banner
8 år sedan
6082 Har läst om projektet
0 0

Ny byggfas för Akkats G3 nu när spiralen ovanpå sugröret är färdigsvetsad

Bevakat av:
banner

I maj månad 2016 beräknas G3 på Akkats Kraftstation vara i drift. Tidsplanen håller så här långt trots stora byggarbeten. Den gamla vattenvägen och maskinsalen är riven och nu bygger man strukturen för hela maskinhallen d v s turbinplan, generatorplan och maskinsalsplan. Nytt sugrör och tilloppsrör anpassat för det nya aggregatet är på plats. Därmed övergår projektet till ingjutning av spiralen.

– Maken till intressant projekt får man leta efter. Det är länge sedan Vattenfall byggde en ny kraftstation av denna dignitet. Tillsammans med leverantörerna har vi löst problem som vi inte varit vana vid. Att bygga en ny station i en gammal samtidigt som en del varit i produktion hela tiden har varit lärorikt för alla parter och fortfarande återstår ett års arbete. Både vi och leverantörerna får med detta projekt stor erfarenhet som vi bär med oss, säger Rickard Strand, projektledare på Vattenfall Vattenkraft.

Det gamla aggregatet byts ut mot två mindre mer effektiva aggregat som ska öka produktionen i Akkats kraftstation. Normalårsproduktionen räknar Vattenfall med skall uppgå till över 550 GWh efter ombyggnationen.

Sugröret anpassad

– Nu är sugröret som är anpassad för den nya maskinen längst ner i gropen på plats. Vi ersätter det gamla aggregatet på 150 MW med två mindre 2 x 75 MW och då går vi från 400 kubikmeter per sekund till 2 x 200 kubikmeter per sekund. Där av anledningen till att sugröret blir anpassat för mindre vattenflöde, förklarar Rickard Strand.

Tilloppstuben är därmed anpassat till mindre vattenflöde, d v s 200 kubikmeter per sekund. Det har inneburit stora plåtjobb. Förutom mycket svetsning ska allt sedan armeras och gjutas in i berget, vilket har medfört mycket byggjobb för Peab. Sugröret och tilloppsröret har Voith Hydro levererat och monterat.

– Voith har gjort ett mycket bra jobb. Det är trångt i gropen och det är inte lätt att få ner alla detaljerna. De har försökt under montagearbetet sätta ihop så stora delar som möjligt ovanför gropen istället för långt nere i de trånga utrymmena. Det är ett pussel och jag tycker att Voith har lyckats bra med, säger Rickard Strand.

I dagsläget håller Voith på med att slutföra spiralmontaget, som ligger ovanpå sugröret. Det är hopsvetsat och klart. Samtidigt har inloppstuben blästrats och skall nu målas.

– Arbetet med spiralen har tagit ett tag och nu tar Peab över arbetet med armering och att gjuta in spiralen, säger Rickard Strand.

Utmaning

Montaget av vattenvägens tre stora detaljer tilloppstub, sugrör och spiral har varit en utmaning för entreprenören. För att klara montaget av till opstuben har man tvingats bygga en räls där rördelarna dragits på plats och därefter svetsats ihop.

Peab fortsätter sitt arbete uppe i stationen där de bygger strukturen för hela maskinhallen, d v s turbinplan, generatorplan, maskinsalsplan. Det är stora ytor som skall bearbetas innan det hela blir klart under senhösten. När det är klart kan montaget av maskinen påbörjas dvs turbin och generator. Provdrifttagning är planerad till maj 2016.

Krävande

– Nu gör vi ett litet uppehåll på montageplatsen i några månader medan gjutningsarbetena pågår. Därefter kommer vi att påbörja montage av stagring i sommar samtidigt som bygget av den nya generatorn genomförs. Under monteringen har vi ganska mycket folk på plats. Maskinen är tänkt att tas i drift om ett år. Arbetet är ganska krävande men också intressant och vi håller tidplanen, säger Magnus Wenna, marknadschef på Voith Hydro.

Fakta Akkats kraftstation

Vad: Ombyggnad av kraftverk.

Projekttid: augusti 2008-maj 2016

Byggherre: Vattenfall AB Vattenkraft

General- och byggnadsentreprenör: Peab Sverige AB

Projektör: Pöyry SwedPower AB och Norconsult

Värde: Cirka 900 miljoner kr

 

Foto: Magnus Wenna och Rickard Strand

 

 

 

 

Projektkategori
Energi
banner

Kommentera projektet

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Alla projekt