banner
8 år sedan
4613 Har läst om projektet
0 0

Nya Hedåsens reningsverk kan fjärrstyras från en iPad

Bevakat av:
banner

Den 18 juni 2015 invigs Hedåsens avloppsreningsverk efter omfattande ombyggnation. Med nytt biologiskt reningssteg och rötkammare till en kostnad av ca 74 miljoner kr kommer det kommunala bolaget Sandvikenenergi Vatten AB att uppfylla de skärpta miljökraven som EU har ställt. Ombyggnationen påbörjades 2012 och slutfördes i november 2014.

– Vi hade slutbesiktning i november och nu återstår endast intrimning av systemet. Under hela ombyggnationen har reningsverket varit i drift, vilket i sig har varit en utmaning. Vi har fått god hjälp av driftteknikerna. Det krävs mycket mer planering av projektet än om vi hade byggt ett helt nytt. Trots att vi stött på en del problemlösningar så har projektet gått bra, mycket tack vare gott samarbete, säger Håkan Bergsten, produktionschef på Sandvikenenergi Vatten AB.

Miljökrav

Hedåsens reningsverk var en av de sex reningsverk i Sverige som hotades med vite från EU om inte dessa uppfyllde de nya miljökraven. För Sandviken Energi innebar detta en totalrenovering av Hedåsens reningsverk. Man hittade bland annat tungmetaller och föroreningar i mark. 3,5 miljoner kr kostade det att sanera marken.

– Vi trodde att det var de gamla slambassängerna från ett tidigare reningsverk som kvicksilver och andra tungmetaller kom ifrån. Men vi fick schakta bort jord innan vi kunde bygga fundamentet till rötkammaren. Vi gjorde en stor utredning innan bygg- och miljönämnden fattade beslut om ytterligare sanering. Trots detta var NCC duktiga på att hålla tidsplanen så att rötkammaren blev klar i tid, säger Håkan Bergsten.

Den stora utmaningen har varit att reningsverket var i drift under hela byggprocessen vilket har krävt noga beräkningar från konsulternas sida. Det viktigaste under hela byggprocessen har varit att rena avloppsvatten som sedan går ut i recipienten, alltså Storsjön.

Biologiska steg

– När vi byggde om det biologiska steget var det först tänkt att vi skulle använda den gamla bassängen. Men den var i sämre skick än man hade räknat med vilket gjorde att planeringen fick göras om. Tillsammans med beställaren, konsulter och våra underentreprenörer kom vi fram till en lösning som var bättre än vad som gick att göra inom den befintliga volymen, säger Simon Lundgren, produktionschef på Anjobygg.

Maskiner och elektriska stationer har nu installerats och hela reningsverket kan i princip fjärrstyras från en iPad. Dessutom är det en miljöinvestering för framtiden.

– Vi jobbar med många olika verk och lärdomen vi har med oss är att konsulten och beställaren så tidigt som möjligt tar fram en omställningsplan och en genomtänkt drift för projektets faser. När vattnet väl är omkopplat finns det ingen återvändo. Då måste alla vara beredda. Samsyn och att stötta varandra samt hjälpas åt att påminna varandra är också bra i ett så omfattande projekt som detta, säger Simon Lundgren.

Infrastruktur

Marknadens krav på att avloppsvatten omhändertas och att det rinner rent vatten i kranarna är en infrastruktur som måste anpassas efter befolkningens behov. Det är en tekniskt avancerad bransch med samhällsinriktning.

– Vi har tillsammans med Anjobygg byggt upp och detaljprojekterat hela anläggningen. Vi har ansvarat för processinstallationer och tillsammans med Huddinge elteknik haft hand om utcheckning och driftsättning, säger Johan Carlsson, projektledare och försäljningsingenjör på Goodtech Environment AB.

Projektet har bestått i att förnya och renovera reningsverkets olika process-steg. Man har renoverat sandfång, byggt ny försedimentering och luftningsbassänger. Även bio- och slutsedimenteringsbassängerna har renoverats. Ny slambehandling och ny rötkammare har byggts.

– Med dessa insatser höjs inte bara kapaciteten på reningsverket. Även arbetsmiljön är betydligt bättre nu än tidigare. Idag finns det analysmöjligheter som gör att man kan optimera anläggningen bättre, säger Johan Carlsson.

 

 

Projektkategori
Energi · Industri
banner

Kommentera projektet

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Alla projekt