banner
8 år sedan
3777 Har läst om projektet
2 0

Med ny vd och nytt kraftvärmeverk går Växjö Energi i bräschen för hållbar energiutveckling

Bevakat av:
banner

Ribban sattes högt redan från början när Växjö kommun och Växjö Energi beslutade att bygga Sandvik 3 vid Sandviksverket 2012. 1200 miljoner kr investerades i ett nytt kraftvärmeblock med framtidens produktion av fjärrvärme och el med skogsflis och skogsavfall från närområdet som bränsle. Växjö Energis nya vd, Erik Tellgren som tillträder i mitten av juni i år, menar att Sandvik 3 är en mycket viktig del i en fortsatt hållbar energiutveckling.

– Växjö har länge gått i bräschen för hållbar energiutveckling och det är något vi kommer att upprätthålla framöver. Sandvik 3 är en fantastisk och framsynt satsning för framtiden. Det är en stor investering som vi nu har att nyttja, utveckla och vårda på allra bästa sätt i många år, säger Erik Tellgren, tillträdande vd i Växjö Energi.

Erik Tellgren har närmast 14 år förflutet som vd för Lantmännen Reppe, ett bolag inom Lantmännen som 2014 utnämndes till Sveriges hållbaraste varumärke. Innan dess arbetade han som utvecklingschef på Götaverken Energi och marknadschef samt affärsområdeschef på ABB Fläkt/Alstom.

– Det första jag vill göra är att lära känna personalen. Där finns mycket kompetens och många goda idéer om hur vi skall utvecklas positivt framåt. Med min erfarenhet av energianvändning och kommunikation blir en del av mitt uppdrag att kommunicera med medborgarna i kommunen och att nätverka, säger Erik Tellgren.

Stadsnät

Som en del i uppdraget ingår även det öppna stadsnätet, Wexnet, ett regionalt bredbandssamarbete. Infrastrukturmässigt anser han att det är mycket viktigt, nu och för framtiden, att kunna erbjuda regionen riktigt bra kommunikations- och uppkopplingsmöjligheter för både hushållen och företagen.

Redan i oktober 2011 innan byggprojektet påbörjades involverades det danska konsultföretaget Ramböll i syfte att ta fram förfrågningsunderlag och kvalifikationer för ångpannan och rökgasreningenfrån underleverantörer. I januari 2012 gick förfrågningsunderlagen ut och i maj kom anbuden in, därefter följde utvärdering och förhandlingar fram till november samma år.

– Det var tänkt att projektet skulle vara klart den 17 december 2014, men vi hade problem med elmontage och driftsättning. Nu har slutförandet skjutits fram till maj i år. Invigningen fick genomföras eftersom den hade planerat i god tid, säger Nils F Forsberg, projektchef på Ramböll.

Anläggningen är nu i drift och 720 timmars provdrift pågår i 30 dagar. Detta för att se så att anläggningen presterar förväntad driftkapacitet.

Ångpanneanläggning

Ramböll har ansvarat för ångpannanläggningen och rökgasreningsanläggningen samt processhjälpsystem. Vattenbehandling, tryckluftssystem och fjärrvärmesystem har ingått i processhjälpsystemen. Ramböll har även varit behjälpliga med montage- och leveransuppföljning av turbinanläggningen.

– Det har varit ett mycket intressant projekt. Biobränsleanläggningar ställer krav på livslängdenpå de varmaste delarna i ångpannan med hänsyn till hög temperatur korrotion. Skogsflis ökar risken för att de korroderar bort vilket i sin tur ökar framtida underhållskostnaderna. Biobränsle ställer också högre krav på brand- och explosionsrisk. Därför brandsäkerskyddas bränslehanteringenmed bl a sprinkleranläggningar placerade inne i utrustningen, förklarar Nils Forsberg.

Ångpannanläggningen och rökgasreningsanläggningen är standardutrustning med väl etablerad teknik. Erfarenheterna som Nils Forsberg och hans kolleger tar med sig är hanteringen av projektet i denna skala.

– Vi på Ramböll är vana vid att bygga större kraftverk. Med detta projekt har vi lärt oss få bättre grepp om helheten och bättre känsla för hur leveransuppdelningen ska fördelas i motsvarande projekt. En annan erfarenhet är att det är ett internationellt projekt där försäljning, tillverkning och konstruktion försiggår på många olika språk och i olika länder. Det har fungerat mycket bra, tycker Nils F Forsberg.

Arbetsmiljön

Kvaliteten är fortfarande hög. En annan stor fördel är att projektet har varit befriad från allvarliga personskador. Arbetsmiljön har blivit betydligt bättre och det viktigast är inte att bli färdiga på fredag utan att alla kommer hem på fredag.

Thomas Leek som varit samordnare och ansvarig för konstruktion, provning och drifttagning på Sweco för projektet, har framför allt ansvarat för elkraftsleveransen.

– Vi har tagit ett ganska stort grepp om delprojektet Elkraft och arbetat nära VEAB. I det inledande skedet hjälpte Sweco till med upphandling av olika delleveranser vad gäller mellan- och lågspänningsställverk, transformatorer, hjälpkraft, reservkraftsanläggning m.m. Delleveranserna skulle sedan fungera i en helhet och där ansvarade vi för konstruktion, montageunderlag och provning, förklarar Thomas Leek i korta ordalag.

I konstruktionen ingick bl.a. framtagande av reläinställningsplaner, utformning av grafiskt gränssnitt för ställverken mot operatörerna, kontrollanläggningsfunktioner, dimensionering av kraftkablage och teknikstöd inom området elkraft till VEAB.

– En underkonsult har styrt montaget på plats, medan Sweco följt upp med besiktning av montaget, berättar Thomas Leek.

Ställverksprovning, signalprovning mot kontrollsystemet, d.v.s. det övergripande styrsystemet och det grafiska gränssnittet för operatörerna, har Sweco också haft hand om. Därefter har även reläskydd, d v s transformator-, generatorskydd och skydd för matningar provats.

– Det som nu återstår är utbildning av personal, slutdokumentation samt viss anpassning av sammankopplingar med de övriga blocken på Sandviksverket. Även viss provning ihop med Svenska Kraftnät så att Sandvik 3 uppfyller de krav som ställs, tillägger Thomas Leek.

Fakta Sandvik 3, Sandviksverket

Vad: Utbyggnad av kraftverkvärmeverk med biobränslepanna, Växjö

Byggtid: februari 2013-april 2015

Byggherre: Växjö Energi AB

Byggnadsentreprenör: NCC Construction Sverige AB

Arkitekt: LILJEWALL arkitekter ab

Värde: Cirka 1100-1200 miljoner kr

 

Foto: Ramböll

 

Projektkategori
Energi
banner

Kommentera projektet

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Alla projekt