banner
9 år sedan
4540 Har läst om projektet
2 0

Från dröm till verklighet på Lilla Sköndal

Bevakat av:
banner

Då upphandlingen med Ebab var ett faktum var det dags för Västerorts BMF att skrida till verket och tillsammans med sina uppdragsgivare förverkliga drömmen om förskolan på Stora Sköndal.

Våren 2014 la man på Västerorts BMF ett anbud på att få medverka i projektet med förskolan Lilla Sköndal.

– Vi tyckte att det lät som ett bra och spännande projekt och det är kul att det blev vi som får vara med och färdigställa förskolan, säger Simo Saareks på Västerorts BMF.

Då man har tidigare erfarenhet av att samarbeta med Ebab kändes det bra och naturligt med ytterligare ett samarbete.

– Vi för en god och öppen dialog och vet att vi arbetar effektivt ihop, vilket givetvis är oerhört viktigt, fortsätter Simo Saarek.

Man har bland annat haft hand om all utemiljö på förskoleområdet och skött allt schaktningsarbete, dränering, asfaltering, stenläggning och plantering. Kanalisering, rör och avlopp har också ingått i arbetsuppgifterna liksom montering och placering av lekutrustning.

Speciellt för projektet är tonvikten på estetiken och snickarna fick enligt Simo Saareks utnyttja sin kompetens till fullo då det är tänkt att det ska se ut som om lekutrustningen funnits på gårdarna sedan byggnaderna Villan och Borgen uppfördes på 1950-talet respektive 1960-talet.

– Resultatet är både snyggt och bra. Jag är övertygad om att lekplatserna kommer att bli mycket uppskattade, säger Simo Saarek.

Det som kvarstår i projektet är finplanering och iordningställning av de synliga ytskikten som asfaltering, stenläggning och plantering. Största utmaningen i projektet har enligt Simo Saareks handlat om att synkronisera hela kedjan av logistik och transporter till och från bygget för att få ett bra flöde i hela kedjan.

Arbetsledaren Fredsic Ljutu har tillsammans med Simo Saareks klarat av uppgiften ypperligt. Det har varit trångt om utrymmet då arbetet med innergården krävt att man behövt arbeta med mobilkranar och grävmaskiner både på innergården samt på utsidan samtidigt.

– Medarbetare som skottkärrar ut massor och lastbilar som lastas på löpande band samtidigt som vi tar in material på löpande band från lastbilar som kommer i retur. Hela detta flöde utan adhoc är för att göra minsta påverkan på miljön, fortsätter Simo Saareks.

På Västerorts BMF har man dock fördelen av en egen stor maskinpark vilket alltid är en fördel då man förfogar över alla fordon som behövs. På så vis underlättar man arbetet med logistiken.

Ytterligare en utmaning i projektet har varit det faktum att husen är K-märkta vilket gjort att man behövt vara extra försiktig även då man arbetat med den yttre miljön. Vid sprängning av berg vid lekplatsen var man exempelvis tvungen att tänka om och frångå ursprungsritningen för att kunna genomföra arbetet och samtidigt bevara den naturliga miljön.

Man har även tagit hänsyn till ekar från förra sekelskiftet som står på tomten samt till en skulptur av konstnären Axel Nordell kallad fisken som renoverats varsamt. I dialog med konstnärens anhöriga har man beslutat hur konstverket ska förvaltas.

– Det var spännande att renovera skulpturen. Materialet vi använt oss av har varit en utmaning för våra målare. Nu är den i fräscht skick och åter på plats vilket känns kul, alla är mycket nöjda med resultatet, säger Simo Saarek.

På Västerorts BMF har man gedigen erfarenhet av totalservice inom mark och anläggning, transport, yttre skötsel samt inre fastighetsunderhåll. Företaget erbjuder full service året om. Företaget har växt i snabb takt och åtagandena är många. Simo Saareks understryker att man hela tiden är noga med att även åta sig mindre uppdrag för privata husägare då det är där företaget har sina rötter.

– Det gör att våra medarbetare är mer flexibla mot kund och har en ökad kunskap och bredd inom många olika områden. Omväxling mellan stora byggen och arbeten i mindre skala gör att vi täcker in hela spektrat, fortsätter Simo Saarek.

Vad tycker du är företagets styrka?

– Att vi tänker litet även då vi åtar oss stora projekt i den bemärkelsen att vi alltid har nära och god kontakt med så väl samarbetspartners, uppdragsgivare och beställare. Våra medarbetare är handplockade och har gedigen erfarenhet av branschen. Vi följer forskningen inom branschen och ser alltid till att hålla oss uppdaterade. Våra medarbetare vidareutbildar sig kontinuerligt vilket också gör att vi håller oss ajour. För oss är även miljöarbete en självklar och viktig del i arbetet vilket genomsyrar hela verksamheten, avslutar Simo Saarek.

Ofelia Vasquez Graah-Hagelbäck

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektkategori
Bostad
banner

Kommentera projektet

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Alla projekt