banner
9 år sedan
2620 Har läst om projektet
0 0

En unik utmaning

Bevakat av:
banner

Brandskyddsprojektering är ofta en mindre del av ett byggprojekt. Därför måste brandkonsulter vara bra på att hantera många små uppdrag samtidigt, även om det stundtals förekommer att projekt sysselsätter flera brandkonsulter samtidigt. När ÅF:s brandkonsulter fick uppdraget att på kort tid verifiera att alla IKEAs 13 varuhus i Ryssland möter företagets högt ställda krav på säkerhet, innebar det dock en unik utmaning.

De ryska varuhusen inhyser nämligen inte bara den välkända blågula möbeljätten, utan har mer än 100 hyresgäster på en yta som ofta överstiger 200 000 m2. Varuhusen kan ta emot 30 000 besökare samtidigt, vilket är ovanliga förhållanden att arbeta med även för en erfaren brandingenjör. Svensk Byggtidning frågade sig därför, vad är framgångsfaktorerna vid en så krävande analytisk verifiering av sammanlagt drygt 2 miljoner m2?

Organisation

Till att börja med krävs många projektmedlemmar. Precis hur stor organisation som är lagom är svårt att säga men det krävs minst 10-15 specialister på analytisk verifiering av brand- och utrymningssäkerhet. Den största organisatoriska utmaningen ligger dock inte i antal projektmedlemmar, utan i att kunna samordna arbetet.

Johan Borgman, senior specialist i projektet, konstaterar: ”För att genomföra ett så stort och komplext projekt måste man vara bra på att samarbeta.

Man måste lära av varandra och man måste fokusera på hela projektets resultat. Det räcker helt enkelt inte att vara 15 skarpa individuella konsulter, man måste vara ett starkt team”.

Kompetens

Naturligtvis är kompetensen avgörande och handlar lika mycket om förståelse av teorin som att kunna hantverket – hur man på ett effektivt sätt omsätter sina kunskaper i beräkningsmodeller. En stor utmaning i projektet var att introducera och vidareutbilda personal som tidigare i huvudsak arbetat med mindre objekt till både volym och komplexitet. 200 000 m2 och 30 000 besökare innebär utmaningar utöver det vanliga vid CFD- och utrymningsanalyser.

Kapacitet

Kraven på beräkningskapacitet var stora. ÅF hade redan tidigare stor beräkningskapacitet, men insåg direkt att den här omfattningen, i kombination med behovet av snabba resultat, kräver mer än så. Den senaste programvaran av CFD-modellen var dessutom mer krävande, vilket ytterligare ökade behovet. Efter utvärdering av möjliga alternativ konstaterades att den bästa vägen att gå för ÅF var att skapa en egen rejäl maskinpark, skräddarsydd för CFD-analys och utrymningssimulering.

Det räckte inte heller med snabba maskiner, ett upplägg där hela projektorganisationen hade tillgång till beräkningskapaciteten och kunde utnyttja den parallellt var en nödvändighet.

En konsekvens av att beräkningskapaciteten ska vara tillgänglig på flera orter, är att den också är tillgänglig externt. Det har andra aktörer i branschen fått upp ögonen för.

Johan berättar: ”såhär stora projekt kräver utökad beräkningskapacitet under projekttiden, men en följd av detta är en viss överkapacitet mellan de riktigt stora projekten. Till en början var vi skeptiska till att samarbeta med konkurrenter, men servrarna är ju inte unika och ingen har ensamrätt på programvaran så därför drogs slutsatsen att det inte är så dramatiskt”.

ÅF:s unika projektutmaning närmar sig nu sitt slut, för den här omgången. ÅF:s brandkonsulter har fått med sig unika erfarenheter avseende samarbete, planering och samverkan. ÅF:s samlade erfarenheter inom hantverket analytisk dimensionering i komplexa projekt är också numera svåra att slå.

Och hur stod det till med brandsäkerheten på varuhusen då? Den var mer än väl uppfylld, och IKEA är nöjda med både genomfört arbete och de fina resultaten.

 

Projektfilter
· · · ·
Projektkategori
Handel & Kontor
banner

Kommentera projektet

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Alla projekt