banner
9 år sedan
8494 Har läst om projektet
2 0

Fokus på säkerhetsarbetet vid dammsäkerhetsåtgärder av Höljes kraftstation

Bevakat av:
banner

Höljes kraftstation har en av Fortums större dammar där ca 80 procent av dammsäkerhetsåtgärderna nu är genomförda. Eftersom arbetet innebar stora utmaningar har stort fokus lagts på att säkra arbetsmiljön på plats. En sjukvårdsutbildad person med erfarenhet från räddningstjänsten har arbetat med bl.a. förebyggande säkerhetsarbete och finns på plats under ordinarie arbetstid.

– Arbetsmiljömässigt har entreprenören skött projektet mycket bra. Vi har haft stort fokus på arbetsmiljön och förutom det ordinarie arbetsmiljöarbetet anställt en speciell person med utbildning och erfarenhet från räddningstjänst. Vi är långt från sjukhus och stadsmiljö därför krävs det kunskap på plats, säger Gunnar Henriksson, projektledare på Fortum.

Arbetet med att uppdatera dammen vid Klarälven har pågått under lång tid. I sex år pågick projektering och utvecklingsarbete innan byggprojektet kunde starta 2012. Anledningen var att Fortum ville anpassa anläggningen till dagens säkerhetskrav och dimensionera för att kunna släppa förbi mer vatten när vårfloden kom.

Dimensionera flödet

– Så här stora anläggningar måste man dimensionera flödet för motsvarande ”10 000 årsflod”. Snart kan vi släppa förbi 2000 kubikmeter per sekund mot tidigare 1600 kubikmeter per sekund, säger Gunnar Henriksson.

NCC Construction Sverige, Region Väst, har uppdraget att bygga om Höljes kraftverk i Torsby kommun i Värmland. Det är den största kraftstationen i Klarälven som har fungerat som energiproducent sedan 1962.

– Det är ett projekt med stora utmaningar. Tillsammans med NCC Tung Industri har vi samlat kompetensen inom företaget i marknadssegmentet. Det har bidragit till att vi har kunnat lösa de tekniska utmaningarna på ett säkert och effektivt sätt, säger Jonas Nilsson, projektchef med ansvar för vattenkraft på NCC.

Projektet är en säkerhetsåtgärd och en förutsättning att producera förnyelsebar energi på ett säkert sätt. En ny energiomvandlare, ränna, ny lucka och by bro har byggts och man gör även en stödbank på nedströmssidan. Både på uppströms- och nedströmssidan av dammen och efter energiomvandlaren i vattenvägarna läggs erosionsskydd som skall motverka erosion.

Betongarbeten

– I dagsläget är schaktarbetena avslutade och större delen av betongarbetena är avklarade. Den nya luckan är monterad och vi jobbar med att återstående betongarbeten. Vi ska även installera modernt mätsystem som håller reda på eventuella läckage. Vi gör även en säkerhetsuppgradering mot intrång, säger Gunnar Henriksson.

Arbeten som återstår är diverse markarbeten, asfaltering och ytskiktsarbeten samt detaljer såsom trappräcken som skall monteras och en del betongarbeten som är kvar.

– Fyllnads- och erosionsskyddsarbetena är klara och vi håller nu på med avslutande betongarbeten i uppskovsrännan och rännan. Utskovsdelen är väldigt brant. Dessutom upptäckte vi att bergkvaliteten var sämre än förväntat vilket komplicerade arbetet. När vi har gjort sprängningsarbeten över tid som projektet har pågått har bergsblock lossnat när det frusit till på vinterhalvåret. Det har medfört omfattande skyddsarbeten för att säkerställa arbetsmiljön, säger Jonas Nilsson.

Dammsäkerhetsnormer

25 000 kubikmeter betong har gått åt. Hela projektet är en investering på 450 miljoner kr. För Fortum innebär det att de nu uppfyller dammsäkerhetsnormen och tillskyddsmyndighetens krav. Hösten 2015 beräknas huvuddelen av projektet vara klart. Då har man även åtgärdat dolda fel på gamla luckor.

– Vi måste alltid kunna släppa förbi vatten om det blir stora flöden 2016. Driftpersonalen har också deltagit under projektarbetet och är väl insatta i vad som är gjort. Vi har haft gemensamma träffar med all personal i projektet. Alla har fått lämna förbättringsförslag för arbetsmiljö mm, diskuterat incidenter och funnit lösningar på problem som uppstått, tillägger Gunnar Henriksson.

För att underlätta kommunikationen på Höljes kraftstation har Black Box installerat ett informationssystem som gör det möjligt att dels kommunicera mellan barackerna, dels informera om både viktiga och allmänna ting i t ex matsalen.

Informationssystem mellan barackerna

 På varje barack finns trådlös sändare och mottagare. Systemet fungerar som ett WiFi med skillnaden att antennerna är gjorda för utomhusbruk och för långa avstånd.

– Nyttan med systemet är att leverantörer och entreprenörer som arbetar ute på de olika platserna i anläggningen kan kommunicera med varandra. Ska det exempelvis sprängas då är det viktigt att alla vet om detta så ingen kommer till skada. Men det kan också vara lika viktigt att få information om var närmaste pizzeria ligger med tanke på att Höljes kraftstation ligger långt ifrån tätorterna, säger Rickard Heath, sälj- och projektansvarig på Black Box.

Problemet med isolerade arbetsplatser som Höljes kraftstation är att normal mail och telefonkommunikation fungerar inte. Då krävs det kompletterande system som gör det möjligt att förmedla information. Bakom varje skärm finns en mediaspelare monterad och det finns alltid någon som skriver ut informationen på plats.

– Denna teknik kommer allt mer, men det är lite unikt att använda det i byggarbetsbaracker.

Informationen producerar de själva. Fortums kontor har unik information som går bara till dem, säger Rickard Heath.

Underhållspersonal

Under hela projektet sköts anläggnings drift av Bilfingers personal i Höljes lika så på Fortums alla kraftstationer i Sverige. Fortum tog ett beslut under 2014 att outsourca till Bilfinger

Detta berörde all underhållspersonal på Fortums vattenkraftverk som ex. släpper in och ut leverantörer, sköter den dagliga driften och får hela anläggningarna att fungera.

All daglig drift, underhållsarbete och underhållsprojekt sköts från den 1 januari av Bilfinger Industrial Services Sweden AB. Bilfinger är ett internationellt stort företag med svenska huvudkontoret i Kungälv och koncernledning i Tyskland.

– Att jobba inom vattenkraft i Sverige är en helt nytt inom Bilfinger Sverige, vi kommer driva detta som en egen affärsgren Hydro. Vi finns sedan lång tid i Sverige på ett 30-tal orter inom industrin och har idag totalt ca 1200 anställda. För oss innebär det att 200 personer arbetar på Fortums 125 kraftverk och ca 250 dammar i tre års tid med option i ytterligare två år. Det betyder också att vi kommer att nyrekrytera mycket kompetens under avtalsperioden exempelvis ingenjörer, servicetekniker, svetsare och montörer med flera, säger Hans Eriksson avdelningschef på Maintenance Center tillhörande Bilfingers vattenskraftsdel.

Fram till att Höljes kraftstation är färdigt oktober 2016 och även efteråt kommer Bilfingers personal finnas på plats för att arbeta med underhåll, drift, service och arbetsmiljön.

Fakta Höljes kraftstation, Klarälven

Vad: Säkerhetshöjande åtgärder vid kraftstation i Torsby

Byggtid: juni 2012-oktober 2016

Byggherre: Fortum Generation AB

General- och byggnadsentreprenör: NCC Construction Sverige Region Väst

Konstruktör: WSP Sverige AB

Värde: Cirka 450 miljoner kr.

 

Foto: NCC

 

 

 

 

Projektkategori
Energi
banner

Kommentera projektet

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Alla projekt