banner
8 år sedan
5156 Har läst om projektet
2 0

Innovativ dravtorknings- och förbränningsanläggning minskar CO2-utsläpp med 80 procent

Bevakat av:
banner

Spendrups Bryggeri i Grängesberg sänker sin koldioxidbelastning med 80 procent, eller ca 10 000 ton CO2 per år, med den nya dravtorknings- och förbränningsanläggningen. Istället för att låta restprodukten drav bli djurfoder eller biogasmassa torkas den, pelleteras och eldas slutligen i pulverform.

Vid framställning av öl produceras en stor mängd drav, som är en restprodukt från kornmalt. Varje år producerar Spendrups Bryggeri ca 160 miljoner liter öl, vilket genererar 30 000 ton drav som tidigare blev djurfoder eller biogasmassa. Med draveldning blir bryggeriet nästan helt fossilfritt.

– Vi sänker CO2-belastningen med 80 procent per liter dryck, vilket ligger helt i linje med hur vi själva vill värna om miljön. Fossiloljeanvändningen minskar vi med 3 500 kubik jämfört med förra året med denna nya teknik samtidigt som vi ekonomiskt sparar ca 24 miljoner kr per år. En riktig win-win för alla, och intresset för vår miljösatsning är stort både från våra kunder och branschen, säger Hans Lindgren, huvudprojektledare på Spendrups Bryggeri.

Pulverbrännare

Byggnaden består av en torkanläggning, levererad av Haarslev Industries A/S i Danmark, och en förbränningsanläggning för drav, levererad av Petro Bio AB. Förbränningsprocessen består av en konventionell pulverbrännare och ångpanna. Dravpellets tillverkas i anläggningen som ligger vägg i vägg med flamförbränningsanläggningen.

– Dravet torkas genom att vatten pressas ut mekaniskt och omvandlas till pellets. Efter att dravet har mellanlagrats i pelletsform mals den till pulver som sedan utgör bränslet i anläggningen, förklarar Klaus Paulsen, projektledare på Haarslev Industries A/S.

Drav pumpas in i en twinskruvpress där den separeras i två fraktioner; en vätskefraktion och en fastämnesfraktion. Den flytande fraktionen går sedan till en dekanter där ytterligare separation av oupplösta fasta delar sker.

Ingenjörsföretaget Petro Bio AB konstruerar, levererar och monterar dravförbränningspannan medan Haarslev Industries levererar torkanläggningen. Ett antal underleverantörer har varit involverade i projektet, bland annat Mared AB som levererat komplett bränslehantering med bl a Champion hammarkvarn och två bränslesilos på vardera ca 240 kubikmeter. En för dravpellets och den andra för träpellets. Tomal AB levererar bränsledosering.

PetroBio levererar biopulverbrännare på 8,5 MW. Reneva OY har tillverkat vattenrörspanna inklusive eko medan SNCR-system kommer från Yara Environmental Technologies AB (fd Petro Miljö AB). Rökgasreningen är från Simatek AS och PetroBio har tillverkat styrsystemet PMS 20.

Först i världen

– Det hela började med att vi fick en förfrågan sommaren 2013 och i december fick vi uppdraget. Nu har vi överlämnat anläggningen till kunden och håller nu på att justera detaljer som återstår att göra. Vi är nöjda med resultatet, säger Anders Persson, ansvarig för teknik och projektledare på PetroBio.

Eftersom PetroBio blir en av de första i världen att leverera en kommersiell anläggning för eldning av drav har intresset från omvärlden varit stor.

En hel del bryggerier i världen kan använda sig av detta koncept. Det tillämpas ingen annan stans, men det finns bryggerier som har tänkt genomföra det. Det krävs en process där dravet torkas, pelleteras, mals till pulver och förbränns i en pulverbrännare, vilket är vår specialkompetens, säger Anders Persson.

Anläggningen producerar 8,5 MW ånga. Eftersom draven är förhållandevis kväverik krävs det att man har en avancerad SNCR-utrustning i pannan. Kväveutsläppen reduceras genom att tillföra ammoniakhydroxid.

Tre olika biobränslen

Brännaren kan förbränna tre olika biobränslen; dravpulver, träpulver och biogas. Hela förbränningssystemet styrs och övervakas av PetroBio PMS 20 styrsystem.

– Tar man ut dravpellets från anläggningen kan man antingen köra det separat eller tillsammans med pulver från träpellets. Det finns en skruv under varje silo som matar in träpellets eller dravpellets i en skraptransportör. I slutet sitter en trummagnet som tar bort magnetiska föroreningar. Allt sker helt automatiskt, säger Thomas Magnusson, försäljningsansvarig på Mared AB som levererat komplett bränslehantering med Champion hammarkvarn, transportörer, avskiljningsfilter, gnistprevention samt 2 stycken silo med tillhörande stativ och vågceller.

Eventuella magnetiska och främmande föroreningarna separeras från bränslet med trummagnet, permanentmagnet och stenfälla, det rena bränslet transporteras vidare i systemet. Därefter maler CPM Champion hammarkvarn massorna till 60 procent under 0,5 mm och ca 98 procent under 1,0 mm.

– Anledningen till den fina malningen är den att förbränningen sker inne i brännaren och pannan. Har man då för stora partiklar in i pannan/brännaren kan man få felaktiga utsläpp i skorstenen. Man får oförbränt i askan vilket man ska undvika, säger Henrik Andersson, tekniskt ansvarig på Mared AB.

Hammarkvarn

Hammarkvarnen har ett tonnage på 2,5 ton och en 160 kW motor som driver rotorn. I hammarkvarnen sitter en stor rotor som snurrar 1500 varv/min. Utanför sitter ett såll där man bestämmer hur stora fraktionerna skall vara, d v s en sållduk med i normalfallet 1,4 – 1,6 mm stora hål, detta anpassas vid intrimningen av anläggningen.

Efter malningen transporteras pulvret med lufttransport till ett avskiljningsfilter där separering av luft och pulver sker, filtret är av typen kombinerat cyklon och påsfilter. I botten av filter sitter en cellmatare tillika vår leveransgräns, säger Thomas Magnusson på Mared.

Fakta Spendrups Bryggeri i Grängesberg

Vad: Dravtorknings- och förbränningsanläggning

Byggtid: april 2013- 2015

Byggherre: Spendrups Bryggeri AB

Haarslev Industries A/S i Danmark: torkanläggning,

Petro Bio AB: förbränningsanläggning för drav

Värde: Cirka 50 miljoner kr.

Foto: Spendrups Bryggeri

 

 

Projektkategori
Energi
banner

Kommentera projektet

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Alla projekt