banner
9 år sedan
4400 Har läst om projektet
0 0

Kulturhistoriskt kvarter rustas upp

Bevakat av:
banner

Delar av det kulturhistoriskt värdefulla kvarteret Munken i Uppsala genomgår en omfattande ombyggnad. Renoveringen måste ske varsamt eftersom flera av byggnaderna är förklarade som byggnadsminne. Planerna på en ny hörsal i kvarterets trädgård har hittills stoppats av Länsstyrelsen.

Kvarteret Munken invid ån i centrala Uppsala har en lång historia. Uppsala universitet har sedan 1700-talet bedrivit forskning och utbildning här.

Kvarteret består av fyra byggnader plus ett litet kapell. Det äldsta huset, Hus 3, som är från 1700-talet är ombyggt sedan länge och i Hus 4 är nyligen färdigrenoverat. Just nu pågår ombyggnaden av Hus 1 och Hus 2. Hus 1 som är tillbyggt flera gånger är ursprungligen från mitten av 1800-tale, Hus 2 är byggt på 1930-talet.

All teknik byts ut

Ombyggnaden är omfattande, all teknik som värme, vatten, ventilation, avlopp, el och it-installationer byts ut på de 4 000 kvadratmeterna.

Men renoveringen måste som sagt ske varsamt eftersom stora delar av kvarteret är förklarat som byggnadsminne av Länsstyrelsen.

Björn Lundell på Uppsala Akademiförvaltning ansvarar för ombyggnaden.

‒ Att husen är byggnadsminnesförklarade innebär bland annat att vi använder traditionella ursprungliga material och att varje förändring måste prövas om den är nödvändig och inte förvanskar byggnaden. Det tar längre tid och kostar mer men det blir bra, säger han.

Pumpar in och ut vatten

En annan utmaning är att hålla grund- och dagvatten i kvarteret på en lagom nivå. Några av byggnaderna har tidigare drabbats av översvämningar i källarna installeras ett pumpsystem som automatiskt pumpar bort överflödigt vatten.

Men eftersom grunden i Hus 1 vilar på en rustbädd som måste hållas fuktig för att inte ruttna finns också ett system för att pumpa in vatten.

‒ Kvarteret ligger på en lågpunkt. Med de åtgärder som vi nu vidtagit klarar vi de så kallade 30-årsregnen. Vid ett 100-årsregn kommer dock stora delar av staden att översvämmas, säger Björn Lundell.

Länsstyrelsen bromsar hörsal

Meningen är att kvarteret också ska kompletteras med en ny hörsal i trädgården. Men det har Länsstyrelsen hittills sagt nej till och även fått stöd för det i förvaltningsdomstolen.

‒ Vi funderar just nu över hur vi ska driva ärendet vidare. Universitet har ett stort behov av en centralt placerad hörsal och vi tycker att den här platsen vore lämplig, säger Björn Lundell.

I mars flyttar Juridiska institutionen in i Hus 2 som då är färdigställt. Hus 1 blir färdigt till höststarten.

Fakta Kvarteret Munken Hus 1 och 2

Vad: Ombyggnad av kontor/utbildningsinstitution

Typ: Byggnadsminnesförklarade byggnader

Var: Uppsala

Värde: ej officiellt

Byggstart: april 2014

Färdigt: september 2015

Byggtid: 16 månader

Byggherre: Uppsala Akademiförvaltning

Arkitekt: Johan Celsing Arkitektkontor

Byggnadsentreprenör: Erlandsson Bygg i Öst

Projektkategori
Skolor
banner

Kommentera projektet

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Alla projekt