banner
8 år sedan
5560 Har läst om projektet
0 0

Mittuniversitetet i Sundsvall stärker Campus roll som universitet

Bevakat av:
Mittuniversitetet-Åkanten_tillbyggnad_Foto--Tyréns
banner

 

Diskussionerna har varit många innan beslutet om att koncentrerar Mittuniversitetet till två orter istället för tre slogs fast. Idag ser universitet, studentkåren och kommunerna positivt på att Campus i Sundsvall utökas med fler utbildningsplatser och studentboende. Ombyggnationen av Åkroken och Åkanten är en total investering på ca 300 miljoner kr.

Kvarteret Grönborg 8 där bl a socialtjänsten tidigare hade flera mindre verksamheter blir en Science Park. Dit flyttar även Studentkåren med restaurangverksamhet, som tidigare fanns inne i centrum och blir därmed mer lättillgänglig för studenterna. Förrådet 4 som ligger alldeles bredvid, var en gammal verkstadsskola som tidigare inrymt universitetet men också socialtjänst. Den byggs nu om och till för att kunna ge plats åt lärarutbildningen som tidigare var i Härnösand.

Kårhus

– Som kommun är det alltid spännande när ett universitet växer. Området ligger ganska nära centrum och just nu iordningställs gång- och cykelvägar för att underlätta för studenterna att röra sig på orten. Universitetet och Kårhuset har stor betydelse för oss som kommunalt fastighetsbolag. Dessutom tror vi mycket på att ett universitet gynnar företagandet i regionen, säger Peter Clemin, vd i det kommunala bolaget SKIFU i Sundsvall.

Hela universitetsområdet ligger samlat på samma plats. Åkroken ligger intill Grönborg 8 och ser ut som en hästsko. Bredvid detta ligger Förrådet 4. Det området kallas Åkanten efter ett gammalt kvartersnamn som fanns där.

– Vi är fortfarande i startfasen och håller på med att dra vatten och avloppsledningar samt värme och kyla i de befintliga byggnaderna. Innan vi kom till platsen hade en rivningsentreprenad utfört större delen av rivningsarbetet, medan vi tog det sista. I augusti påbörjar vi grundläggningen för den 5 800 kvm stora nybyggnationen. Ett rejält tillbygge i fem plan, säger Ulf Kinert, filialchef på Imtech.

Tillbyggnaden består av stålstomme och håldäck. Strängbetong utför den prefabricerade fasaden. Stålstommen byggs på plats och just nu pågår pålningsarbeten.

– Vi sätter in två kylmaskiner i källaren och på taket har vi två kondensorer som tar hand om överskottsvärmen. FTX-ventilation och kommunalt VA blir det också, säger Ulf Kinert.

Tillväxtföretag

Ombyggnationen av Grönborg är en investering på ca 100 miljoner kr. Där kommer att finnas 1500 kvm lokaler för tillväxtföretag att hyra. Här byggs även en ca 600 kvm stor glasgård.

På kvarteret Förrådet 4 bygger man om det ca 7000 kvm stora huset där den gamla verkstadsskolan en gång fanns. Man bygger en ny byggnad på ca 4000 kvm för bl a lärarutbildningen. Hit flyttar en del av administrationen också in. Åkanten är en investering på ca 200 miljoner kr.

Sweco har gjort energiberäkningarna. Syftet är att bygga energieffektiva hus med energiglas och bra inomhusklimat, säger Hans-Åke Oxelhöjd på Sundsvalls kommun, har ansvarat för det inledande arbetet och deltagit i diskussionerna kring Mittuniversitetets framtid.

Koncentration

– Vi fick en fråga av Mittuniversitetet om kommunen kunde tillgodose deras behov av ytterligare lokaler eftersom grannfastigheterna ägs av kommunkoncernen. Syftet var att man ville sänka sina lokalkostnader och effektivisera verksamheten genom att koncentrera Mittuniversitetet till Sundsvall och Östersund. Beslutet att lägga ner Härnösand är inget vi haft med att göra, men vi bedömde att ett starkt universitet i regionen gynnar även Härnösand, säger Hans-Åke Oxelhöjd och fortsätter.

– Vi förbereder också för ca 150 nya studentbostäder i direkt anslutning till universitetet. Arbetet med detaljplanen pågår för fullt. Vi tror att detta blir en attraktiv plats för studenter att bo på.

 

Fakta

Vad: Om- och tillb till undervisningslokaler & kontor på Västermalm

Byggtid: maj 2015 – november 2016

Byggherre: SKIFU AB

Samordnad generalentreprenad

Arkitekt: Tyréns AB

Värde: Cirka 150 miljoner kr

 

Vad: Om- och tillbyggnad av kontor i Sundsvall

Byggtid: mars 2015-oktober 2016

Byggherre: SKIFU AB

Samordnad generalentreprenad

Arkitekt: Tyréns AB

Värde: Cirka 100 miljoner kr.

Projektkategori
Handel & Kontor · Skolor
banner

Kommentera projektet

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Alla projekt