banner
8 år sedan
4185 Har läst om projektet
0 0

Ombyggnad och tillbyggnad av Fridhemsskolan

Bevakat av:
View--hörnet-Fridhems-S-t-Göran
banner

Fridhemsskolan på Kungsholmen i Stockholm står inför en askungeförvandling. Den befintliga skolbyggnaden kommer att totalrenoveras och man har även beslutat att utöka ytan med en tillbyggnad på cirka 3 718 kvadratmeter. Då allt står klart i slutet av december 2016 kommer man att ha kapacitet för att ta emot omkring 1000 elever vilket nästan är en fördubbling mot tidigare.

 Behovet av fler skolplatser ökar i takt med förtätningen av innerstaden. Då det inte alltid finns ny mark att bygga på kan det vara strategiskt att utöka kvadratmetrarna på befintliga skolbyggnader för att tillgodose behovet.

­ – Vi bygger om och bygger nytt vilket kommer att resultera i en ny fräsch skola med moderna och ändamålsenliga lokaler. Både interiör och exteriör kommer att bli mycket tilltalande, säger Björn Almér, uppdragsansvarig på Sören Lundgrens Byggkonsult AB.

Han konstaterar att det varit en lång men spännande resa då man på Sören Lundgrens Byggkonsult AB varit med ända sedan maj 2012.

– Vi är tekniska byggnadskonstruktörer och är därmed fullt insatta i projektet, vi har ett nära samarbete med alla parter. Vi kommer att hänga med i hela projektet vilket är både givande och kul.

Bygget är i sin linda och man har nyligen börjat med att gjuta bottenplattor och väggar till gymnastiksalen som kommer att ligga under markplan. Allt går enligt planerna även om Björn Almér medger att man fått knäcka några tankenötter på vägen.

– Det är snarare regel än undantag att man ställs inför klurigheter på vägen, det tillhör branschen och är absolut inget hinder. Vi är vana att hantera och lösa problematik på vägen.

Ett gott samarbete med alla inblandade är A och O och förutsättningarna för en smidig process. I synnerhet då det i detta projekt är mycket arkitektur att ta hänsyn till. En utmaning i projektet har just varit ovan nämnda gymnastiksal som ligger tio meter under marken. Det hade inte varit en stor sak om det inte vore för att den också ligger precis ovanför Fridhemsplans tunnelbanestation.

– Halva huset är bokstavligen nersprängt i marken, fem våningar kommer att ligga ovan mark och det är det är på gymnastiksalen som själva skolan kommer att stå. Så visst har vi haft en härlig utmaning!

Man har genomfört en noggrann riskanalys och har därefter vidtagit extra försiktighetsåtgärder vid sprängningar och schaktningar. Direktiven har varit restriktiva då man heller inte på något sätt fått störa själva trafiken. Utmärkande för projektet är också det maffiga glasparti i fyra våningar som kommer att binda ihop den befintliga byggnaden med den nya vilket ger Fridhemsskolan ett spektakulärt och eget uttryck.

– Det är ett genomtänkt och mycket bra projekt, här skulle jag själv kunna tänka mig att bli elev, avslutar Björn Almér.

Fakta Fridhemsskolan

Byggherre: SISAB Skolfastigheter i Sthlm

Arkitekt: Cedervall Arkitekter AB

Byggentreprenör: Peab Sverige AB

 

 

 

Projektkategori
Skolor
banner

Kommentera projektet

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Alla projekt