banner
8 år sedan
4699 Har läst om projektet
0 0

Kästa skola och förskola – modern passivbyggnad i tiden

Bevakat av:
Vy-från-gården-2
banner

 Till hösten välkomnas elever och förskolebarn till Kästa skola och förskola i Huddinge kommun. Den nya skolan är en ljus, modern och solid passivbyggnad där formspråk, färgval och arkitektur harmoniserar till perfektion på detaljnivå för att skapa den ultimata lärmiljön.

 – Det här har varit ett givande, spännande men även krävande projekt där vi varit med ända från start och följt projektet hela vägen vilket alltid är kul, berättar Bent Drakenmark, arkitekt SAR/MSA och uppdragsansvarig på HMXW arkitekter.

Då skolan står klar kommer den att välkomna 420 elever uppdelade på sju klasser samt upp till 100 förskolebarn fördelade på fem grupper med cirka 20 barn i varje grupp. Bengt Drakenmark använder orden flexibilitet, generalitet, funktionalitet och stabilitet då han beskriver byggnaden. Tanken är att skolbyggnaden ska fungera för olika sorters scenarier och även kunna användas under kvällstid för olika aktiviteter för att på så vis utnyttja byggnaden och lokalerna maximalt. Skollokalerna är anpassade för både låg- och mellanstadiet, förskolebarnens utrymmen är anpassade att även kunna fungera för lågstadiet.

Grundtanken i projektet har varit att undvika långa, tråkiga korridorer och klassrum på rad. Istället har man valt att satsa på torgytor runt vilka man bygger olika arbetsenheter med hela grupprum, studiesalar samt enskilda rum där eleverna kan studera ostört. I entréplanet möts man också av ett överraskande estetiskt härligt ljusinsläpp från en rundad öppning mellan de två planen som skapar kontakt mellan våningsplanen och en känsla av rymd. Då skolan är en passivbyggnad har man behövt ta extra hänsyn till utformning, materialval, planlösning och höga miljökrav.

Begränsat antal entréer är bara en av många parametrar att ta hänsyn till då man bygger en passivbyggnad. I Kästa skola och förskola blev resultatet en välkomnande huvudentré ut mot gatan och samhället samt en mer skyddad entré med ingång från gården för de yngre barnen.

– När man arbetar med passivhus handlar det ofta om kompakta volymer, vi har istället skapat en utsträckt byggnad där vi knäckt fasaderna för att på så vis få en mer varierad byggnadskropp.

Sedan 2012 har man på arkitektbyrån arbetat med projektet i omgångar.

– Vi har varit med i alla skeden från förslagshandling, programhandling och förfrågningsunderlag ända till bygghandling.

Från HMXW arkitekter har John Magee och Tove Leander varit involverade i projektet och haft betydelsefulla nyckelroller. För utemiljön och skolgården har landskapsarkitekten Maria Hernberg från WSP Landskap varit huvudansvarig. Bengt Drakenmark konstaterar att samarbetet med Huddinge kommun, samt beställarna Huge Fastigheter och Peab Södertälje också har varit nära och givande. Workshops, seminarier och studiebesök ordnades tidigt i projektet av Bengt Hammarlund, lokalutvecklare på Barn- och ungdomsförvaltningen i kommunen för att få fram ett verkligt genomtänkt program för den nya skolan.

– Det är ett väl genomtänkt projekt ner på detaljnivå och alla inblandade såväl beställaren Huge, vi projektörer såväl som entreprenören Peab har lagt sig vinn om att skolan ska bli något utöver det vanliga.

Den stora utmaningen har varit den kuperade tomten och nivåskillnaderna i marken samt en bergknalle som bevarats och ligger mitt på skolgården. För att på bästa sätt utnyttja markförutsättningarna har man valt en suterränglösning. Byggnaden ser ut som en tvåvåningsbyggnad men har tre plan på ena kortänden där man valt att förlägga en idrottssal i två plan för att utnyttja tomtens nivåskillnader.

Själva byggnaden är i ljust tegel, ett materialval som passar en representativ och välkomnande samhällsbyggnad. Även invändigt har inredningsarkitekt Åsa Conradsson i samarbete med HMXW arbetat fram en ljus färgskala med milda pasteller som kan föra tankarna till 50-talets färgpalett. Skolan ligger mycket strategiskt och knyter på ett naturligt sätt samman bostadsområdena Flemingsberg och Kästa.

– Jag hoppas och tror att elever och pedagoger kommer att trivas mycket bra här. Vi har byggt en modern, ljus och trevlig samt pedagogiskt anpassad skola i tiden med en fantastisk gård. Jag hade själv gärna gått i en skola som Kästa när jag var liten, avslutar Bengt Drakenmark.

 

FAKTA

Beställare: Huge fastigheter AB

Arkitekt: HMXW arkitekter

Totalentreprenör: Peab Sverige AB Region Bygg Öst 2.

 

 

 

 

 

Projektkategori
Skolor
banner

Kommentera projektet

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Alla projekt