banner
9 år sedan
4876 Har läst om projektet
1 0

Ny F-9 skola i västra Jönköping

Bevakat av:
Vittraskola2
banner

Samset är ett nytt bostadsområde i västra Jönköping. Stadsdelen växer med planer på 900 nya bostäder i olika form. Nu byggs en ny skola för 400 elever som kommer att stå klar inför höstterminsstarten 2015.

 Skolprojektet är ett samarbete mellan Vittra Academedia, som är brukare, NCC som är projektutvecklare och byggare samt Hemsö Fastighets AB som är byggherre och ägare till fastigheten.

– NCC har drivit detta utvecklingsprojekt från start. Vi fick option på aktuell tomt för fyra år sedan med avsikten att utveckla platsen för en skola. Vi hade då sedan en tid samarbetat med Vittra. I dialogen med Jönköpings kommun var det viktigt att det blev en vinna-vinna lösning. Det har varit angeläget att skolan byggs på en plats i kommunen där behovet finns med många barn samt också möjligheten till bra kommunikationer, säger Annike Thorén, projektutvecklare på NCC. Vi fick leta ett tag för att hitta en fastighetsägare. Det blev Hemsö Fastighets AB som äger, och kommer att förvaltar fastigheten och som i sin tur har kontrakterat Vittra som hyresgäst. Skolan kommer att innehålla både förskola och grundskola upp till och med nionde klass.

Prefab för kort byggtid

Byggnaden är på närmare 3 000 kvadratmeter och i två plan, berättar Roger Norén, platschef på NCC. Byggnationen startade i september 2014 och ska vara klar till terminsstarten hösten 2015. NCC har byggt en föregångare i Norrtälje åt Academedia, byggnaderna är identiska så när som på vissa anpassningar. För att klara den snabba byggtiden på nio månader har prefabricerade material till största delen använts.

– Byggnadstekniskt är huset uppbyggt av en stålstomme med ett HDF bjälklag. Både utfackningsväggar och tak är prefabricerade träelement med en fasad i trä. Byggnaden är avlång där framsidan vetter mot en gata och baksidan innebär en skyddad skolgård. Den stora utmaningen i detta projekt är den snabba byggtiden och framförallt att få betongplattan att hinna torka ut innan golvbeläggning säger Roger Norén

Lokalerna är flexibla, enligt Vittras koncept, som ska passa för eleverna utifrån deras utbildning. Målet har därför varit att skapa en anpassningsbar byggnad. Tomten är stor med möjlighet att i framtiden också kunna bygga en sporthall och eventuellt bygga vidare på skolan utifrån den första etappen.

Utvecklar utifrån verksamheten

Hemsö Fastighets AB ägs till 85 procent av Tredje AP-fonden. Det handlar alltså om pensionskapital. Företaget äger, förvaltar och utvecklar samhällsfastigheter inom skola, vård och rättsväsendet.

Hemsö finns i ca 90 kommuner runt om i Sverige med störst innehav i storstadsregionerna, berättar Jonny Göthberg, affärsutvecklare på Hemsö Fastighets AB. Vi gillar verkligen denna typ av projekt, att utveckla en fastighet utifrån en verksamhet är något som vi är bra på. Till viss del arbetar vi just med projektutveckling och är störst i Sverige på fastigheter för samhällsservice.

Projektet med Vittraskolan har haft sin utgångspunkt i en hyra som verksamheten kan leva med. Här har man i samarbete med NCC kommit fram till en projektkostnad som kunde accepteras.

Koll på kostnaderna

– Projektet är hårt reglerat med målsättningen att inga extrakostnader ska uppstå. NCC tar risken för byggandet och byggnaden och vi på Hemsö tar den finansiella risken.

– Som byggherre är vi mycket nöjda med NCC, tidsplanen har hållits bra. Vi är också med på byggmöten, vilket är mycket positivt. Att vi som den långsiktiga fastighetsägaren får vara med i byggprocessen upplever vi som mycket bra, säger Jonny Göthberg.

Vittra Samset blir den första friskolan i västra delen av Jönköping som står inför en stor expansion. Undervisningen kommer att ske i projektform med målsättningen att sätta in kunskapen i större sammanhang. Därför är det viktigt att skolbyggnadens utformning erbjuder dessa möjligheter.

Jönköping är en kommun som växer kraftigt med många skolor som är hårt belastade med stora klasser. Byggnaden kommer att rymma undervisningssalar och klassrum för NO, slöjd, bild och bibliotek som några exempel.

 FAKTA

Byggherre: Hemsö Fastighets AB

Hyresgäst: Vitraskolan Academedia AB

Totalentreprenör: NCC Construction Sverige

Arkitekt: Comarc Arkitekter

Investering: Cirka 70 MKR

 

Marie Louise Aaröe         

 

 

 

 

Projektkategori
Skolor
banner

Kommentera projektet

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Alla projekt