banner
8 år sedan
6186 Har läst om projektet
0 1

Nya hyresrätter i Norra Djurgårdsstaden

Bevakat av:
Balkonghusen_Gårdshuset
banner

 I kvarteret balkonghusen byggs 72 nya hyresrättslägenheter som fördelas på två stycken flerbostadshus. De boende blir granne med stora grönområden.

 – De väl tilltagna balkongerna ska prägla husen och utgöra fasaden, säger Inga Varg på Varg Arkitekter AB.

Varg Arkitekter har på uppdrag av Heba Fastighets AB och inledningsvis även Stockholms stadsbyggnadskontor ritat de nya byggnaderna som ska uppföras i Norra 2 som är den tredje etappen i Norra Djurgårdsstaden. Området Norra Djurgårdsstaden ligger vid gasverksområdet i Hjorthagen och angränsar mot Husarviken och Kungliga nationalstadsparken. Gasverksområdets kulturhistoriska byggnader ska bevaras och det ställer krav på de nya byggnader som uppförs. De nya byggnaderna måste utformas och anpassas till industribyggnaderna samtidigt som det nya området också ska ha sin egen karaktär.

12 000 nya bostäder och 30 000 nya arbetsplatser kommer att finns i Norra Djurgårdsstaden när den är färdigbyggd.

– Läget är speciellt med utblick mot parken och Husarviken. Husen har miljöprofil med gröna tak där de boende kan ha odlingslotter, vilket harmoniserar med omgivningen och den intilliggande Nationalstadsparken.

Alla boende i husen har möjlighet till en egen odlingslott. Det kommer också att finnas växthus samt uteplats uppe på taken. Att få rita ett 4-våningshus är enligt Inga Varg ovanligt. Huset mot gatan, det så kallade gathuset, har en lite stadigare fasad mot gatan. Socklarna är i natursten och betong för att passa ihop med befintliga byggnader i området medan balkongerna kläs i plåt med olika perforering och gräng för att ge ett lättare uttryck. Mycket omsorg har också lagts på bostadsentréerna där Heba satsat på konstnärlig utsmyckning av Ann Frössén i form av glaslaminerade fotografier som monterats i väggpanelen i entrén.

– Vi vill både kontrastera och förhålla oss till miljön.

Bottenvåningen mot gatan kommer att utgöras av lokaler och övriga ytor kommer att bestå av hyresrätter i varierande storlekar.

– Det kommer att vara stora lägenheter mot Bobergsgatan med öppen planlösning och bra standard. För de boende kommer det också att finnas stora cykelförråd för att främja cyklande.

Det kommer att finnas en gård som är gemensam för tre fastigheter. En landskapsarkitekt har sett till att det ska finnas förutsättningar för artvariation av insekter och djur. En öppen gräsyta med lek- och sittplatser finns också intill husen.

Det finns bullerfrågor att ta hänsyn till då det finns en bussgata bredvid vilket ställer krav på ljudvolymerna i lägenheterna som har generösa fönsterareor. Inga Varg berättar att bullernivåerna som man måste förhålla sig till också har påverkat utformningen av lägenheterna. Projektet siktar mot miljöbyggnad silver och just miljö och grönska har varit ledord genom hela projektet.

– Området kommer att bli jättefint och vi är mycket stolta över arbetet. Det har varit ett bra samarbete med Heba och Skanska, avslutar Inga Varg och hennes medarbetare Ylva K Rosvall.

 

Fakta

Beställare: Heba Fastighets AB

Byggentreprenad: Skanska Sverige AB

Arkitekt: Varg Arkitekter AB.

 

 

Projektkategori
Bostad
banner

Kommentera projektet

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Alla projekt