banner
8 år sedan
5864 Har läst om projektet
1 0

Klagande granne fick ge sig när ny förskola byggs i Sofielund

Bevakat av:
Sofielunds-forskola-2-trevnaden
banner

Efter två års överklagande fick bostadsrättsföreningen intill Sofielunds nya förskola ge med sig. Mark- och miljööverdomstolen i Växjö nekade grannen prövningstillstånd för det överklagande som de hade mot att uppföra en förskola på Rolfsgatan i Malmö. Sedan december 2014 är byggnationen igång och i december 2015 beräknas förskolan invigas med sex avdelningar i två plan.

Sofielund är ett bostads- och industriområde i Malmö som ingår i Södra Innerstaden. Bebyggelsen består i stora delar av flerfamiljshus byggda mellan 1910 och 1950. Nästan alla bostadshus är byggda i fyra plan, vilket var ovanligt för den tiden.

Förtätning

Med tanke på att stadsbyggnadskontorets visioner om att förtäta innerstaden och kön till förskoleplatser i hela kommunen växer var det naturligt att låta uppföra en förskola intill Sofielundsskolan.

Den klagande grannen tvistade med stadsbyggnadskontoret om att bullerplanket låg på prickad mark och att ett sophus och två förrådsbyggnader låg för nära deras tomt. Både länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen har godkänt förskolan med de olika byggnaderna på tomten.

Nybyggnationen har en bruttoyta på 1410 kvm och är en investering på ca 30 miljoner kr. Syd Ark Konstruera har ritat byggnaden och generalentreprenad är Skanska Sverige. Malmö stad Stadsfastigheter är byggherre.

Överklagan

– Det finns en allmän brist på förskoleplatser i Malmö och behovet av en förskola i Sofielund har funnits länge. Eftersom bygglovet överklagades blev projektet försenat i två år. Efter att Mark- och miljödomstolen avslog överklagan kunde vi påbörja byggnationen, säger Robert Seremet. Projektledare i Malmö Stadsfastigheter.

Den långsmala tomten gör att byggnaden byggs som en lång länga. En del av tomten kommer även att få konstgräs eftersom det är svårt att komma in med gräsklippsmaskiner. Lekställningar är en viktig del och kommer naturligtvis att finnas på förskolan.

– Verksamheten har fått vara med att tillsammans med en inredningsarkitekt bestämma färgsättning och möblemang. Förskolan byggs som en länga i två plan med tre avdelningar och tillagningskök på bottenplan och tre avdelningar och personalutrymme på ovanplan. Just nu pågår montering av andra våningsplanet och nästa veka kommer taket. Därefter övergår arbetet till installationer och monteringsarbeten inomhus, säger Robert Seremet.

Låg energiförbrukning

Konstruktionen består av betongstomme. Hela huset får extra isolering och tegelfasad som passar väl in i omgivningen i övrigt.

– Vi bygger enligt Miljöprogram syd och lite hårdare än BBR-kraven. Vi försöker sänka energiförbrukningen så långt det är möjligt. Förskolan kommer att värmas upp med fjärrvärme och vi använder FTX-ventilation som återvinner frånluften i lokalerna, förklarar Robert Seremet.

Fakta Sofielunds förskola Trevnaden

Vad: Nybyggnad av förskola på södra innerstaden i Malmö

Byggtid: november 2014-december 2015

Byggherre: Malmö stad Stadsfastigheter

General- och byggnadsentreprenör: Skanska Sverige AB

Arkitekt: SYD ARK Konstruera AB

Värde: Cirka 30 miljoner kr

 

Illustration: SYD ARK Konstruera AB

Projektfilter
·
Projektkategori
Skolor
banner

Kommentera projektet

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Alla projekt