banner
8 år sedan
3904 Har läst om projektet
0 0

Carlanderska sjukhuset bygger ut

Bevakat av:
aIMG_5725
banner

Carlanderska Sjukhuset bygger en ny byggnad med fem våningsplan. På 7000 kvm kommer det att rymmas bland annat röntgenavdelning, operationssalar, och sterilsalar.

De befintliga utrymmena är fullt moderna, men det finns ett stort behov av ökad vårdkapacitet. Det finns också behov av lokaler som är bättre anpassade efter dagens tekniska förutsättningar. Det är främst teknikkrävande avdelningar, som röntgen och operation som skall rymmas i det nya huset. Det blir sju nya operationssalar, fem röntgensalar och uppvak i det nya huset.

Utbyggnaden av Carlanderska Sjukhuset startade i november 2014. Projektet beräknas vara färdigt våren 2017. Kostnaden beräknas bli ca 220 mkr. Carlanderska Sjukhuset är byggherre. Generalentreprenör är Skanska Sverige AB. Arkitekter är White Arkitekter AB.

Kulturellt värdefullt

Carlanderska sjukhuset byggdes 1927, som ett komplement till större sjukhus i området kring Göteborg. Vid tiden när sjukhuset byggdes, ansågs frisk luft och vackra omgivningar vara viktiga för att patienter skulle tillfriskna. Därför anlades Carlanderska Parken alldeles intill sjukhuset. Parken är öppen för allmänheten, populär, och har ett högt rekreationsvärde.

Både de existerande byggnaderna och parken finns med i Göteborgs bevarandeprogram. De anses kulturellt värdefulla på grund av ambitionen att kombinera en estetiskt tilltalande miljö, med ett tekniskt väl fungerande sjukhus. Carlanderska sjukhuset ritades ursprungligen av arkitekten Arvid Bjerke, och anses vara ett av hans viktigaste verk, vilket också bidragit till att Carlanderska fått ett högt kulturellt värde.

När tillbyggnaden planerades var det viktigt att tillbyggnaden passar in i den befintliga miljön. Carlanderska sjukhuset har samarbetat med White Arkitekter AB för att för att göra detta. Det nya huset byggs på mark som tidigare varit parkeringsplats. Bara en mycket begränsad del av parkområdet kommer att användas vid nybyggnationen.

Bevarad kontur

För att bevara sjukhusets karakteristiska kontur blir den nya byggnaden lägre än befintliga byggnader. Huset kommer att ha fyra våningar ovan mark, och en källare. I markplanet byggs en restaurang med plats för 100 gäster. Det har funnits tankar om att bygga ett parkeringshus i våningar under jord, men på grund av Chalmerstunneln och den kommande dragningen av Västlänken, går det inte att bygga nedåt mer än man redan gör.

– De nya lokalerna blir fräscha och användarvänliga. Vi har installerat reservkraft, ställverk, kraftförsörjning, belysning, signalsystem, och allmänna tele- och datakommunikationssystem, passagesystem, inbrottslarm, belysning och nödljussystem, berättar Joacim Sörensen vid WSP. Joacim är uppdragsansvarig för el-, tele-, säkerhet och hiss i projektet.

Fakta:

Värde: ca 220 mkr
Byggherre: Carlanderska Sjukhuset
Generalentreprenör: Skanska Sverige AB
Arkitekt: White Arkitekter AB.

Projektkategori
Sjuk & Hälsovård
banner

Kommentera projektet

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Alla projekt