banner
9 år sedan
4323 Har läst om projektet
1 0

Med solfångare på taket blir Fredrik Yrkesskola lågenergihus

Bevakat av:
banner

Byggnationen av Fredrik Yrkesskola i Haninge pågår för fullt. Taket är på och innerväggarna monteras. Akustiken är en viktig del i byggprojektet liksom ventilationen i verkstäderna samt övriga delar av skolan med FTX-system.

Sommaren 2016 skall den nya yrkesgymnasieskolan vara färdig att ta emot ca 600 elever som vill utbilda sig till byggare, elektriker, målare, svetsare och bilmekaniker m m. Den nya gymnasieskolan ligger i brynet i en av Haninges största parker, något som Cedervall Arkitekter tagit fasta på när de ritade skolbyggnaden. Peab Sverige AB har totalentreprenaden.

Södra fasaden mot parken kläs med cederträribbor och det finns även en skyddande ram av cortenplåt, ett rosttrögt stål som i första hand används till värmeeldade pannor, plåtkaminer och rökrör, men som på senare tid blivit oerhört populärt som fasad.

Underhållsfritt

– Vi renoverade Fredrika Bremerskolan för tio år sedan, vilket var ett stort projekt. Men Fredrik Yrkesgymnasieskola är den största nybyggnationen vi någonsin investerat i. Kraven vi hade på arkitekten var att fasaden, i möjligaste mån skulle vara underhållsfria, säger Eva Lagerström, byggprojektledare på Tornbergets Fastighetsförvaltning AB i Haninge som både är byggherre och framtida förvaltare av projektet.

Installationsarbeten påbörjades efter jul och hälften av huset är nu uppvärmt via byggfläktar. Personal-, undervisningsutrymmen och matsal håller på att ta form och inredning samt maskiner till verkstäderna planeras in just nu.

I maj påbörjas markarbetet för skolgården mellan Fredrik Yrkesgymnasium och Fredrika Bremerskolan.

– Alla takfönstren är monterade. Där emot är inte ytterväggarna till verkstäderna riktigt klara, berättar Eva Lagerström.

Solfångare

Huset byggs som ett lågenergihus med 0,3 l/s m2 i täthet. Två tredjedelar av taket i söder kommer att täckas med solfångare. Värmen leds från taket ner 1,5 meter under byggnaden till ett värmelager bestående av stenmjöl.

– Vi har tittat på fjärrvärme kontra bergvärme. Men så testade vi tekniken med solfångare i ett annat projekt och såg att det fungerade bra. När man grundlägger/schaktar en halv meter djupare och fyller på med 0-8 mm stenmjöl då lägger man ner slangar i detta. Dels slangar som går upp till värmepumpar och sedan drar man upp slangar till taket där solfångarna finns. Varannan slang går till värmepump och varannan till solfångare i sex olika delsystem, förklarar Kaj Nilsson, energiingenjör på Tornbergets Fastighetsförvaltning AB.

Normal bergvärme ligger 0-4 grader i berget medan med denna teknik får man mellan åtta och 22 grader i lagret beroende på årstid

– Kan vi höja energin i marken höjer vi också intensiteten på värmepumpen. Normalt är den en på tre, här får vi sex delar värme. Det innebär att detta är dubbelt så effektivt. Värmepumpen blir då hälften så stor som om vi hade valt bergvärme, säger Kaj Nilsson.

Värmespill

Bottenplattan isolerar dessutom själva huset vilket ger mindre värmespill ner i marken. Enligt energiberäkningarna räknar man med att uppnå standardklimatkrav.

– Med detta system hamnar vi nästan på passivhussystem 30 kWh per kvm och år för uppvärmning, tappvarmvatten och ventilation. Vi är en industriskola med industriportar som medför viss värmeförlust. Elen tar vi från nätet och spetsvärme får vi från fjärrvärme, tillägger Kaj Nilsson.

Enligt beräkningarna kan skolbyggnaden betraktas som ett passivhus, men man har valt att klassificera det som lågenergihus. Skiftningarna i vädret gör att det slår på 10-20 procent. Solfångare har en beräknad livstidslängd på ca 25 år, därefter måste de bytas ut sektionsvis. Slangarna ska hålla hela livstiden.

– Vi återvinner även värmen från luften från alla lokalerna, även verkstäder och tillagningskök, tillägger Eva Lagerström.

Fakta Fredrik yrkesskola i Haninge

Byggstart: februari 2013

Färdigt: augusti 2015

Byggtid: 28 månader

Byggherre: Tornbergets Fastighetsförvaltning AB

Totalentreprenör Peab Sverige AB

Arkitekt: Cedervall Arkitekter AB

 

 

Projektkategori
Skolor
banner

Kommentera projektet

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Alla projekt