banner
8 år sedan
3737 Har läst om projektet
0 0

Gamla gymnasieskolor blir som nya i Trollhättan och Vänersborg

Bevakat av:
Nils-Ericssongymnasiet--4
banner

Nils Ericssonsgymnasiet i Trollhättan blir ett Campus för gymnasieutbildning och ett centrum för lärande för vuxna när ombyggnationen blir klar i januari 2016. Samtidigt byggs Birger Sjöberggymnasiet i Vänersborg om för att bättre samla utbildningsprogrammen med flexibla ytor. Genom att samla alla centrala funktioner med en huvudentré ökas säkerheten och risken för oönskade gäster och mobbning minskas.

Det är Kunskapsförbundet Väst som med de ombyggda gymnasieskolorna bättre skall kunna erbjuda trygg och säker utbildning. Underhållsbehovet på de båda skolorna, som byggdes på 1960-talet och delvis byggts om senare, har länge varit stort. Men det var föst när Vision 2000 kom i mitten av 1990-talet med arkitekten Erik Myrberg som projekten tog fart på Birger Sjöberggymnasiet. I bakgrunden fanns den nya skolreformen som kom 1994-95.

Nytänkande

– När vi förstod vad det skulle handla om gjordes en stor utredning som bland annat innebar att skolan skulle byggas om för att kunna erbjuda samlade program med flexibla ytor. Det kom fram ett nytänkande som man fortfarande håller fast vid. Skissen som togs fram möttes med blandade känslor, men nu är vi igång och alla är positivt inställda, säger Lena Hansson, verksamhetschef på Kunskapsförbundet Väst, som är ett kommunalförbund mellan Trollhättan och Vänersborgs gymnasie- och vuxenutbildning.

Nils Ericssonsgymnasiet var tänkt som ett Campus för vuxenutbildning och gymnasieutbildning, men när elevkullarna minskade och konkurrensen ökade bland gymnasieskolorna riskerade man att tappa elever om inte skolan byggdes om. Vuxenutbildningen som hyrde lokaler i centrala Trollhättan skulle bli den större delen medan gymnasiedelen blev den mindre. Kraven var olika hos de vuxna respektive gymnasieeleverna.

När det kom till Birger Sjöbergsgymnasiet ville man samla programmen på ett bra sätt. Den traditionella klassrumsindelningen skulle ändras så att ytorna blev med flexibla och gränsöverskridande. Korridorstänket där elever och lärare sprang runt mellan salarna skulle bort.

Över ämnesgränser

– Lärarna fick nytt avtal och skulle inte bara närvara på skolan under sin undervisningsskyldighet. Nu skulle de även ha arbetsplatser på skolan och lärare skulle verka över ämnesgränserna. Det ställde helt andra krav på lokalerna, säger Lena Hansson.

Dessutom har synen på gymnasieeleverna förändrats. Förr ansågs de vara vuxna, medan idag är den sociala miljön helt annorlunda. Föräldrakontakten är mer utbredd samtidigt som klimatet blivit tuffare.

Genom att koncentrera till en huvudentré med reception, vaktmästeri och café centralt belägen i skolan blir det lättare att få en överblick över vad som sker i skolan. Obehöriga kommer inte in.

– Vi har haft åtta försök till anlagda bränder på skolan. Nu får vi sprinkler i hela skolan, vilket begränsar en eventuell brand. Det är nödvändigt idag. Dessutom har vi delat in skolan i zoner, avgränsade med passersystem, vilket också förhindrar obehöriga att ta sig in, säger Stig Jansson, projektledare för Birger Sjöberggymnasiet, Vänersborgs Bostäder.

Eftersom verksamheten pågår samtidigt som ombyggnationen sker på de olika skolorna har projektet delats in i etapper. På Birger Sjöberggymnasiet skall den första etappen som omfattar ca 7000 kvm vara klart till vårterminen 2016, medan etapp två som omfattar 5000 kvm skall vara klar till höstterminen 2016.

Ventilation

På Nils Ericssonsgymnasiet har den tredje etappen nyligen besiktigats och projektet går in i den fjärde etappen som skall pågå fram till årsskiftet.

– Den stora delen är ventilationen samtidigt som vi gör lokalförbättrande åtgärder. Nya IT-systemen kräver ledningar som inte fanns tidigare och värmesystemen måste justeras så att inomhusklimatet blir bra. Vi bygger till biblioteket och även där är det många IT-installationer som skall göras. Vi har hållit på sedan sommaren 2013 och nu börjar vi kunna se ljuset i tunneln, säger Jan Mattsson, projektledare på Nils Ericssonsgymnasiet i Trollhättan.

 

FAKTA

Vad: Ombyggnad av gymnasieskola i Trollhättan

Byggtid: juni 2013-september 2016

Byggherre: Trollhättans Tomt AB

Total- och byggnadsentreprenör: MVB Backgården Bygg AB

Arkitekt: Contecton Arkitekter Fyrstad AB

Värde: Cirka 100 miljoner kr

 

Vad: Ombyggnad/anpassning gymnasieskola i Vänersborg, etapp 1 o 2

Byggtid: januari 2015-augusti 2016

Byggherre: Vänersborgs kommun

Total- och byggnadsentreprenör: MVB Backgården Bygg AB

Arkitekt: Contecton Arkitekter Fyrstad AB

Värde: Cirka 75 miljoner kr.

 

Foto: Jan Mattsson

 

Projektkategori
Skolor
banner

Kommentera projektet

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Alla projekt