banner
9 år sedan
3304 Har läst om projektet
0 0

Midroc och Väsbyhem bygger bostäder i Eds Allé, Upplands Väsby

Bevakat av:
gprk44j1hkoshulaixtk
banner

Väsbyhem har tecknat ett avtal med Midroc avseende nybyggnad av flerbostadshus och parhus i det som kommer att bli Upplands Väsbys nya bostadsområde Eds Allé. Kontraktet omfattar omkring 260 lägenheter, cirka 20 parhus samt ett par butikslokaler.

– Vi har ingått ett partneringavtal vilket innebär att byggherre och entreprenör samverkar genom hela byggprocessen i syfte att optimera nytänkande och erfarenhetsåterföring, och för att erhålla en låg totalkostnad, berättar Lars-Erik Einerman, Midrocs ombud. Vi är stolta över det förtroende Väsbyhem har visat oss, och kommer i det här projektet att dra nytta av de erfarenheter som vi gör i det pågående nybyggnadsprojektet i Sigma. Med fokus på nöjda hyresgäster uppför vi 190 hyresrätter i partneringupplägg med Väsbyhem.

Eds Allé, intill Prästgårdsmarken, är Upplands Väsbys nya utvecklingsområde. I Väsbyhems del av det nya bostadsområdet kommer drygt 650 invånare bosätta sig. Väsbyhem har planerat för en bebyggelse som formats enligt trädgårdsstadens principer med blandad småskalig bebyggelse, en kvartersstruktur med alléplanterade gator och gröna skyddade gårdar för rekreation och lek.

Fullt utbyggd kommer Väsbyhems del av Eds Allé inrymma cirka 260 lägenheter i 2-4 våningar höga flerbostadshus samt cirka 20 parhus och ett par butikslokaler.

– Detaljplanen är väl genomarbetad med stor omsorg om de boendes livskvalitet genom framför allt grönskande gårdar med gräsytor, träd och buskar, berättar Tomas Westerberg, fastighetsutvecklingschef på Väsbyhem. Nu ser vi fram emot att förverkliga intentionerna i detaljplanen tillsammans med Midroc som är en välrutinerad entreprenör i partneringupplägg.

Midroc har tilldelats kontraktet inom ramen för en offentlig upphandling. Projektering påbörjas omgående och byggarbetena startar 2016. Första inflyttning beräknas ske under 2017.

 

Fakta Eds Allè

Byggherre: AB Väsbyhem

Totaltentreprenör: Midroc Project Management AB

Arkitekt skiss: 2BK Arkitekter AB

 

Projektkategori
Bostad
banner

Kommentera projektet

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Alla projekt