banner
8 år sedan
5907 Har läst om projektet
0 0

Hyresrätter med utsikt i Skellefteå

Bevakat av:
banner

Skebo bygger ett elva våningars flerbostadshus med hyresrätter i kvarteret Oden i centrala Skellefteå. Huset kommer att rymma 43 lägenheter, från tvåor på 54 kvm, till treor på drygt 80 kvm. Peab är totalentreprenör.

Det är många som vill bo centralt i Skellefteå. Det nya hyreshuset i kvarteret Oden byggs för att möta den stora efterfrågan på bostäder. Enligt Anders Enquist, regionchef för WSP Byggprojektering AB, och WSP:s uppdragsledare i projektet, har bostadsutvecklingen i Skellefteå stått stilla i nästan 20 år. Behovet av bostäder är därför mycket stort.

Sofia Gustavsson från Skebo, kontrollansvarig i projektet, berättar att Skellefteå kommun satt som mål att ha 80000 invånare år 2030. Idag har Skellefteå 72000 invånare, så det måste byggas bostäder åt 8000 personer de närmaste sexton åren.

– Folkmängden i Skellefteå har minskat sedan början av 1990-talet. Kommunen satsar därför på att vända trenden. Satsningen på nya bostäder och annan infrastruktur, till exempel skolor och sjukvård, är en del av det arbetet.

Innergård
Huset kommer att ligga på en innergård, norr om ett befintligt bostadshus i kvarteret Oden, och söder om Tekniska kontoret. Byggprojektet påbörjades i mars 2014, och beräknas vara klart i december 2015. Inflyttning sker i början av 2016. Eftersom huset reser sig elva våningar, är utsikten över Skellefteå en attraktion för hyresgästerna som ska bo där. Enligt Sofia Gustavsson är en av målgrupperna människor som flyttar in till centrum från villaområden för att bo på mer bekvämt avstånd från Skellefteå centrum.

– Det skall bli 43 lägenheter, berättar Sofia Gustavsson. Alla lägenheterna har inglasade balkonger med utsikt åt söder eller väster. Tjugotvå av lägenheterna blir tvåor, och de övriga tjugoen blir treor.

Fasaden blir en plommonfärgad putsfasad med grå fönsterramar och balkonger. Huset får en takterrass med toalett och ett separat duschrum för hyresgästerna. Garaget kommer att ligga under mark.

Det kommer att finnas mycket grönska runt det nya huset. Även innergården kommer att ha anlagda grönytor. Att garaget ligger under mark bidrar till att göra det möjligt med större grönytor.

Energieffektivt
Skebo har satt höga krav på energieffektivitet. Målet är att energianvändningen ska ligga 40 procent under BBR-kraven.

WSP Byggprojektering AB har ansvarat för alla bärande konstruktioner i projektet. Alla konstruktionerna har designats i 3D-program. 3D-modellerna samgranskas för att minska antalet felkällor. WSP Byggprojektering AB har också gjort den geotekniska grundundersökningen.

– Det har varit extra viktigt därför att området ligger nära ett vattendrag som går genom centrum. Vattendraget gör området instabilt och man måste därför vara mycket noga med undersökningen, säger Anders Enquist.

Fakta Kvarteret Oden, Skellefteå:
Vad: Nybyggnad av 43 hyresrätter i ett flerbostadshus på elva våningar.
Kommun: Skellefteå
Byggstart: mars 2014
Färdigt: december 2015
Byggtid: 20 månader
Värde: Cirka 80 miljoner kr
Byggherre: Skebo
Total-, stom-, mark- och byggnadsentreprenör: Peab Sverige AB
Arkitekt: White arkitekter
Konstruktör: WSP Byggprojektering
Konsulter och entreprenörer: E/S Elconsult AB, Lindbergs Energi & VVS AB, Legosvets & Montage i Byske AB, Kone AB, Peab Grundläggning AB, Johansson & Björnström Elinstallationer AB, Bravida Nord AB, TKI Teknikinstallationer AB
Skiss: TM Konsult
Foto: Skebo

Projektkategori
Bostad
banner

Kommentera projektet

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Alla projekt