banner
9 år sedan
13779 Har läst om projektet
2 0

ICA expanderar i Helsingborg

Bevakat av:
banner

ICA Fastigheter Sverige bygger en ny lagerbyggnad på cirka 34000 kvm i direkt anslutning till den nuvarande 67000 kvm stora lagerbyggnaden på Långeberga industriområde i Helsingborg. Totalt blir ICA-lagret i Helsingborg cirka 100000 kvm stort, vilket motsvarar hela 14 fotbollsplaner!

ICA Långeberga – ICA:s näst största lager efter Västerås – stod klart 2006. Tillbyggnaden är på 34000 kvm med en högsta takhöjd på 33 meter, varav 10000 kvm är ett automatiskt höglager, som är nedsänkt litet i golvet. Detta kompletterar det befintliga höglagret på 8000 kvm. Den nya lagerbyggnaden står nu färdig och för tillfället pågår hyresgästinstallationer. Lagret beräknas vara i full drift efter sommaren i år.

Med utbyggnaden tar ICA ett stort steg mot ett modernare och effektivare logistiknätverk i framför allt södra delen av landet. Förändringarna görs främst för att möta framtida krav på hantering av färskvaror. Lagret i Helsingborg ska serva cirka 650 ICA-butiker främst i södra Sverige.

Clad-racking

– Tack vare clad-racking-tekniken får vi in betydligt fler pallar på samma yta i höglagret. Clad-racking-tekniken innebär att ställagen utgör stommarna och väggarna i själva byggnaden, säger Patrick Mattsson, huvudprojektledare vid ICA Fastigheter Sverige.

– Dessutom har vi byggt en så kallad RC-bana i taket genom hela huset som fraktar tillbaka tomma rull-containers. Dessa skulle annars ha behövt en golvyta på cirka 3000 kvm.

Planerna på att bygga ut ICA-lagret i Helsingborg har funnits länge.

– Redan 2006 hade vi en option från Helsingborgs kommun om att få köpa granntomten. Vi köpte den hösten 2011 och påbörjade en programhandling med hyresgästen ICA Sverige AB, säger Patrick Mattsson.

Ägs gemensamt

I juni 2013 förvärvades fastigheten från Tribona AB. Då bildades Långeberga Logistik AB, som ägs gemensamt av ICA Fastigheter och Alecta.

– Arbetsmiljön har varit prioriterad i projektet. Vi har som mest haft 300 montörer på plats. Kontrollen har varit stenhård vid alla in- och utpassager och vi har haft stort fokus på heta arbeten och arbeten vid höga höjder. Cramo har varit den enda leverantören av alla ställningar och hissar. De har också haft kontroll på vem som har kört liftarna och att de har haft certifikat. Det har bara varit Cramos registrerade personal som har byggt ställningarna, betonar Patrick Mattsson.

58000 pallplatser

– Daifuku har levererat ett helautomatiserat lager för 58000 pallplatser kolonialvaror. Det utbyggda lagret samverkar med de befintliga lagerterminalerna för kolonial-, färska och frysta varor där Daifuku levererade automationslösningarna redan 2006, säger Dirk van den Broek vid Daifuku Europe.

– Vi har också levererat tak och väggar till höglagret, sprinklersystem, eldistribution och utbyggnad av det befintliga lagrets kontroll (WCS)- och monitorsystem (Scada/OEE).

– De största fördelarna med det automatiserade höglagret är optimal användning av golvyta, hög verkningsgrad, hög leveranssäkerhet, låg energiförbrukning och en förbättrad ergonomi för personalen, betonar Dirk van den Broek.

– Framgången för detta projekt beror på en ömsesidig förståelse mellan vår och ICA:s verksamhet. Även om det handlar om en utbyggnad av en befintlig anläggning har kundens krav förändrats avsevärt sedan lagret stod klart 2006.

Nära samarbete

– Vi var med tidigt i projektet och hade ett nära samarbete i designfasen vilket gjorde det möjligt att uppfylla ICA:s alla krav både när det gäller funktionalitet och tidsplan, avslutar Dirk van den Broek.

Sturm Consulting AB fungerade som byggledare under större delen av projektet.

– Det har blivit en väldigt effektiv byggnad. Jag blir själv fascinerad över alla tekniska automationslösningar i den utbyggda anläggningen. Jag och mitt nätverk arbetade redan från början av projektet under en byggherrestyrd entreprenad, där vi samordnade projekteringen och styrde produktionen. Vi stod för byggledningen på arbetsplatsen, tog hand om säkerheten och bodetableringen. Därmed hade vi kontroll över processen, pengarna och tiden, säger Helmut Sturm vid Sturm Consulting AB.

– Vi fungerade som en slags byggentreprenör på arbetsplatsen och höll ihop projektet. Vi hade hårda krav på entreprenörerna och de var till exempel tvungna att hyra alla maskiner av Cramo. Det fungerade utmärkt med Cramos direktservice. Vi arbetade också med ombyggnaderna i olika delar av det befintliga lagret, bland annat med en takhöjning för en kommande utbyggnad. Det har varit spännande att arbeta i projektet. ICA är en väldigt kreativ partner, avslutar Helmut Sturm.

Säkerhetssystem

– Vi har byggt ut befintligt Bravida Integra säkerhetssystem att omfatta tillbyggnationen av ICA-lagret. Detta innebär cirka 100-talet tillkommande dörrmiljöer där Bravida Fire & Security har levererat tillträdeskontroll. Vi har även levererat OPC-gränssnitt och integration mot portsystemet. Cirka 70 portar omfattas. Även grindar och bommar integreras och kommunicerar med Integrasystemet, säger Filip Lindgren vid Bravida Fire & Security.

De största utmaningarna i projektet är enligt Filip Lindgren informationsflödet.

– All relevant information om projektgenomföring, tidsfrister, framdrift et cetera kommuniceras till samtliga inblandade entreprenörer. Naturligtvis har projektet en väldigt stor betydelse för oss och vi är stolta över det fortsatta förtroendet från ICA. Detta befäster vår ställning som marknadsledande leverantör av säkerhetslösningar till kunder med ett starkt säkerhetstänk i kombination med höga krav på driftsäkerhet och effektivitet i sin verksamhet, avslutar Filip Lindgren.

Brandlarm

Bravida El har utfört kanalisation kraft och belysning samt brandlarm i projektet.

Brandlarmet består av ett samplingssystem som monterats på olika nivåer i byggnaden.

– De stora utmaningarna i projektet var de höga höjderna som installationerna är installerade på samt koordinera samman alla montörerna För att klara den korta byggtiden hade Bravida över 50 stycken elektriker på plats samt inhyrda klättrare för att utföra alla installationer, säger Richard Tingström, projektledare Elentreprenad vid Bravida Sverige AB
Region Malmö.

Fakta ICA Långeberga

Det utbyggda lagret omfattar bland annat följande delar:
* Sju inmatningsstationer där lastbilar levererar sina varor på olika typer av lastpallar. Varor och lastpallar identifieras och kontrolleras med mått och vikt innan de transporteras och sorteras in i de olika gångarna i höglagret. Varumottagningen använder Daifukus system STV.
* höglagret är uppbyggt med clad-racking-teknologi, vilket innebär att själva lagret utgör stommarna och väggarna i själva byggnaden.
* clad-racking-lagret har plats för 58000 pallplatser med viktenheter upp till ett ton och med olika lagringshöjder.
* automatiska lagrings- och plockmaskiner förflyttar de fullastade pallarna från varumottagningen in till en lagerplats och ut igen till utskeppningsområdet när det är dags för leverans till en ICA-butik.
* ett speditionsområde där truckar hämtar och förflyttar pallarna till utskeppningsområdet för konsolidering. Speditionsområdet omfattar också en automatisk avpallningsenhet för halvpallar.

Byggtid: november 2013 – hösten 2015

Byggherre: Kundvagnen Kolven AB
Hyresgäst: ICA Sverige AB
Byggnadsentreprenör: HB Logistic Contractor i Göteborg

Arkitekt: Archus Arkitekter i Västerås AB
Automationslösning och höglager: Daifuku
Byggprojektledare: Helmut Sturm Consulting
Konsulter och entreprenörer: Bravida Sverige AB, Bravida Fire & Security
Markentreprenör: NCC Construction
Betonggolvsleverantör: Twintec, Holland
Investering: cirka 1 miljard kronor

 

 

Projektkategori
Handel & Kontor
banner

Kommentera projektet

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Alla projekt