banner
9 år sedan
7362 Har läst om projektet
1 0

Kajrenovering vid Norrtälje Hamn

Bevakat av:
banner

Den 13 januari i år vann detaljplanen för Norrtälje Hamn laga kraft. Detta innebär att Norrtäljes största stadsutvecklingsprojekt någonsin kan fortsätta som planerat. En av de första huvudaktiviteterna i arbetet med kajrenoveringen i hamnen är att slå i stålspont för att stödja upp kajens front.

Norrtälje Hamn ska bli en levande stadsdel där möten mellan människor står i fokus. Den nya stadsdelen blir en förlängning av Norrtäljes stadskärna och här ska det byggas parker, torg, kajstråk och ytor för handel, rekreation, service och bostäder.

– Norrtälje Hamn är en omvandling av den gamla industrihamnen till att bli en del av kärnan i Norrtälje innerstad. Vi skapar en blandstad med både bostäder och verksamheter. Kajstråket med piren ska bli Norrtäljebornas vardagsrum – en plats för alla, säger Roger Gustafsson, projektledare för Norrtälje Hamn.

JM TOTALENTREPRENÖR

JM Entreprenad AB är totalentreprenör och ansvarar för grund-, sanerings- och pålningsarbetena. Adelsö Entreprenad & Transport AB levererar all den maskinutrustning som behövs och Dyk & Anläggning AB ansvarar för dykarbetena vid kajen.

Carl Blenninger är platschef vid Region Anläggning inom JM Entreprenad AB:

– Stora utmaningar förutom den komplicerade projekteringen och själva pålningen, där vi ska sätta ner över 500 pålar, är att klara av samordningen med de olika yrkesgrupperna som kommer att vara på plats. Det gäller att klara av detta på ett arbetsmiljömässigt bra sätt. Jag vill inte ha några skador alls hos de inblandade i projektet. Vi kommer att arbeta med stora maskiner och pålarna är 35 meter långa. Det här är den största utmaningen. JM och jag har höga mål när det gäller säkerheten på arbetsplatsen.

INGEN RIVNING
Den gamla kajen på 460 meter kommer inte att rivas, utan det byggs en ny kaj runt den.

– Vi kommer att slå en ny spont cirka 1 meter utanför den befintliga kajen. Sedan kommer vi att slå en mothålsspont cirka 17-22 meter in mot landområdet. De här två spontarna binds ihop med stag och bildar en enhet. Däremellan kommer vi att slå ner cirka 500 pålar, vi gjuter en pålplatta och en ny krönbalk längst ut på kajen. Det sker delvis med undervattensgjutning. Åtgärderna utförs för att undvika korrosion och viss målning kommer också att ske. Allt ska vara klart sommaren 2017, säger Carl Blenninger.

Innan själva spontningen, som inleds i början av april, har schaktarbeten pågått för att ta reda på var de befintliga stagen ligger. Tanken är att den nya kajen ska hållas intakt. Därefter väntar arbetet med att själva pålningen som inleds i mitten av maj. Spont och pålning ska pågå detta år ut, betongarbetena pågår betydligt längre.

ARBETSMILJÖ
– Viktiga kunskaper från oss i detta projekt är förmågan att samordna, att ha en utmärkt arbetsmiljö och att ha med sig ett miljötänk i allt vi gör, till exempel räknar vi med att återanvända allt material inom projektet, avslutar Carl Blenninger.

Dyk & Anläggning AB har lagt ut en läns som ska förhindra grumling i vattnet vid spontningen.

– Tillsammans med JM ska vi gjuta krönbalken. Den börjar på cirka 1,5 meters djup ut och byggs av dykare på den delen som är under vattnet. I mitten av maj inleds gjutningarbetena, säger VD Niklas Forsman.

UNDER VATTNET

Mycket gjutning och armering kommer att ske under vattnet med hjälp av dykare. Enligt Niklas Forsman är detta det nya sättet att bygga kaj på. Metoden att gjuta ner krönbalken i vattnet har funnit ett tag, men har de senaste tio åren blivit mer eller mindre standard på nybyggnationer. Den stora fördelen är att man får en mycket lång livslängd på kajen.

Genom att sänka ner krönbalken till cirka 1,5 meters djup där vattnet inte är fullt lika syresatt minskar rostangreppen på sponten oerhört och kajens livslängd ökar markant.

Dyk & Anläggning AB, som grundades 1985, utför undervattens- och sjöbaserade anläggningsarbeten samt även muddringsarbeten. Unika resurser, lång erfarenhet och bred kompetens gör att företaget kan skapa anpassade lösningar efter skilda förutsättningar och behov.

KRÖNBALK
I Norrtälje Hamn är Dyk & Anläggning med när formen till krönbalken byggs på 1,5 meters vattendjup. Formbotten som hänger i stag från ytan spänns fast mot spontväggen med dykare för att förhindra att balken skjuts ut från väggen på grund av formtrycket. Sedan ska botten tätas och armeringen komma på plats innan formsidorna monteras och man kan gjuta.

– Själva gjutningen är ganska spännande. Då man får väldigt klart för sig om man har gjort rätt då formen på varje gjutetapp ska klara en vikt på cirka 50 ton. Därför gäller det att göra allt rätt.

– Vi har varit med och byggt kilometervis med sådana här kajer tidigare och är just nu med i ett liknande projekt på Gotland, avslutar Niklas Forsman.

KAPACITET

Adelsö Entreprenad & Transport AB har hand om grävmaskiner, bandmaskiner och lastbilar i det omfattande projektet. Enligt företagets ägare Mikael Molin är projektet i Norrtälje Hamn ett åtagande som Adelsö Entreprenad har kapaciteten att klara av, dels med sina egna anställda, dels med inhyrda maskinförare.

– Vi har precis börjat med våra arbeten i Norrtälje hamn och etablerat oss. Än så länge är det lugnt i projektet och vi är inte så många på plats. Men det känns kul att vara med i projektet från början, säger Johan Gravert, grävmaskinist vid Adelsö Entreprenad.

– Mycket av jobbet kommer att handla om grävning och schaktning. Det vi gräver upp läggs på hög för att användas och fylla med senare i projektet på lämpliga platser.

BYGGA BOSTÄDER
Nu är det klart att fastighetsbolaget Index International tar över Lantmännens mark och fastigheter i Norrtälje Hamn. Avtalet innefattar uppdraget att bygga bostäder och den detaljerade planeringen har påbörjats under våren 2015, närmast för cirka 130 lägenheter.

Utöver detta pågår detaljplanering för Centrumfastigheter i Norrtälje AB och JM startar inom kort byggnationen av ytterligare ett kvarter. Totalt pågår planering för 300 lägenheter inom två till tre år.

I samband med det nya avtalet och överlåtelsen av området står det även klart att Lantmännen kommer att riva sina silobyggnader i Norrtälje Hamn med början under andra kvartalet av 2015.

Diskussioner pågår just nu hur detta ska fungera på ett smidigt sätt i samband med kajrenoveringen.

Grundförstärkning Norrtälje Hamn

Byggherre: Norrtälje kommun

Total-, grund-, sanerings- och pålningsentreprenör: JM Entreprenad AB

Byggherrens projektör och geokonsult: Bjerking AB

Konstruktör betong och pålar: Reinertsen

Pålning, spontning och konstruktör spontkonstruktion: Skanska

Dykteknik, armering och gjutning: Dyk & Anläggning AB

Grävmaskiner, hjullastare och lastbilar: Adelsö Entreprenad & Transport AB

Färdigt: sommaren 2017

Investering: cirka 80 miljoner kr

 

Projektkategori
Infrastruktur
banner

Kommentera projektet

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Alla projekt