banner
8 år sedan
6440 Har läst om projektet
1 0

Genombrottet ger utveckling i Trollhättan

Bevakat av:
banner

De gamla byggnaderna för tillverkning av lok utvecklas vidare för företag med nya spännande idéer helt i linje med ”Innovatum företagsbys” ursprungliga koncept. Intressant utveckling fortsätter i det kreativa Trollhättan.

– Vi har länge tittat på detta projekt och väntat på att rätt konjunktur ska infinna sig för att vi ska kunna fortsätta utveckla området. Den tidpunkten känner vi har kommit nu, berättar Jan Mattsson, byggprojektledare på Trollhättan Tomt AB, ett dotterbolag till THNS Stad som utvecklar, hyr ut och förvaltar skolor och näringslivsfastigheter.

Trollhättan har genom åren drabbats av ett flertal industrinedläggningar, nu senast konkursen i Saab Automobile, men staden har alltid rest sig och kommit igen. Sju av tio har exempelvis fått nytt jobb sedan Saabs nedläggning.

Redan i dag finns många inspirerande grannar på plats där en gång i tiden loktillverkningen skedde. Innovatum Teknikpark, forskningscentrum, Saabmuseet, N3 musik- och kulturhus, evenemangsarena och restauranger som några exempel.

Fokus på utveckling

Projektet går under namnet ”Genombrottet” med anledning av att man har rivit den mellersta delen av tre stora långsmala industribyggnader. Den rivna delen ersätts istället av en gata. De två långsidorna, på de intilliggande byggnaderna, kommer att få glasade fasader, allt för att kunna utnyttja byggnaden på bästa sätt och samtidigt få in ljuset i lokalerna.

– De glasade fasaderna skapar en fin balans med det ursprungliga historiska uttrycket. Hade vi inte gjort på detta sätt så hade vi inte kunnat utnyttja så mycket av ytan som vi nu kan, säger Jan Mattsson. Takfönster, öppna ytor och synliga betongbalkar är andra attribut som bidrar till en speciell genuin känsla.

Tillgängligheten i Innovatums avlånga områdesyta kommer att underlättas genom att man kommer att kunna köra runt på området istället för som tidigare in och vända.

Häftigt och ljust

I dagsläget är det stomarbetena som pågår. Fasaderna kommer att bestå av de ursprungliga tegelfasaderna samt av glas mot den nya gatan. Bjälklagen blir nya och nya hissar kommer att installeras. Den gamla kärnan i byggnaden används i möjligaste mån. Detta är ett plansprängt område, vilket innebär att när anläggningen byggdes på 20-talet fick man spränga mycket. Det betyder att det är enkelt att grundlägga men svårare att lägga ner alla rör.

Sammantaget handlar det nya tillskottet om en maximal yta på 8000 kvadratmeter som kommer att anpassas efter de olika företagen och dess inredningsbehov.

Gamla uttryck består

Den första etappen beräknas stå klar under sommaren 2015 och den andra under 2016.

– Vi är mycket nöjda med vår roll att förädla, säger Jan Mattsson. Vi behåller exempelvis den gamla traversen över vägen som innebär ett viktigt minne från den gamla tiden. Det gamla ska kunna leva vidare i det nya med liv och rörelse. Här har vi fått möjligheten att ta tillvara på gamla detaljer och byggnadsdelar som skulle vara alltför dyra att bygga nya i dag.

Fakta Genombrottet i Trollhätten

Värde: 40 mkr

Bruttoyta: 8000 kvm

Byggstart: oktober 2014

Färdigt: sommaren 2015

Byggherre: Trollhättans Tomt AB

Totalentreprenör: Markbygg Construction Väst AB

Arkitekt: Contecton Arkitekter Fyrstad AB

Hiss-, elkonsult:   ÅF-Infrastructure AB

Rivnings-, mark, miljö, brand

konsult: Integra Engineering AB

Ventilationskonsult: Tretec konsult AB

Betongentreprenör: Markbygg Anläggning Väst

Stomleverantör: AB Strängbetong Stålab i Trollhättan AB

Fasadentreprenör: Preconal Fasad AB

Takentreprenör: Engman Tak AB

Målningsentreprenör: Tingstad Måleri AB

 

Marie Louise Aaröe

Projektkategori
Handel & Kontor
banner

Kommentera projektet

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Alla projekt