banner
8 år sedan
6980 Har läst om projektet
0 0

Munksjöstaden i Jönköping lockar många

Bevakat av:
Munksjöstaden-Kv-Marinen-1-Vy-exteriör-01-(1)
banner

Munksjöstaden är en ny stadsdel som byggs i Jönköping. Först ut är det nya landmärket i staden, ett 16 våningar högt kontorshus. Byggnaden beräknas stå klar under 2016 och omfattar då cirka 8 500 kvadratmeter kommersiella lokaler med Evry som den första kontrakterade hyresgästen.

– Byggföretaget Tolust bildades 2007 av de två byggföretagen Tosito och Lustgården i samband med köpet av Södra Munksjö fabriksområde, berättar Gunnar Järvhammar på Tolust Munksjöstaden.

Munksjöstaden är en del av Munksjös fabriksområde som nu öppnas upp och utvecklas till en ny stadsdel i Jönköping. Kommunen har som stadsbyggnadsvision och utbyggnadsstrategi att bli 150 000 invånare 2050. Det är Södra Munksjö fabriksområde på 120 000 kvadratmeter exploateringsyta som har förvärvats.

Ny modern stadsdel

– Det nya kontorshuset på 16 våningar kommer att stå färdigt till nyår 2016. Samtidigt är detaljplanerna på gång för de efterföljande etapperna. Först ut är bostadsrätterna för att följas av hyresrätterna. Vi arbetar snabbt för denna nya stadsdel som behövs i ett alltmer växande Jönköping, säger Gunnar Järvhammar.

Målet med Munksjöstaden är att skapa en ny attraktiv och modern stadsdel. Vid Munksjöns strand kommer arbetsplatser, bostäder och service successivt att växa fram. Det innebär att det gamla industriområdet och hela Munksjön kommer att bli mycket mer tillgängligt för både invånare och besökare.

Nytt landmärke

I det nya kontorshuset kommer det att erbjudas även handels- och serviceytor på de 8 500 kvadratmeter, med en konferensanläggning och restaurang på 16 e våningen. Den nya byggnaden blir porten från södra Munksjöstaden med ett strategiskt bra läge som också kommer att synas från motorvägen.

Det gång- och cykelstråk som idag passerar området kommer att förflyttas till vattenlinjen för att bidra med liv och rörelse inom området. I de nästkommande etapperna planeras 150 bostadsrätter som kommer att gränsa till Munksjön. Samtidigt planeras för 300 hyresrätter i området.

Boendet kommer att passa den som vill ha ett omväxlande liv. Det centrala läget med närheten till service och kommunikation bidrar till känslan av innerstadsliv, samtidigt som närheten till vatten och natur skapar lugnet. Den första inflyttningen beräknas till årsskiftet 2016/2017.

Kyla efterfrågas i Runda huset

Lindab har under försommaren 2015 börjat leverera sitt nya kylbaffelsystem Solus till den 16 våningar höga byggnaden.

– Detta är en helt nyutvecklad produkt för inneklimatlösningar, berättar Mats Ryd, försäljningschef på Lindab. Systemet bygger på återanvändning av värmeenergin i byggnadens vattenkrets genom att energin flyttas från kylda till värmda rum allt eftersom behovet uppstår.

Genom en kombination av Solus med förnybar energi kan stora energivinster uppnås, ända upp till 45 procent lägre kylenergianvändning, samt även enklare installationer och minskat underhåll.

– Kontorshuset ställer, med sina stora glasytor, höga krav på inneklimatslösningar med en jämn temperatur i hela huset över dygnet, säger Gunnar Järvhammar på Tolust. Vi ser Solus som en mycket spännande lösning och något som helt klart representerar framtiden för inneklimatsystem.

 

FAKTA

Byggherre: Tolust Munksjöstaden

Totalentreprenör: Gärahovs Bygg AB

Arkitekt: Yellon AB.

Projektkategori
Bostad · Handel & Kontor
banner

Kommentera projektet

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Alla projekt