banner
8 år sedan
5039 Har läst om projektet
4 1

Miljonprogram i Backa får välbehövligt lyft

Bevakat av:
Färdiga-fasader
banner

Backa Röd är ett område på Hisingen i Göteborg med 1600 lägenheter som byggdes på 60- och 70-talen och är i stort behov av renovering.

Området ingår i miljonprogrammet och rustas upp samtidigt som de ursprungliga grönområdena tas tillvara. Det är det kommunala bostadsbolaget Poseidon Göteborg som äger fastigheterna och under en tioårsperiod renoverat lägenheterna i olika etapper till en modern standard.

Historisk mark får ny skepnad

– Det är intressant att bygga om lägenheter och få vara med i det tidiga skedet, dessutom är engagemanget i processen mycket stort bland de boende som har stora möjligheter att vara med och påverka sitt boende, berättar Jens Lundén, projektledare på Skanska Sverige AB.

Backa Röd, där röd står för röjning precis som ortnamn med ändelser som red och rud, är ett bostadsområde under ständig förändring. Här rivs inga hus utan man skapar istället fler lägenheter och nya boendeformer. För den som vill ha en större bostad med trädgård utan att behöva köpa en villa, finns nu möjligheten.

Backa är en gammal jordbruksbygd, som med sitt läge nära Göta Älv varit eftertraktad mark genom historien. Redan på vikingatiden pågick strider mellan nordiska kungar om herraväldet över den bördiga åkermarken. Här ligger också Världens park som är en grön oas på 8000 kvadratmeter med strövområden, blomsterprakt och porlande bäckar.

Miljö och ekonomi i förening

– För fem/sex år sedan renoverade vi 16 lägenheter med bland annat fokus på att minska energiåtgången. Ett så kallat FTX-system har installerats där värmen i frånluften återvinns. Ett hus som drog 180 kWh per kvadratmeter har vi fått ner till 60 kWh per kvadratmeter. Detta är mycket bra ur energisynpunkt även om det är dyra investeringar men långsiktigt bra också ekonomiskt tror vi.

På fem av husen i området byggs ytterligare två våningar. De befintliga fyra våningarna med 16 lägenheter får ytterligare 12 lägenheter. Anledning är att få en bättre ekonomi i fastigheterna. På plan 1-4 finns treorna med fyra lägenheter per plan. På plan fem och sex är det mindre lägenheter, sex stycken per plan. Större valmöjligheter gör det lättare att hyra ut.

– Husen är helt utblåsta det är bara betongstommen som är kvar. I övrigt är allt nytt med nya kulvertar och nya hissar. Samtliga lägenheter får också helt nya inglasade balkonger. Både kök och badrum håller en hög standard. Fasaderna får en rödaktig puts som kommer att sticka ut på ett spännande sätt.

Naturen tas tillvara

Stort fokus har lagts på utemiljön med gårdar som man satsar mycket på med buskar och belysning för att området ska kännas tryggt samt nya cykelhus.

De tidigare hyresgästerna har blivit utflyttade under ett år. De har fått möjlighet att välja en ny lägenhet i hela Poseidons utbud. Många har valt Backa-området och ett flertal kommer tillbaka till området. Varje hus tar cirka ett år att renovera. Totalt handlar det om 140 lägenheter. Samtliga ska stå färdiga för inflyttning till sommaren 2015.

– Vi har haft en parteringöverenskommelse med Poseidon som har fungerat mycket bra, både när det gäller ekonomin, produktionen och samarbetet. Vi har arbetat mycket med planeringen för att samtliga ska kunna göra sina moment så bra som möjligt och det har fungerat, säger Jens Lundén.

Fakta Backa Röd

Byggstart:  Juni 2013

Värde: Cirka 150 mkr

Byggherre: Bostads AB Poseidon

Totalentreprenör: Skanska Sverige AB

Arkitekt: Semrén & Månsson AB

Konstruktör: Byggnadstekniska Byrån AB

Plåtentreprenör:  Dema Plåt AB

Golventreprenör: Assmundsons Golv AB, RGG Bygg AB

Målningsentreprenör: AB Hultberg Måleri

Plattsättning: Erlings Kakel AB

Markentreprentör: Hte Garden Produktion AB

Elentreprenör: Linback AB

Vententreprenör: Installationssanering Ventilation i Göteborg AB

VS-entreprenör: Projektrör Väst AB

 

Marie Louise Aaröe

Projektkategori
Bostad
banner

Kommentera projektet

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Alla projekt