banner
9 år sedan
4098 Har läst om projektet
0 0

Gislaveds vårdcentral byggs om

Bevakat av:
2015-03-16_GVC_004
banner

Regionfastigheter i Jönköping bygger om Gislaveds vårdcentral. Arbetet syftar till att effektivisera lokalytorna i vårdcentralen. Projektet beräknas ta 20 månader och kosta 54 miljoner kronor.

Gislaveds vårdcentral byggdes på 1950-talet. Sedan dess har folkmängden i Gislaved nästan fördubblats, från 5000 till 10000 personer. Samtidigt har befolkningen blivit friskare och vården har effektiviserats, vilket gör att vårdcentralen behöver mindre, men mer effektiva vårdytor.

Gislaveds vårdcentral bestod före projektet av tre byggnader ägda av kommunen, samt två byggnader ägda av andra fastighetsägare. Projektet berör bara de tre kommunägda fastigheterna. Två byggnader har rivits. Vårdcentralen ligger på fyra våningsplan i den kvarvarande byggnaden. Dessa byggs om helt.

Tillbyggnad
Dessutom uppförs en ny tillbyggnad i markplanet. Totalt sett minskar vårdcentralens storlek från 11950 kvm till 6360 kvm. Cirka 5600 kvm är ombyggnad, medan den nya tillbyggnaden utgör cirka 765 kvm.

När projektet är klart kommer det att finnas utrymmen för en vuxenmottagning, folktandvård och en familjecentral som vänder sig till föräldrar med barn i åldrarna 0-6 år, med bland annat barnavård, kvinnohälsovård, socialtjänst och en öppen förskola. Däremot försvinner en röntgenmottagning. De patienter som tidigare röntgats i Gislaved, får istället söka sig till något av Jönköpings läns tre sjukhus. Vårdcentralen i Gislaved tillhör Bra Liv, som har 31 vårdcentraler runt om i Jönköpings län.

Energieffektivt
Enligt Thomas Svärd, projektledare för projektet har man installerat en ny ventilationsanläggning, vilket gjort vårdcentralen mer energieffektiv. Ventilationsanläggningen har också flyttats från bottenvåningen till 3e våningen. Nya el- och teknikinstallationer har också bidragit till att minska energiförbrukningen. Dessutom har man renoverat golv och målat om.

Projektet drivs på generalentreprenad. General- och byggnadsentreprenör är Bygga GWG AB. Arkitekter är Arkitema Architects. Markarbeten i projektet har utförts av Långhults Marktjänst AB, som levererar kompletta arbeten inom markanläggning. WSP Samhällsbyggnad levererar byggledningen.

Anpassningar
– Det finns ett färdigt underlag i form av ritningar och installationshandlingar, säger Mattias Svensson, arbetschef vid Bygga GWG AB. Dessutom sker hela projektet i anslutning till pågående verksamhet vilket gör att ständiga anpassningar och hänsynstagande från alla parter är viktigt, berättar Mats. Det pågår en kontinuerlig dialog mellan landstinget som fastighetsägare, vårdcentralens olika verksamheter och entreprenörerna i projektet.

Projektet, som beräknas kosta 54 miljoner kronor, påbörjades i maj 2013. Färdigställandet sker i flera etapper.

Inflyttning i den nya tillbyggnaden kommer att ske i början av april 2015. Hela projektet beräknas vara färdigt i juni/juli 2015.

Fakta: Gislaveds vårdcentral
Vad: Ombyggnad av vårdcentral i Gislaved
Byggherre: Regionfastigheter
General- och byggnadsentreprenör: BYGGA GWG AB
Arkitekt: Arkitema Architects
Markentreprenör: Långhults Marktjänst AB
Värde: Cirka 54 miljoner kr.

Henrik Mårtensson

Projektkategori
Sjuk & Hälsovård
banner

Kommentera projektet

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Alla projekt