banner
9 år sedan
4985 Har läst om projektet
1 0

Framtidens universitetssjukhus tar form

Bevakat av:
banner

Universitetssjukhuset i Linköping genomgår en stor om- och tillbyggnad för att möta framtidens krav på en bra vård. Hela projektet som tar tio år att genomföra är beräknat till 3,8 miljarder kronor. Till försommaren blir de två första nybyggda flyglarna inflyttningsklara.

Om- och tillbyggnaderna har föregåtts av ett gediget förarbete om hur det nya sjukhuset ska se ut. Ambitionen har varit att hålla ihop olika typ av vård, både för patienternas och verksamhetens bästa. Så här ser det nya tänket ut:

  • All öppenvård med dagmottagningar samlas i gatuplanet.
  • En ny akutmottagning med separat infart och entré byggs på baksidan av sjukhuset. Det ger bland annat ökad trafiksäkerhet på sjukhusområdet.
  • Ett samlat intensivvårdsplan med närhet till operationsavdelningen ger ökad patientsäkerhet.
  • Vårdavdelningarna lokaliseras till de övre våningsplanen och innebär att vårdplatserna kan nyttjas på ett effektivare sätt. Avdelningarna byggs i moduler som gör det enklare att vid behov fördela om vårdplatser mellan avdelningarna.

Första inflyttning före sommaren

Förnyelsen av sjukhuset genomförs i tre huvudetapper. Den första etappen som huvudsakligen innebär nybyggnad av 66 000 kvadratmeter slutförs under 2015 och 2016. Den ger bland annat två nya flyglar på varsin sida om sjukhusets huvudbyggnad.

Etapp 1 innehåller också en ny huvudentré och en ny akutmottagning med ambulansintag. I april‒maj flyttar de första avdelningarna in i de nya byggnaderna. Först på plats blir den neurokirurgiska kliniken och käkkliniken.

Enkelrum på alla vårdavdelningar

I samband med det startar ombyggnaden av de lokaler som successivt blir lediga i sjukhusets huvudbyggnad. Totalt ska 40 000 kvadratmeter byggas om i etapp 2. Bland annat ska alla flerbäddsrum på vårdavdelningarna omvandlas till enkelrum.

Flera verksamheter som i dag är placerade i kringliggande byggnader flyttar in i de ny- eller ombyggda lokalerna. Dessutom rivs flera uttjänts byggnader.

Den tredje och sista etappen omfattar en ny byggnad där såväl vuxen- som barnpsykiatri och beroendevård samlas. Byggstart för den nya byggnaden som blir på 20 000 kvadratmeter är våren 2016.

3,8 miljarder under tio år

Dessutom byggs ett nytt universitetshus med undervisningslokaler och sociala ytor i anslutning till Hälsouniversitets lokaler.

Stefan Fredriksson är fastighetsutvecklingschef på Region Östergötland och högsta ansvarig för om- och tillbyggnaden av universitetssjukhuset.

‒ Det är ett jätteprojekt och det största byggprojektet i Östergötland på länge. Regionen investerar 3,8 miljarder kronor under en tioårsperiod. I dagsläget är det cirka 550 byggnadsarbetare som jobbar på sjukhusområdet, säger han och fortsätter:

‒ Att spränga och bygga på ett område där det samtidigt bedrivs sjukvård kräver största hänsyn och en tät dialog med vården. Men det har fungerat fantastiskt väl, säger Stefan Fredriksson.

Fakta Framtidens Universitetssjukhus

Vad: Tillbyggnad av Universitetssjukhuset i Linköping, etapp 1, 66 000 kvadratmeter.

Var: Linköping.

Värde: ej officiellt.

Byggstart: hösten 2011.

Färdigt: våren 2016.

Byggtid: 4,5 år.

Byggherre: Region Östergötland.

Huvudarkitekt: White Arkitekter.

Generalentreprenör: NCC Construction.

Läs mer på: www.regionostergotland.se/framtidensus

Hans Hellberg

Projektkategori
Sjuk & Hälsovård
banner

Kommentera projektet

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Alla projekt