banner
8 år sedan
7694 Har läst om projektet
0 0

Höga säkerhetskrav när socialtjänsten i Kristianstad flyttar in i ny kontorsmiljö

Bevakat av:
banner

Hotbilden mot socialtjänsten har bidragit till att säkerheten och arbetstryggheten för personalen sattes i fokus när Östra Kommunhuset i Kristianstad byggs om. Besökscentret med 27 besöksrum och mottagningsreception byggs med flyktvägar bakåt så att personalen kan fly vid hotfulla situationer. Efter ombyggnationen kommer huset att inrymma drygt 350 arbetsplatser.

Sedan Region Skåne flyttade ut ur sitt gamla kontorshus till Rådhus Skåne i mars 2014 påbörjades ombyggnationen av det östra kommunhuset för att inrymma omsorgsförvaltningen, arbete- och välfärdsförvaltningen samt kommunarkivet. Sedan tidigare har regionen och kommunen ett gemensamt tryckeri i huset.

Från början var avsikten att bygga om kontorsdelarna till flexibla kontorslösningar, men efter omorganisationer vilka gjorde att antalet arbetsplatser minskade så valde man att behålla den nuvarande strukturen med cellkontor. Av säkerhetsskäl delades byggnaden upp i en personal- och en besöksdel.

Samtalsrum

Ett besökscenter med mötes- och samtalsrum i två plan byggs där regionfullmäktiges sessionssal tidigare låg. Besökscentret får en helt ny entré med reception och väntrum. Den gamla huvudentrén blir personalingång och den tidigare allmänna restaurangen är numera endast tillgänglig för medarbetarna i huset. Kommunens arkiv finns numera i ett ombyggt skyddsrum. Ca 2400 hyllmeter arkivhyllor har monterats. Hela kommunhuset är ca 12 800 kvm BTA och inrymmer ca 350 arbetsplatser.

– Vi började byggarbetena i maj 2014 och slutbesiktningen sker den 6 maj i år, vilket är en ganska kort tid för ett så stort byggprojekt som detta. I kontorsdelarna utförs inga större planförändringar. Däremot får den före detta sessionssalen en helt ny utformning med flera konferens- utbildningslokaler, bara det yttre skalet är kvar. Man har mycket internutbildningar inom omsorgsförvaltningen, säger Mårten Svensson, projektledare i Kristianstads kommun.

Det unika med byggnaden är de extrema krav med tekniska larm och flyktfunktioner för personalen i besökscentret. Miljön skulle både vara skottsäker och avslappnande på samma gång.

Hotfull

– Befinner socialsekreteraren sig i en hotfull skall hon eller han kunna fly till intilliggande rum. Larmen är tysta samtidigt som personalen i de andra rummen och receptionen samt larmtjänsten får larm om överfall. Det finns övervakningskameror och okrossbara fönster. Men de flesta människor är som tur är inte hotfulla, säger Mårten Svensson.

Huset är byggt 1977 med hög standard från början. Med den nya tekniken har det blivit fler installationer och huset har bland annat kompletterats med fjärrkyla. Det blir ett modernt kontorshus med hög standard på ljus, ljud och klimat. Den totala ombyggnationen är en investering på ca 100 miljoner kr.

Terrass för personal

– Utvändigt är skillnaden ganska liten. Där emot har vi gjort en terrass där personalen kan vistas på baksidan. Hus A har genomgått dem största förändringarna. Vi har satt ny hiss och trappa i Hus A, nytt betongbjälklag och pålat samt förstärkt befintliga innerväggar. Ny entré som är finare nu och mer naturlig för besökarna, säger Ove Hagström, arbetschef på Thage i Skåne AB som har generalentreprenaden i projektet.

I augusti flyttar personalen, som tidigare haft sina arbetsplatser bl a i Kvarnen och på Östra Kaserngatan vid gamla Tempotorget, in i det nya kommunhuset.

Fakta Östra kommunhuset/Skånehuset

Vad: Ombyggnad och renovering av Östra kommunhuset, Kristianstad

Byggtid: maj 2014-maj 2015

Byggherre: Kristianstads kommun C4 Teknik

General- och byggnadsentreprenör: Thage i Skåne AB

Arkitekt: Uulas Arkitekter AB

Värde: Totalt ca 100 miljoner kr

 

Foto: Kristianstad kommun

 

Projektkategori
Handel & Kontor
banner

Kommentera projektet

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Alla projekt