banner
8 år sedan
10193 Har läst om projektet
0 0

Nytt grönt p-hus vid Johanneberg Science Park

Bevakat av:
banner

Chalmersområdet i Göteborg håller på att utvecklas. I dag tas två centrala delar upp av parkeringar. Genom det nya parkeringshuset vid Johanneberg Science Park friläggs därigenom områden för byggnationer för Chalmers kärnverksamhet; forskning och utveckling.

– Det har funnits två områden för parkering inom Chalmersområdet, Gibraltarvallen och på Chalmersområdet som angränsar mot Änggårdsgatan och Mossen. Då Chalmersfastigheter och Johanneberg Science Park vill utveckla den södra delen av området bygger vi nu ett spännande parkeringshus med ett helt nytt tänk, berättar Lennart Westling, projektledare på Akademiska Hus.

Parkeringshuset ingår i navet för södra Chalmersområdet med ny entré från söder och utveckling av visionen från 2010 att ge möjlighet för fler innovativa företag att etablera sig här.

Grönt är framtiden

– Grön resplan är en vision som Göteborgs stad antagit. Det är en avsiktsförklaring att underlätta för människor att kunna ta sig fram utan bil. Det kan tyckas konstigt att vi bygger för bilar, säger Lennart Westling. Men det handlar om att koncentrera p-platserna till ett ställe.

Detaljplanen är hårt styrd utifrån ekosystemtjänsterna med det gröna som ska dominera. Ett villkor är att inte förstöra den gröna delen utan istället öka växtligheten.

– Detta har inneburit att vi tillför mer grönska än som tidigare fanns här, säger Lennart Westling.

I anslutning till parkeringshuset vid den norra gaveln byggs en generös trappa som kallas ”Spanska trappan” och går mellan Betongvägen och Engdalsgatan. Avsikten är att underlätta för alla att enkelt kunna röra sig i området.

Det är intressanta material som används i det nya parkeringshuset. Exteriören består av en hålklädd plåt som bildar ett mönster och ger spänning åt fasaden. Plåten lackeras i grönt för att förstärka det gröna intrycket. I övrigt går fasaderna i en rostbrun färg för att harmoniera med de intilliggande byggnaderna i tegel. I samråd med Akademiska Hus arkitektråd, som ansvarat för att hålla ihop helheten på Chalmersområdet, har Tengbom arkitekter designat byggnaden.

Engagerad process

Bygget av parkeringshuset är en samverkans entreprenadform där Akademiska Hus står som ägare och Chalmersfastigheter som hyresgäst.

– Det viktiga är att alla har varit med i processen från början, berättar Steve Lundstedt på Bergman och Höök Byggnads AB. Ersättningen är utformad beroende på utfallet som mynnar ut i en hyra. Vi har totalentreprenaden för systemhandlingarna och har tillsammans med de övriga prissatt projektet och arbetat efter den modellen. Det har varit viktigt att tillsammans lösa eventuella problem som dyker upp, exempelvis de oväntade grundproblemen.

Krav på säkerhet

Bekymmer med grunden är ett vanligt problem i Göteborg. Denna gång handlar det om att det är mer berg än väntat och ett berg som är poröst och som skiktar sig. Sommaren 2014 innebar tid och tankar för att lösa detta. Trots denna överraskning om en större komplicerad grundläggning har den inte påverkat den ursprungliga budgeten alltför mycket.

– Projektet är utformat enligt en europeisk standard med höga krav som följer en profil när det gäller olika aspekter, som exempelvis social hållbarhet, berättar Lennart Westling. Det innebär att man inte ska känna sig osäker här och att det är minimalt med prång där någon kan gömma sig. Belysningen har också varit viktig i projektet. Upplevelsen ska vara mjuk och behaglig samtidigt som hänsyn tas till den omgivande bostadsbebyggelsen då byggnaden är öppen åt två håll.

Invigningen av det nya parkeringshuset är planerad tillsammans med det nya intilliggande huset JSE1 och sker i början av juni.

 

FAKTA Johanneberg Science Park

Värde: cirka 75 miljoner kronor

Byggherre: Akademiska Hus AB

Totalentreprenör: Bergman & Höök Byggnads AB

Arkitekt: Tengbom arkitekter

 

 

Projektkategori
Infrastruktur
banner

Kommentera projektet

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Alla projekt