banner
8 år sedan
5153 Har läst om projektet
0 0

Nybyggnad med park för fler gröna mötesplatser på KTH Campus

Bevakat av:
ABE_skolan_KTH_skiss_1_AIX_arkitekter
banner

 När Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH i Stockholm växer och utvecklas investerar Akademiska Hus 193 miljoner kronor i nya lokaler på området. Som ett led i att göra campus mer levande och hållbart skapas också solceller på taket och en terrasserad park i direkt anslutning till huset.

Den 5 500 kvadratmeter stora och fem våningar höga byggnaden för Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE-skolan) kommer att ligga centralt placerad på campus, vilket bidrar till lärosätets mål att arbeta mer utåtriktat mot samhället. Huset kommer främst att innehålla kontorslokaler och grupprum med möjlighet att anordna seminarier, utställningar och mässor för studenter, forskare, politiker och näringsliv. Det byggs även en länk till grannhuset där Centre for Transport Studies (CTS) finns. Fasaden görs i traditionellt tegel men i en modern tappning för att både smälta in i den byggnadsminnesmärkta miljön men samtidigt sätta sitt eget samtida avtryck.

Satsningen ligger väl i linje med den nyligen framtagna campusplanen som fastslår att campus ska utgöra en hållbar, levande och trygg del av staden. Själva byggnaden kommer bland annat att ha sedumtak och en solcellsanläggning och målet är att uppnå nivån guld i certifieringssystemet Miljöbyggnad. I direkt anslutning till huset anläggs också en terrasserad parkmiljö för att möta behovet av fler gröna mötesplatser som lockar till vistelse.

– Tillsammans med kunden vill vi utveckla campus på ett långsiktigt hållbart sätt. Projektet är ett lysande exempel på hur vi förverkligar vår plan och är samtidigt ett bidrag till att utveckla Stockholm till en attraktiv universitetshuvudstad och kunskapsregion, säger Sten Wetterblad, regiondirektör för Akademiska Hus region Stockholm.

– Som ett av Europas ledande tekniska universitet är det viktigt att vi växer på ett hållbart sätt. Det nya huset och parken kommer göra KTH Campus till ett än mer attraktivt och levande område, säger Stellan Lundström, skolchef på ABE-skolan vid KTH.

Byggstart skedde i juni och inflyttning är beräknad till juni 2017. Byggnaden är ritad av AIX arkitekter.

 

 

Projektkategori
Skolor
banner

Kommentera projektet

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Alla projekt