banner
8 år sedan
7294 Har läst om projektet
3 0

Nya Karolinska Solna

Bevakat av:
nks_facade_night
banner

Nya Karolinska Solna är ett av världens största och mest ambitiösa sjukhusprojekt. När sjukhuset står klart 2018 erbjuds här högspecialiserad och specialiserad sjukvård och en forskningsmiljö i världsklass. En viktig uppgift är att stärka samverkan mellan sjukvård, forskning och utbildning.

Projektet är ett omfattande byggprojekt som startade sommaren 2010 och kommer att pågå fram till våren 2018. Den nya sjukhusanläggningen kommer att omfatta ca 330 000 kvm och sjukhuset öppnar för första patient under 2016 och är helt klart våren 2018.

Detaljplanen för området beslutades av Solna kommunfullmäktige 2009. Ett tilldelningsbeslut fattades i OPS-upphandlingen av Stockholms läns landstingsfullmäktige den 8 juni 2010.

Avtalstecknande mellan SLL och projektbolaget Swedish Hosptial Partners AB skedde den 30 juni 2010. Byggproduktionen som drivs av Skanska startade direkt efter detta genom etablering av byggområdet direkt sydväst om Thoraxbyggnaden.

Stockholms läns landsting har ställt mycket höga krav på att NKS ska byggas och drivas med minsta möjliga miljöpåverkan. Målet är att skapa ett av världens mest hållbara universitetssjukhus som kommer att kvalificeras med Miljöbyggnad Guld.

Skanska, som har totalentreprenad, inledde byggnationen sommaren 2010. Fem huskroppar med vårdverksamhet i söder löper utmed ett stort torg. Norr om vårdkvarteren byggs en forskningsbyggnad, en behandlingsbyggnad och en teknikbyggnad, samt ett parkeringsgarage. Mellan vårdkvarteren och forskningskvarteret löper det akademiska stråket som binder samman sjukhusområdet med Karolinska Institutet.

Vård- och forskningsverksamheten kopplas samman via glasmantlarna omkring stråket. Där kommer det finnas mötesplatser och konferensrum för både forskare, studenter och vårdpersonal.

När det nya universitetssjukhuset står färdigt, kommer det med sina 12 våningsplan och ca 330 000 kvm, bli en naturlig del av den nya stadsdelen Hagastaden.

Fakta Nya Karolinska Solna

Byggherre: Nya Karolinska Solna-Förvaltning

Totalentreprenör: Skanska Healthcare AB

Arkitekt: White Tengbom Team AB

 

Projektkategori
Sjuk & Hälsovård
banner

Kommentera projektet

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Alla projekt