banner
9 år sedan
3815 Har läst om projektet
1 0

Ett hus återstår att totalrenovera i miljonprogrammet kvarteret Melonen i Umeå

Bevakat av:
Melonen-Tranbärsvägen2_MarcusNorman
banner

Med god planering och erfarenhetsuppsamling har totalrenoveringen av kvarteret Melonen i Umeå flutit på bra. Genom en flyttrockad av de boende till kvarteret Kastanjen, som skall rivas för att ge plats åt nio stycken nybyggda flerfamiljshus i framtiden, har renoveringen och ombyggnationen av de sex husen i kvarteret Melonen fungerat som planerat.

Det vare efter statusbesiktningar på Tranbärsvägen 2-4 och Tranbärsvägen 8-12 som styrelsen i det kommunala bostadsbolaget Bostaden Umeå beslutade om att renovera Tranbärsvägen 2-4, d v s kvarteret Melonen med 68 lägenheter fördelade i sex tvåplanshus, medan kvarteret Kastanjen var i så pass dåligt skick att det skulle rivas.

Miljonprogram

Kvarteren Kastanjen och Melonen är byggda 1967 respektive 1970 och omfattar totalt 140 lägenheter, varav 72 med träfasad och 68 med tegelfasad. Husen med träfasad visade sig vara värst åtgånget, dessutom var behovet stort att byta vatten- och avloppsstammar, ventilation och ytskikt.

– Vi erbjöd de boende att flytta till något i vårt övriga bestånd eftersom vi ska riva Kastanjen Det gjorde att vi lösgjorde ett antal lägenheter dit de boende i Melonen kunde evakueras under tiden deras lägenheter renoverades, förklarar Fredrik Westerlund, byggprojektledare i Bostaden Umeå.

Själva renoveringen av de sex byggnaderna i Melonen startade i april 2014 med en beräknad byggtid på 16 månader och till en uppskattad kostnad av ca 80 miljoner kr. Bruttoytan omfattar av 10 100 kvm. Projektet utförs i form av utförandeentreprenad där OF Bygg utsågs till generalentreprenör. Arkinova har utfört gestaltningen och Link arkitektur har utfört själva projekteringen

Nya takstolar

– Vi började med att riva allt utom stomme och tegelfasaden. Bytte takstolar till högre för att få plats med nytt ventilationssystem (FTX) och annan teknisk utrustning. Den tidigare ventilationen bestod av frånluft utan återvinning där tilluften togs in via ventiler i yttervägg, s k F-system. Stående stammar bytte vi ut och en ny kulvert för varmvatten och värme samt nya ledningar för vatten och avlopp byggdes under mark. Fasaden tilläggsisolerades inåt och ytskikt inne i lägenheterna har uppdaterats, berättar Fredrik Westerlund.

Köken och badrummen har fått nya vitvaror i kök och porslin i bad. Rören under grundplattan har relinats medan VA- och tappvattenledningar i lägenheterna är utbytta mot nya. Radiatorer är utbytta. De gamla tre-ledarsystemet är utbytta mot nytt fem-ledarsystem som ger bättre säkerhet då det finns skyddsjord.

– Miljonprogrammen i sig var bra byggda men inte så energieffektiva. Nu med denna omfattande renoveringen sänks energiförbrukningen från ca 190 kWh/kvm/år till ca 130 kWh/kvm/år, vilket är kravet vid nyproduktion enligt BBR. Vi kommer att följa upp detta för att få fram faktiska siffror. Dessutom lär vi något av varje projekt som vi tar med oss till nästa, säger Fredrik Westerlund.

Flutit på

Enligt Lars Fredriksson, projektchef på OF Bygg, har arbetet flutit på bra. Viss erfarenhet från tidigare projekt underlättade när de nya takstolarna skulle monteras upp.

– Den största utmaningen var att få alla delar i jämn takt och att hitta en ordning som alla kan följa. Nu återstår endast ett hus där vi hunnit halvvägs. Det femte huset ska besiktigas nu om någon vecka. Allt utom grundplattan har vi jobbat med. Det gäller att få alla aktörer att få plats och tid att utföra sin del i projektet så att det inte sker kollisioner. Men hitintills har allt gått bra, säger Lars Fredriksson, som räknar med att i oktober 2015 ska sista huset vara inflyttningsklart.

Fakta kvarteret Melonen 4

Vad: Ombyggnad och påbyggnad av flerbostadshus mm i Umeå

Byggtid: april 2014-september 2015

Byggherre: AB Bostaden i Umeå

Utförande- och byggnadsentreprenör: OF Bygg KB

Arkitekt: Arkinova Arkitekter AB, Link Arkitektur

Värde: Cirka 70-80 miljoner kr

 

Foto: Bostaden Umeå 

 

Projektkategori
Bostad
banner

Kommentera projektet

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Alla projekt