banner
9 år sedan
3711 Har läst om projektet
0 0

Förnyad stamnätstation tryggar driften – Tuna i norra Uppland

Bevakat av:
banner

Stamnätstationen Tuna i norra Uppland har moderniserats. Ett av två ställverk har bytts ut och transformatorn har renoverats. Det nya ställverket har också fått nytt styrsystem. Därmed har driftsäkerheten höjts för överskådlig tid.

Tuna ligger fyra mil söder om Forsmark. Där finns ett ställverk för 400 kV, en transformator samt ett ställverk för 220 kV. I det aktuella projektet har 400 kV-ställverket ersatts med ett nytt och transformatorn har renoverats.

– Det befintliga 400 kV-ställverket var ett GIS-ställverk beläget inne i en byggnad. Ställverket uppfördes av ABB år 1985, berättar Rolf Nordling, projektledare på Svenska kraftnät. Utbyte av det befintliga

400 kV-ställverket till ett luftisolerat 400 kV-ställverk bidrar till en ökad driftsäkerhet i östra Svealand, med bland annat kortare felbortkopplingstider i syfte att förhindra att Forsmark 1 och 2 faller ur fas vid fel i eller nära Tuna. Det var helt rätt tid för att trygga leveranssäkerheten.

Utomhusställverk

Det kompakta GIS-ställverket med sin byggnad revs och ersattes med ett luftisolerat utomhusställverk. Ett sådant tar betydligt mer plats. Projektet krävde att Svenska kraftnät köpte mer mark och ställde i ordning denna med bland annat markberedning, kabelkanaler och staket. Arbetena inleddes i februari 2013. Vissa kritiska moment samordnades med arbeten i andra stationer som krävde driftstopp, respektive med underhållsstopp i Forsmark 1. Provdrift inleddes i maj 2014 och övertagandet skedde i november. Projektet kostade drygt 100 miljoner kronor, allt inkluderat, bland annat mark- och byggherrekostnader.

Det nya ställverket har två ledningsfack och ett transformatorfack i tvåbrytarutförande. Goodtech Power levererade anläggningen som en totalentreprenad, med ABB och Siemens som underleverantörer av utrustning. I sidoentreprenader anlitade Svenska Kraftnät ABB Substation Power System för demontering av GIS-ställverket. Transformatorn renoverades av ABB Transformers. Dessutom kompletterades hjälpkraftsystemen; stationen är försedd både med dubbel batteri-backup, dieselaggregat och matning med lokal el.

– Svenska kraftnät är en mycket viktig kund för oss och för vilken vi utfört ganska många projekt, berättar Magnus Kristiansson, teknikchef hos Goodtech Power och ombud i projektet. Uppdraget att bygga om stationen i Tuna var komplext i och med att ombyggnaden gjordes under drift. Det kräver mer planering och mer noggrannhet för att upprätthålla person- och driftsäkerhet. Vår erfarna personal är specialister just på sådana ombyggnader.

Nytt styrsystem

– Det nya ställverket har givetvis försetts med nytt styrsystem, berättar Rolf Nordling. Tunastationen driftas precis som våra andra stationer från driftcentralen i Sundbyberg. Beträffande befintliga 220 kV-ställverket i Tuna kommer styrsystemet att bli kvar tills vidare.

Detta ställverk kan komma att bli föremål både för styrsystembyte och renovering så småningom. För närvarande arbetar Svenska kraftnät vidare med andra projekt, som gäller såväl gamla som nya stationer. Rolf Nordling är idag mestadels engagerad i station Anneberg, som är en viktig pusselbit i program Stockholm Ström.

Goodtech Power fortsätter bygga stationer åt Svenska kraftnät, på flera håll ute i landet.

– Vi trodde kanske inte att det skulle bli en sådan ”hype” inom eldistribution, säger Magnus Kristiansson. Goodtech är och vill vara med i denna. För att profilera denna del av företagets verksamhet har vi bildat divisionen Power som snart kommer att övergå till ett nytt dotterbolag, avslutar Magnus Kristiansson.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektkategori
Energi
banner

Kommentera projektet

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Alla projekt