banner
8 år sedan
8977 Har läst om projektet
1 0

Coop Fastigheter bygger ny butik för Coop med mönstrad betong och sträckmetall som fasad

Bevakat av:
banner

När Coops nya butik skulle byggas i Halmstad tog Coop Fastigheter sikte på Miljöbyggnad Guld. I februari 2015 invigs den nya livsmedelsbutiken på ca 2000 kvm i kv Järnvägen 7 i området Gamle tull. Ovanför de mönstrade betongsandwichelementen är fasaden klädd med sträckmetall med spännande ljuseffekt bakom aluminiumgaller. För att skapa gestaltning och god boendemiljö beläggs taket med sedum.

Det sägs att bara fantasin sätter gränser, något som passar väl in i Coops nya butik i centrala Halmstad. I skrivandets stund arbetar totalentreprenören intensivt med att färdigställa byggnaden för att ge hyresgästen tid att inreda och fylla lokalen med varor till fullt färdig och modern butik. Inredning och kylinstallationer för verksamheten genomförs av Coop Fastigheter, avdelning projekt och drift.

Sanering

– Tillsammans med Halmstad kommun sanerade vi ca en halv meter ner i marken efter den gamla industribyggnaden, innan byggnationen kunde påbörjas i april 2014. Parallellt med bygget sanerades även marken för den gemensamma parkeringsplatsen och vi gjorde viss kompensationsgrundläggning för tunga laster, berättar Fredrik Dahlström, vd på GBJ Bygg AB som har totalentreprenaden.

Det var under 2013 som COOP Fastigheter förvärvade del av fastigheten Järnvägen 3 av Halmstad kommun för ny etablering av en livsmedelsbutik. Projekterings- och gestaltningsarbetet tog fart under våren 2014 och i december samma år ansökte COOP Fastigheter om bygglov i två etapper; mark och byggnation. Parkeringen är gemensam för hela området.

Coop Fastigheter genomför projektet ur ett hållbarhetsperspektiv i syfte att skapa god energiförsörjning.

Miljöbyggnad

– Målsättningen är att klassa byggnaden enligt Miljöbyggnad nivå Guld. Detta ger bl a en mycket god fastighetsdrift, god arbetsmiljö och låg energianvändning för brukaren, säger Henrik Gustafsson, byggprojektledare på COOP Fastigheter AB.

En del i hållbarhetsstrategin är att tillvarata överskottsenergin från kylmaskiner, effektiv värme- och kylåtervinning och att använda byggmaterial som är hållbart för framtiden med lång livslängd och låga underhållskostnader. Bergvärmeanläggning har installerats vilket gör fastigheten i princip självförsörjande beträffande uppvärmning och kyla genom lagring av energi i marken.

– När gestaltningen av fastigheten bearbetades och vi skulle för område skapa en passande byggnad, gav Coop Fastigheter uppdraget till arkitektfirman Tengbom, säger Henrik Gustafson.

På den övre fasaddelen ingår isolerad Sandwichelement i plåt typ Paroc, samt mönster i betong i putskaraktär på den nedre fasaddelen. Stor sträckmetall med bakomliggande LED-belysning på de övre Paroc-panelerna. Yttertaket är belagt med sedum, vilket bl a fördröjer regnvattnet, skyddar och förlänger livslängden på tätskiktet samt ger boende i området en god utsikt.

Sträckmetall

– Tengbom och GBJ Bygg AB kontaktade oss för att fråga om stor sträckmetall på Paroc-fasad. Vi tog fram en konstruktion som vi har EU-mönsterskyddat och som bygger på att sträckmetallen fästs distanserat 50 upptill 300 mm ut från fasad, i detta projekt 250 mm. Belysning bakom ger en 3D effekt och är otroligt effektfullt, säger Ingrid Hofve som tillsammans med sin man Mats Hofve konstruerar, säljer och monterar stor sträckmetall, icke ramlagd i aluminium till fasader i företaget Hofv2 metall AB i Furulund sedan 2008.

Den 800 kvm stora sträckmetallfasaden sitter ca tre meter ovanför mark och sträcker sig fem meter upp längs fasaden. Fasaden har fri form, vilket gör att sträckmetallen inte har synlig delning i mönstret. Allt är i ett flöde.

– Det blir som ett silvergrått löpande mönster. Maskan är 300 lång x 100 bredd x 30 stegbredd x 3,0 mm tjock. Eftersom materialet består av aluminium är det 100 procent återvinningsbart och finns med i SundaHus. Sträckmetallen väger fem kg per/kvm och är otroligt stabil. Har nästan ingen vindlast alls och är styv i förhållande till sin lätthet, förklarar Mats Hofve.

Ytskiktet invändigt består i stort sett av betong, plåt och gips. Det mosaikmönstrade cementgolvet är en effektfull inredningsdetalj. Kyl- och frysrumsväggarna består av isolerade plåtelement. Den manuella fisk och charkdisken är tillbaka, likaså bröd och bageridelen. Något som kunderna efterfrågar allt mer på senare tid.

Fakta Coop butik i Halmstad

Byggstart: april 2014

Färdigt: januari 2015

Byggherre: Coop Fastigheter AB

Totalentreprenör: GBJ Bygg Väst AB

Arkitekt: Tengbom och Projektbyggaren i Blekinge AB

Foto: COOP Fastigheter AB och Hofv2 metall AB

Projektkategori
Handel & Kontor
banner

Kommentera projektet

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Alla projekt