arbetena med ett av de största infrastrukturprojekten någonsin i landet ta fart på allvar efter frysningen i samband med regeringsskiftet.

Förbifart Stockholm ska binda samman staden och minska sårbarheten i trafiksystemet genom att avlasta Essingeleden och innerstaden.

– Det handlar om att Stockholm fortsätter att växa och för att den ska kunna göra det och för att vi ska kunna komma fram behövs fler förbindelser mellan norr och söder, säger Louise Melander, kommunikationschef E4 Stockholm Förbifart Stockholm, Stora Projekt, vid Trafikverket.

Förbifart Stockholm blir drygt 21 km lång och drygt 18 kilometer av sträckan kommer att gå under jorden.

Tunnlarna utformas med två separata tunnelrör med vardera tre körfält i respektive riktning. Den längsta tunneln mellan Kungens kurva och Lunda blir 16,5 km lång. Norr om Hjulsta går en kortare tunnel på 1,8 km under Järvafältet.

Vidare byggs sex nya trafikplatser utmed sträckan. I anslutning till befintlig E4 vid Kungens kurva och i Häggvik kommer två större trafikplatser att byggas. Däremellan ska Förbifarten ansluta mot det befintliga vägnätet på Lovön, vid Bergslagsplan i Vinsta och E18 i Hjulsta.

Förberedelser

– Just nu arbetar vi med att förbereda för att kunna sätta igång våra entreprenader, berättar Louise Melander. Det sker framförallt i Skärholmen och Sätra där mark iordningställs för att kunna sätta upp byggbodar för att kunna bygga arbetstunnlar. Vidare pågår arbeten med ledningsomläggningar på Lovö och Johannelund.

I Akalla pågår arbete med att byta ut fönsterrutor i de lägenheter som vetter mot arbetsplatsen för att minimera störningar av buller.

– Här kommer vi också att flytta norra delen av Akallalänken för att ge plats åt bygget och vi kommer att bredda en del broar på E4:an. Allt börjar undan för undan sättas igång, säger Louise Melander.

Frysning efter valet

Projektet har pågått sedan 2006 och i augusti 2014 togs det första spadtaget.

Efter valet stoppades dock bygget då den nya regeringen ville

ge tid till diskussioner mellan Stockholms stad och Stockholms läns landsting för att omförhandla finansieringen och få fram medel från trängselskatten till mer kollektivtrafik.

– Det är inte ovanligt att så här pass stora projekt bromsas in när en ny regering kommer till makten. Vi var inte helt oförberedda på det, säger Louise Melander.

– Under stoppet gav Regeringen tillstånd till fortsatta arbeten med projekteringsarbeten eftersom det skulle kosta mer att avbryta än att fortsätta, berättar Louise Melander. Vi fortsatte också att arbeta på platser där vi gjort så pass mycket att farliga situationer kunde uppstå om de lämnades och med olika tillståndsprocesser. Men vi fick bland annat lägga igen pågående arbeten i Johannelund och avbryta pågående jobb på Lovö.

Frysningen innebär också att pågående upphandlingar fick skjutas på framtiden vilket kommer få effekter på tidsplanen.

Under stoppet figurerade en mängd siffror i media om hur stor kostnad stoppet inneburit.

– Vi har ännu ingen definitiv siffra på vad stoppet kostat, säger Louise Melander, men för Trafikverkets del handlar det om omkring 170 miljoner kronor.

Upphandling för 20 miljarder

Stoppet hävdes den första januari 2015 och arbetena har alltså skjutit fart igen.

Projektorganisationen består av omkring 110 personer som är inblandade i olika utsträckning.

En stor del av fokus kommer de kommande åren att handla om att arbeta med upphandlingen av de elva stora entreprenaderna.

– De kommande två åren kommer vi att upphandla för över 20 miljarder kronor. Vi har 11 huvudentreprenader och fyra av dessa är var för sig större än hela Norra länken, berättar Louise Melander.

Förbifart Stockholm använder sig under upphandlingen av digitala modeller på ett sätt som inte gjorts förut.

– Vi går ut med de digitala modellerna i upphandlingsunderlaget och de ska sedan leva med och användas under hela byggprocessen till färdig anläggning, förklarar Louise Melander.

Utmaningar väntar

Många utmaningar väntar givetvis i det enorma projektet.

Regeringen har bland annat i sin tillåtlighet ställt kravet att projektet ska sträva efter att minimera transporterna till och från tunnelbygget i den känsliga naturen på Lovö.

– För att lösa detta kommer vi att bygga tillfälliga hamnar för att frakta bort bergmassorna. Det är 19 miljoner ton berg som sprängs bort under tunnelbygget och att transportera bort detta, med fartyg genom naturområdena runt Lovö och Kungshatt, blir onekligen en utmaning.

Bergmassorna ska säljas till byggmarknaden i Stockholmsområdet.

Förbifart Stockholm blir också pionjärer för tunnelbygge under Mälaren.

– Vi har gjort otaliga prover i berget under Mälaren men riktigt säkra på hur det ser ut kan vi inte vara förrän vi verkligen är på plats, säger Louise Melander.

En annan utmaning blir att genomföra det enorma projektet samtidigt som livet i huvudstaden ska fortsätta som tidigare.

– Vi kommer att göra stora insatser för att se till att framkomligheten blir så bra som möjligt så att trafiken kan flyta så obehindrat som möjligt, säger Louise Melander.

En annan högt prioriterad aspekt är förhållande för dem som arbetar i projektet.

– Säkerheten och arbetsmiljön är väldigt viktiga för oss, avslutar Louise Melander.

 

Fakta: Förbifart Stockholm

Vad: Ny vägförbindelse väster om Stockholm

Byggtid: 2014- omkring 2025

Byggherre: Trafikverket

Värde: Cirka 28 miljarder kr (2009 års penningärde)

Projektkategori
Infrastruktur
banner

Kommentarer till Pionjärprojekt avlastar sårbart trafiknät

  • Onödigt projekt som kostar onödiga miljarder, dessutom med stora miljöskador till följd.

    Miljö 4 maj, 2015 15:48 Svara
    • Hur menar du att miljön tar stryk? Åtskilliga tusen bilar per år som kommer att passera Stockholms innerstad istället för att köra igenom den. Dessutom kommer köerna på påfarterna att minskas, med mindre utsläpp som följd.

      Pendlare 4 maj, 2015 15:49 Svara

Kommentera projektet

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Alla projekt