banner
8 år sedan
5705 Har läst om projektet
0 0

Ny skola nära naturen i Täby

Bevakat av:
ÖVA-Illustration-Bygglov
banner

 I Östra Vallabrink byggs en ny förskola för 100 barn och en ny grundskola för 400 barn. Byggnaden kommer att uppnå de hårda kraven som ställs för miljöbyggnad guld.

 – Nu är det tre veckor kvar till slutbesiktning. Sista injusteringarna, snickerikompletteringar, samordnade provningar och installation av storkök samt sista beläggningarna för mark återstår, säger Ann-Charlotte Saadieh, projektledare på Täby kommun.

Två olika entreprenörer har varit involverade i byggnationen av Brinkskolan och Brinkens förskola. Den ena entreprenören, Sveab, har ansvarat för mark- och grundläggning och den andra entreprenören, Boetten Bygg AB, har stått för husbyggnationen. Verksamheterna på Brinkens förskola och Brinkskolan öppnas i augusti.

Utmanande byggnad

Det är en komplex byggnad med en del utmaningar. Skolan och förskolans utformning består av många olika vinklar och lutningar på bland annat tak, fasader samt med stora glaspartier. Byggnaden har också massivträ som ytskikt istället för som vanligtvis, bjälklag.

– Det är kul att se huset ta form enligt den 3D-modell som skapades i ett tidigt skede och att den mycket utförliga BIM-projekteringen har visat sig lönsam och varit ett stort hjälpmedel under hela produktionens gång. Det ska bli spännande att se slutresultatet.

Hög målsättning

Miljömålen för den nya byggnaden är höga med miljöbyggnad guld som slutmål, vilket även kommer att uppfyllas även om man i dagsläget inte formellt beslutat om byggnaden även kommer att certifieras. Ann-Charlotte Saadieh berättar att det högt ställda målet för miljöarbetet i projektet har man haft med ända från start.

– Miljö har varit en prioriterad fråga genom hela processen och arbetet med certifieringen har vi arbetet med löpande under både projektering och produktion.

Detta har bland annat inneburit åtgärder för att skapa energieffektiva lösningar för byggnadens försörjning, arbete för att säkerställa en god innemiljö för dess brukare samt kontroll och dokumentation av produkter och material som används i projektet. Solceller kommer att förse byggnaden med en del av elförsörjningen. Uppvärmning av skolan kommer att ske med hjälp av bergvärme.

En skola och förskola i tiden

Byggnadens arkitektur, dess ljusinsläpp och den pedagogiska utformningen är utmärkande.

– Skolan är utformad för att främja en enkel kommunikation, den har en pedagogisk färgsättning, stor öppna ytor och ljusa klassrum.

En av förutsättningarna inför projektet var att byggnaden skulle vara anpassad för barn i olika åldrar och med olika förutsättningar. Något som är ovanligt är att man också har skapat ute-klassrum på skolgården.

– Det är som sagt en väldigt speciell och nytänkande skolbyggnad och skolgård. Både skola och gård består av väl genomtänkta materialval där man i viss mån har försökt få skolan integrerad med naturen, avslutar Ann-Charlotte Saadieh.

 

Fakta

Beställare: Täby kommun

Entreprenad: Sveab & Boetten Bygg AB

Arkitekt: Link Arkitektur

 

 

Projektkategori
Skolor
banner

Kommentera projektet

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Alla projekt