banner
8 år sedan
6474 Har läst om projektet
2 1

Åsa äldreboende – snart toppmodernt

Bevakat av:
Byggarbetaren-8127
banner

Åsa äldreboende ligger centralt i samhället Åsa, Kungsbacka kommun. I ett omfattande projekt bygger nu Eksta Bostad om och till äldreboendet.
Från att ha varit ett av de mest omoderna i kommunen blir Åsa äldreboende trivsamt och toppmodernt både för de boende och för personalen.

Projektet omfattar en ombyggnad av 40 lägenheter och en tillbyggnad med 20 lägenheter.

Målgruppen för Åsa äldreboende är personer över 65 år med endera demenssjukdom eller med behov av personlig omsorg och service. Kommunens krav på färre korridorer, de gemensamma utrymmenas utformning och närheten till kök är några av orsakerna till ombyggnaden. Även de gemensamma toaletterna ska ersättas med privata.

Tillbyggnaden påbörjades i maj i fjol, här har 20 nya lägenheter färdigställts. I maj i fjol påbörjades ombyggnaden och renoveringen av den befintliga delen av äldreboendet, här kommer i september i år 40 ombyggda lägenheter att stå klara. Inflyttningen kommer att ske etappvis.

Bubbel och tårta

Den 28 november i fjol invigdes tillbyggnaden av Åsa äldreboende då enhetschefen Susanne Törnberg-Gårdström bjöd på bubbel, kaffe och tårta.

Sara Frölander är entreprenadchef vid total- och byggnadsentreprenören Erlandsson Bygg AB:

– För tillbyggnaden, som skedde på ängsmark, utgick vi från en bottenplatta som fick halvprefabricerade ytterväggar från Derome. Vi har byggt stommen och ytterskalet enligt energikraven i passivhusteknik, men vi kommer inte att certifiera huset som passivhus eftersom vinden inte är uppvärmd i det här fallet. Vi har till exempel tjocka väggar och bra fönster i tillbyggnaden, allt för att få en lägre energianvändning.

– När det gäller ombyggnationen och renoveringen har den blivit mycket mer omfattande än vi hade trott. Det är den största utmaningen i projektet. Till exempel upptäckte vi att avloppsrören var helt slut och de var tvungna att bytas ut i ett komplett stambyte. Det blir alltid jobbigt när man upptäcker sådana här allvarliga fel mitt i ett projekt, säger Sara Frölander.

Centralkök
I projektet ingår även ombyggnad av ett centralkök i samma byggnad, samt ombyggnad av dagomsorgen och personalutrymmen. Dessutom installeras en ny solcellsanläggning på 20 kW och en självdränerande solfångaranläggning på äldreboendets tak. Åsa äldreboende får också en vinterträdgård och ett spa. Under projektets gång upptäcktes yttertakets dåliga skick som nu åtgärdas.

– Vid en sådan här omfattande ombyggnad är det alltid en stor utmaning att minimera störningarna för den pågående verksamheten i huset och just detta tycker jag att vi lyckas bra med. En annan stor utmaning är att bygga om det befintliga äldreboendets delar till att uppfylla dagens BBR-krav avseende tillgänglighet, brand och energi, säger Mats Niklasson, projektledare och fastighetschef vid Eksta Bostads AB.
– Vi har lagt ner mycket tid i ett tidigt skede med att klarlägga styrande programhandlingar och tolka intentioner riktigt för att få rätt förutsättningar att kunna producera och leverera det som verksamheten förväntar sig. Som exempel på byggnadstekniska nyttiga erfarenheter så kan jag nämna komplexiteten med tillgänglighet och brandkrav där dörrmiljöerna och dess många olika funktioner och styrningar har en förmåga att bli mycket komplicerade idag.

En fungerande dialog är en mycket viktig framgångsfaktor för hela projektet.

– Dialogen med kommunen och äldreomsorgen fungerar mycket bra här i Åsa. Det har underlättat för alla inblandade i projektet.

Oplanerat

– Vi ligger bra till tidsmässigt i projektet trots att vi har stött på rätt omfattande oplanerade arbeten, som vi ändå lyckats få med oss inom tidsplanen. Jag är väldigt nöjd med hur Erlandssons driver entreprenaden och är imponerad av den höga kvalitetsnivå som de levererar trots en pressad tidplan, avslutar Mats Niklasson.

– Jag tycker att vi i det här fallet har fått väldigt tydliga och genomtänkta programkrav från Kungsbacka kommun och Eksta. Det känns väldigt skönt att kunna leverera det som de verkligen vill ha. En stor utmaning när man bygger äldreboenden är att få det så hemlikt som möjligt för de boende. Det är också en arbetsplats för många människor och det gäller även att se till att de ska trivas och mår bra, avslutar Sara Frölander.

Fakta Åsa äldreboende

Vad: Om- och tillbyggnad av Åsa äldreboende

Kommun: Kungsbacka

Typ: Äldreboende

Entreprenadsumma: Cirka 130 miljoner kronor

Byggstart: oktober 2013

Färdigt: april 2015

Byggtid: 18 månader

Byggherre: Eksta Bostads AB

Total- och byggnadsentreprenör: Erlandsson Bygg AB

Arkitekt: Håkan Markgren Arkitektbyrå

Konstruktör: WSP Sverige AB

Smidesentreprenör: HISAB

Ventilationsentreprenör: Ventilationsteknik i Kba AB

Rivning & Håltagningsentreprenör: Mölndals Betongborrning

Övriga entreprenörer: Svensk Armering & Betong Byggen AB, Edvardssons Måleri AB, Jord & Berg Entreprenad Svenljunga AB, UTK Activ El AB, Imtech VS-teknik AB

 

Foto: Kajsa Sjölander

 

 

 

 

 

 

Projektkategori
Sjuk & Hälsovård
banner

Kommentera projektet

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Alla projekt