banner
9 år sedan
3016 Har läst om projektet
0 0

Iggesund sänker koldioxidutsläppen ytterligare

Bevakat av:
RecoveryBoiler
banner

Iggesund Paperboards svenska massa- och kartongtillverkning vid Iggesunds Bruk sänkte sina fossila koldioxidutsläpp med 86 procent från 2013 till 2014, från en redan låg nivå. Det är bland annat resultatet av investeringen i en ny sodapanna som stod färdig i juni 2012.

– Det tar alltid tid att trimma en ny utrustning, och vi har också gjort en del mindre investeringar för att optimera utbytet av sodapannan. Nu börjat närma oss den potential vi förväntat oss, säger Olof Winblad von Walter, chef för Iggesunds Bruk.

– Men miljöförbättringarna stannar inte där. Förutom koldioxiden har utsläppen av svavel minskat med 82 procent, kväveoxider med 19 procent och stoftutsläppen med 90 procent, detta jämfört med 2011, vilket var det senaste året då brukets gamla sodapannor var i drift. Även en medveten ändring i körstrategi och investeringar i processavsnitt som tidigare använde fossil eldningsolja har bidragit till de radikala sänkningarna av utsläpp till luft,  fortsätter Olof Winblad von Walter.

Men det är inte bara Iggesunds Bruk inom Holmenkoncernen som är framgångsrika i sitt miljöarbete. Mellan 2013 och 2014 sjönk koldioxidutsläppen per ton producerad kartong- och pappersprodukt inom koncernen från 123 till 67 kg. Nära en halvering, vilket innebär att koncernen tagit ytterligare ett steg för att minska klimatpåverkan från den egna verksamheten.

Holmenkoncernen har de senaste åren fått flera utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete. Under 2014 tilldelades Iggesund utmärkelsen Bio Strategy of the Year av branschorganisationen PPI. Koncernen hamnade också på Carbon Disclosure Projects lista över de 187 företag i världen som är föregångare i kampen för att tämja klimathotet.

– Vi är mycket nöjda med årets utfall, och jag tror att vi därmed stärker vår position som ledare inom hållbarhetsarbetet, kommenterar Lars Strömberg, Holmens miljö- och hållbarhetschef.

Inom Iggesund startade man under 2013 upp en biobränslepanna vid fabriken i Workington som över en natt bytte energikälla från fossil naturgas till biobränsle, och därmed eliminerades nästan alla fossila koldioxidutsläpp från produktionen. Vid Iggesunds Bruk lyckades man 2014 driva tillverkningen med bioenergi till 99,1 procent. Idag är utsläppen från all tillverkning av kartong inom Holmenkoncernen fossilfri så när som på några tiondels procent.

– Vår strategi att investera i fossilfri teknik vid bruken i Sverige och England har varit avgörande steg för vårt hållbarhetsarbete. Att vi belönas med topp-positioner i olika mätningar och index bevisar att aktivt arbete med energi och klimatfrågor ger en trovärdighet som också stärker våra varumärken, betonar Lars Strömberg.

 

 

Projektkategori
Industri
banner

Kommentera projektet

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Alla projekt