banner
8 år sedan
3182 Har läst om projektet
0 0

Efterfrågan på vårdboenden i Kalmar ökar

Bevakat av:
aentrebyggnad-2
banner

Rikshem köpte fastigheten Smedängen från Kalmar kommun i slutet av 2012 och tog då över de påbörjade planerna att renovera och uppdatera det gamla vårdboendet från 80-talet.

I september började Rikshem om- och tillbyggnadsarbetena av det gamla vårdhemmet. Målet är att få en modern anläggning som gynnar både personal och boende samt en egen entré till vård- och omsorgsboendet.

Träffpunkt för många

– Vi tror på ett bra boende i alla skeden i livet, säger Erik Hävermark på Rikshem. Vi äger hela byggnaden som innehåller utöver vårdboendet ett apotek, en vårdcentral och en förskola. För att vårdboendet ska få en egen identitet har vi skapat en helt ny entré där även café och en trevlig samlingslokal finns.

– Vi tror att det är en bra väg att gå att bygga om och bygga till i kombination. Den gamla byggnaden har behövt en omfattande renovering där i princip bara ytterväggarna har sparats. Vi bygger också till en byggnad som uppfyller alla moderna krav och här är entrén mycket viktig. Det är positivt för de boende att ha liv och rörelse i sin omgivning.

– Vi har haft en mycket kreativ process tillsammans med verksamheten för att ta fram planer på hur lokalerna utvecklas. Arbetsgrupper har skapats där både personal, vår förvaltning och arkitekten medverkat.

Projekt i olika etapper

– Vi fick upphandlingen för ett år sedan utifrån bästa pris och bästa upplägg, berättar Jenny Ahnegård, projektledare på Byggnads AB O G Ohlsson. Därefter kom vi i gång med alla projektförberedelser under augusti/september 2014, och startade arbetet på plats mellan november och december som först handlade om rivningsarbeten.

Projektet har förverkligats i olika etapper. Den första innebar att bygga om befintlig byggnad med inflyttningen i maj. Här har det blivit en mycket fin kontorsmiljö för hemtjänsten och omsorgspersonalen.

Den andra etappen handlar om 68 lägenheter där 75 procent av den befintliga ytan byggs om för att stämma överens med en modern standard och 25 procent av vårdboendet blir helt nytt. Samtliga lägenheter har dessutom fått en gemensam lokal och ett gemensamt kök.

– I den nya delen finns den viktiga entrén till hela anläggningen som också är en betydelsefull del i träffpunkten. Här finns ett café och möjlighet för övriga pensionärer i Kalmar att komma och träffas.

Olika tekniker i byggnationen

– Vi arbetar med alla möjliga tekniker i denna byggnation, berättar Jenny Ahnegård. I ombyggnaden handlar det om rivning och sågning och i tillbyggnaden prefabricerad betong och i den nya delen smide och platsgjutna bjälklag. Hela den nya utformningen hänger ihop med den ursprungliga byggnaden i gult tegel. Det är viktigt att fasaderna stämmer tillsammans.

Det är många på plats och därmed två platschefer som ansvarar för deletapperna. Totalt har som mest 60 personer varit involverade i projektet. Att bedriva förskola intill bygget har fungerat bra. Barnen har stått och tittat med stor spänning på alla olika maskinarbeten.

– Detta är ett stort projekt i Kalmar och det har varit mycket roligt, bekräftar Jenny Ahnegård.

Vårdboendet kommer att stå klart i november 2015 och har då 68 moderna vårdplatser med attraktiv anpassad ute- och innemiljö i ett sammanhang som kan gynna många i staden.

 

FAKTA

Byggherre: Rikshem AB

Totalentreprenör: Byggnads AB O G Ohlsson

Arkitekt: Dahlström Arkitekter.

Projektkategori
Sjuk & Hälsovård
banner

Kommentera projektet

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Alla projekt