banner
8 år sedan
3453 Har läst om projektet
0 0

Modulbygge skapar flexibilitet

Bevakat av:
IMG_0171
banner

Västerviks Bostads AB tog beslutet att bygga den nya F-6 skolan i kvarteret Mastodonten som ett modulbygge. Anledningen var ett tidspressat schema för projektet och kravet på en fuktsäker byggmetod.

 – Vårt primära mål var att försäkra oss om att få en skola som är hundra procent säker utifrån fukthänsyn, ett krav som vi har fått i samband med diskussioner med hyresgästen, berättar Pär Liffner, byggprojektledare på Västerviks Bostads AB. Nu har vi uppfört en byggnad som aldrig har varit utsatt för väder och vind.

I flera av de befintliga prefabricerade paviljongbyggnaderna från 60- och70-talen finns fuktproblem. De rensas nu successivt ut för att ersättas med nya byggnader som kan leva upp till dagens krav på fuktsäkerhet, energieffektivitet och komfort.

– Anledningen till att vi bygger en ny skola är att den befintliga intilliggande skolan är för liten.

Denna del av Västervik är en mycket expansiv del. Nya villor byggs kontinuerligt och många barnfamiljer flyttar hit. Området genomgår även ett generationsskifte och trycket på skolan är därför mycket stort.

 God standard

– Från början var vi inne på en tillbyggnad av den befintliga skolbyggnaden, som egentligen är en radhuslänga med fem lägenheter, som varken medger en utbyggnad eller tillgodoser vad läroplanen föreskriver. Därför togs beslutet i kommunen att satsa på en helt ny skola i området och återställa den gamla till boende.

Dagens modulbyggnationer håller mycket hög standard och uppfyller alla Boverkets krav.

– Man märker att människor alltmer ändrar åsikter från att se moduler som baracker till att inse att dagens moduler håller minst samma standard som andra byggnationer. Fördelen med modulbyggen är att man kan utföra mark – och grundarbeten samtidigt som modulerna tillverkas på fabrik. På så vis förkortas också byggtiden, säger Pär Liffner.

Lång historisk bakgrund

Moelven ByggModul AB består av fyra gamla företag som alla arbetat med modulbyggnader sen 50-60 talen. Man har alltså en lång historisk bakgrund. Och nu finns alla dessa under samma tak.

– Den ursprungliga upphandlingen handlade om ett platsbygge. Man gick dock en ny runda med ett anpassat förfrågningsunderlag mot modulbyggen och då vann vi upphandlingen, berättar Jan Larsson, säljsansvarig på Moelven ByggModul AB.

Samtidigt som grunden iordninggjordes producerades skolan under sex veckor i fabrik. Det har inneburit cirka 60 moduler, där varje modul ligger på 3,5 meter gånger 12 meter. I varje modul inkluderas yttertak, golv, tak och innerväggar.

Grundprincipen är att så mycket som möjligt ska vara färdigt från fabrik. På plats sker sedan hopkoppling av modulerna samt alla installationer. Det högresta sadeltaket med taktegel är pricken över i.

Intressant alternativ

Modulerna innehåller klassrum, fritidslokaler, tillagningskök, matsal samt slöjdlokaler. Gränsen för en modul är knappt fyra meter för att få tillstånd att transporteras på väg.

– Byggnaden består i övrigt av en traditionell träkonstruktion med en fasad i träpanel och gipsskivor interiört. Vi följer gängse regler och Boverkets normer, säger Jan Larsson. Detta är en tvåvåningsbyggnad och ingen kan tro att allt detta är fabrikstillverkat. Tyvärr så fastnar man ofta i ett traditionellt tankesätt och låter konsulter och arkitekter konstruera och rita och låser då samtidigt upp sig vid platsbyggd byggnad.

– För oss är modulbyggen ett självklart alternativ då vi har hållit på med detta i över femtio år. De stora fördelarna är den korta byggtiden, liten störning på platsen och möjligheten att flytta byggnaden till annan plats.

 

FAKTA

Byggherre: Tjustfastigheter AB

Beställare: Västerviks Bostads AB

Totalentreprenör: Moelven ByggModul AB

Arkitekt: Moelven ByggModul AB.

 

Projektkategori
Skolor
banner

Kommentera projektet

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Alla projekt