banner
9 år sedan
5497 Har läst om projektet
0 0

Här rullas miltals nya högspänningskablar ut

Bevakat av:
banner

En helt ny tunnel cirka 40 meter under marken. Nya markkablar, tunnelkablar och sjökablar samtidigt som luftledningar plockas bort. Förstärkningen av elnätet mellan Danderyd och Järva och Ålkistan innehåller det mesta.

Utbyggnaden av elnätet på sträckorna Danderyd‒Ålkistan och Danderyd‒Järva är en del i projektet Stockholms Ström, en ny struktur för Stockholmsregionens elnät för att trygga elförsörjningen i framtiden.

Just den här delen drivs i samarbete mellan Svenska kraftnät och Fortum, som är regional nätägare på sträckan. Utbyggnaden omfattar förstärkning av både Svenska kraftnäts 220 kilovolts stamnät och Fortums220 kilovolts regionnät.

Byggperioden startade för drygt tre år sedan och hittills har nya markkablar lagts ned på tre olika sträckor och Danderyds kraftstation byggts om. Dessutom har en helt ny tunnel sprängts fram mellan Berga Backe strax norr om Danderyds och Mörby centrum, ned till cirka 40 meter under marken.

Just nu pågår installation av bland annat belysning och säkerhetssystem i den nya tunneln, och under april startar installationen av högspänningskablar. Installationen ska vara klar i augusti/september. Parallellt pågår installation av nya högspänningskablar i de befintliga Bergshamra- och Frösundatunnlarna under Solna bort till Järva. I höst läggs också nya sjökablar i Edsviken.

Allt måste vara klart till nästa sommar då den nya elförbindelsen ska kopplas in i nätet. Den bidrar också till att cirka 5 km luftledningar kan tas bort.

‒ Att koordinera det nya nätet med det befintliga är en av de stora utmaningarna och förutsätter att bygget flyter på som planerat, säger Steffan Gill, projektledare på Fortum. Vi har bara några få veckor under sommaren på oss att göra omkopplingen och då måste allt annat vara klart till dess.

Men det finns flera utmaningar under resans gång, berättar Peter Jonsson, projektledare på Svenska kraftnät

‒ Det är trångt att ta sig fram i Stockholm när vi bygger nya elförbindelser med hög spänning eftersom nästan hela marken är full av andra installationer som vi måste anpassa oss efter. Dessutom är det boende utmed hela sträckan som vi behöver kommunicera med, men vi har en bra dialog.

Att lägga nya markkablar kräver till exempel 20 meters bredd vid installationen, vilket kan vara väldigt svårt att hitta i Stockholmstrakten. De nya schakten är fem meter breda, transportvägar och upplag kräver lika mycket och dessutom behövs ett säkerhetsavstånd.

 

Fakta Delprojekt av Stockholms Ström

Vad: Förstärkning av elnätet på sträckorna Danderyd‒Järva och Danderyd‒Ålkistan.

Byggtid: november 2011‒augusti 2016

Byggherre: Svenska Kraftnät

Tunnelentreprenör: Lemminkäinen Infra Oy

Projektör: Ramböll

Värde: cirka 570 miljoner kronor.

Läs mer på: www.stockholmsstrom.net

 

Jätteprojekt som tryggar Stockholms elförsörjning

Stockholms Ström är namnet på den satsning som ska förstärka och anpassa Storstockholms elnät för framtidens behov av säkra elleveranser.

Projektet drivs av Svenska kraftnät och de regionala nätägarna Fortum och Vattenfall i samarbete med berörda kommuner. Förutom ett robust och säkert elnät innebär den nya nätstrukturen att en del luftledningar rivs och på så sätt frigörs mark för andra ändamål. Sammantaget kan 15 mil luftledningar plockas ned.

Projektet sträcker sig från Upplands Väsby i norr till Huddinge i söder och från Järfälla i väster till Nacka i öster. Bland annat byggs en helt ny 1,5 mil lång tunnel 100 meter under marken mellan Danderyd och södra Hammarbyhamnen i Stockholm.

Den första utbyggnaden startade 2007 och projektet beräknas pågå till 2025. Den totala kostnaden är beräknad till 7‒8 miljarder kronor.

 

Foto: Svenska kraftnät.

 

 

 

 

Projektkategori
Energi
banner

Kommentera projektet

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Alla projekt